Fight cancer steunt momenteel deze 8 onderzoeken

Complete DNA-analyse voor jongeren met kanker

Prof. Edwin Cuppen (Hartwig Medical Foundation i.s.m. diverse ziekenhuizen door heel het land)

Het DNA van 1.000 jongvolwassenen compleet in kaart brengen, om zo behandeling op maat voor deze én toekomstige patiënten mogelijk te maken.

Elk jaar krijgen 3.800 jongvolwassenen (18-39 jarigen) de diagnose kanker. Qua behandeling vallen ze nu tussen wal en schip: vaak krijgen ze dezelfde behandeling als oudere patiënten. Terwijl onderzoek laat zien dat hun tumoren biologisch niet per se hetzelfde zijn als die van volwassenen.

Steun dit onderzoek Lees meer

Edwin Cuppens, GENAYA

Zenuwpijn bestrijden met paddobestanddeel

Prof. Markus Hollman (Amsterdam UMC)

Ieder jaar krijgen in Nederland meer dan 100.000 mensen kanker, met chemotherapie als hoeksteen van de behandeling. Chemotherapie remt of doodt echter niet alleen kankercellen, maar kan ook zenuwen beschadigen. Deze zenuwschade heet chemotherapie-geïnduceerde polyneuropathie (CIPN). 

CIPN komt veel voor en zorgt bij één op de acht patiënten voor chronische zenuwpijn. Om deze pijn te bestrijden wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van psychedelica. 

Steun dit onderzoek Lees meer

Prof. Markus Hollman, Markus Hollmans, Amsterdam UMC

Uitzaaiing gevonden, maar waar zit de tumor zelf? 

dr. Sophie Veldhuijzen - van Zanten (Erasmus MC)

Dit onderzoek gaat over Primaire Tumor Onbekend: dat is uitgezaaide kanker waarvan de oorsprong niet bekend is. Oftewel: een patiënt komt met klachten bij de dokter, er worden uitzaaiingen gevonden, maar men weet niet waar die vandaan komen. De diagnose PTO wordt jaarlijks zo'n 1.300x (circa 25 per week) gesteld.

De vooruitzichten en overleving van PTO zijn bedroevend. Vergelijkbaar met alvleesklierkanker en asbestkanker. De helft van hen overlijdt binnen 2 maanden na het eerste ziekenhuisbezoek. Slechts 15% van de patiënten is 1 jaar na de diagnose nog in leven. Behandelingen zijn er amper, want je kunt de primaire tumor niet bestrijden, alleen de uitzaaiingen.

Steun dit onderzoek Lees meer

Verbetering van de landelijke fertiliteitszorg bij vrouwen met kanker  

dr. Rosella Hermens (Radboudumc)

Ondanks bestaande richtlijnen komt het nu nog te vaak voor dat vrouwen met kanker in de vruchtbare leeftijd vóór de start van de behandeling niet, of niet optimaal, worden geïnformeerd over haar risico op onvruchtbaarheid door de behandeling. Dit kan zorgen voor keuzestress en spijt achteraf. 

Onderzoekers in het Radboudumc werken daarom in dit implementatieproject aan optimalisering van 'fertiliteitscounseling' bij jonge vrouwen met kanker.

Steun dit onderzoek Lees meer

Rosella Hermens

Smartwatch voor hormoonbalans na hersentumor   

dr. Hanneke van Santen 

Kinderen met een tumor bij de hypothalamus, het hormooncentrum in de hersenen, hebben vaak een heel goede overlevingskans. Toch is de kwaliteit van leven na behandeling vaak slecht doordat de hormonen uit balans raken. 

Dr. Hanneke van Santen wil in samenwerking met TU/e en Corsano Health een smartwatch ontwikkelen die kan werken als een soort ‘uitwendige hypothalamus’.

Steun dit onderzoek Lees meer

dr. Hanneke van Santen

Revolutionaire immunotherapie voor kinderen met kanker

Dr. Friso Calkoen (Prinses Máxima Centrum en UMC) 

De onderzoekers willen een revolutionaire vorm van immunotherapie (CAR T-celtherapie) geschikt maken voor toepassing bij kinderkanker; en vervolgens bij 38 uitbehandelde patiënten onderzoeken of deze behandeling beter werkt dan de huidige mogelijkheden, die helaas niet altijd voldoende zijn.

Steun dit onderzoek Lees meer

Friso Calkoen, Prinses Maxima Centrum

Generaties in de spreekkamer

Miriam Boer (Antoni van Leeuwenhoek)

Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van Generatie Y en Z is het van belang dat we zorgprofessionals de juiste ondersteuning bieden. Zodat we de zorg nog meer generatieproof maken. Met dit onderzoek kunnen we zo niet alleen de communicatie in de spreekkamer verbeteren en daardoor meer aansluiten bij jongeren, maar hebben we ook een beter beeld bij de patiënt van de toekomst. Waardoor we zorg nog verder kunnen verbeteren. Voor nu en de toekomst.

Steun dit onderzoek Lees meer

Miriam Boer,

Kankercellen verkleden als virus

Prof. Dr. Wijnand Helfrich (UMCG)

Het ontwikkelen van een nieuwe innovatieve manier van immunotherapie door kankercellen te verkleden als virus. In het laboratorium wordt getest voor welke vormen van kanker deze aanpak kansrijk is. 

Steun dit onderzoek Lees meer

Prof. Dr. Wijnand Helfrich UMCG