Zwem mee in de strijd tegen kanker!

Fight Cancer is een jonge eigenzinnige stichting die fondsen werft voor KWF Kankerbestrijding. Onder het motto ‘Love Life Fight Cancer’ laten wij zien dat de strijd tegen kanker resultaat oplevert en inspireren wij mensen om mee te doen. Fight Cancer wil jonge mensen bewust maken van de noodzaak van kankerbestrijding, ze betrekken bij de strijd tegen kanker en vooral: aansporen tot actie! Een van de fondsenwervende activiteiten van de stichting is Swim to Fight Cancer.

Met het ingezamelde geld steunt Fight Cancer jonge talentvolle onderzoekers waarvan ze denken dat ze een belangrijke rol binnen de oncologie in Nederland gaan krijgen. Lees hier meer over de onderzoekers die ze steunen.

Onderzoekers uit het hele land doen subsidieaanvragen voor de bekostiging van hun onderzoek. Jaarlijks komen er wel 300 verzoeken binnen voor onderzoek naar betere behandelmethoden en medicijnen tegen kanker. Het onderzoeksvoorstel dient van uitmuntende kwaliteit te zijn. Is het goedgekeurd, dan gaan de onderzoekers aan het werk. Gemiddeld duurt een onderzoek vier jaar en kost gemiddeld 500.000 euro. Er lopen nu zo’n 400 onderzoeksprojecten die KWF Kankerbestrijding financiert. Dankzij deze mogelijkheid worden er belangrijke ontdekkingen gedaan en overleven steeds meer mensen in de toekomst kanker. We gaan weliswaar vooruit maar we zijn er nog lang niet! Voorkomen is beter dan genezen. Onderzoek toont ook aan dat meer dan een derde van alle kanker te voorkomen is. Een gezonde leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat Fight Cancer ook preventieonderzoek steunt en voorlichting geeft. Zodat we samen zorgen voor minder kanker.

Doe jij mee? Samen maken we een vuist tegen kanker.

Missie

Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent waarbij deelnemers, alleen of in een team zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor kankeronderzoek waarmee zij een bijdrage leveren aan het gevecht tegen kanker. Samen zetten wij ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.

Visie

Swim to Fight Cancer Nederland biedt een onderscheidend en uitdagend evenement in een verrassend decor, met een sterke en overtuigende boodschap. Daarmee wil Stichting Fight cancer maximale aandacht voor haar missie genereren. Het is haar droom om Swim to Fight Cancer jaarlijks uit te breiden naar andere provincies en steden. Op de langere termijn kunnen we misschien wel in alle provincies van Nederland op dezelfde dag samen de strijd aangaan tegen kanker. Zo kunnen we een astronomisch bedrag voor kankeronderzoek en -preventie ophalen!

Doelstelling

Bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker door in actie te komen.

Antistrijkstokbeleid

Het bestuur van Swim to Fight Cancer heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben voor  onze deelnemers, donateurs, sponsors en kankerpatiënten. De meest gehoorde kritiek op acties voor goede doelen is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen.

Het inschrijfgeld en de donaties houden wij strikt gescheiden, doordat wij werken met twee verschillende bankrekeningen. Op de ene rekening komen inschrijfgelden en sponsorgelden binnen; deze gelden zijn bestemd voor het organiseren van de Swim. Op de andere rekening komen de donaties binnen. De donaties komen 100% ten goede aan Stichting Fight Cancer (na aftrek van eventuele transactiekosten).

Alle vrijwilligers werken ook geheel belangeloos aan dit evenement mee.

Na afloop van de Swim geven we de voorlopige stand door. Eind 2019 wordt het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de stichting Fight Cancer.