Financiële informatie

swap_horiz

Inkomsten & uitgaven

Onze droom is een wereld waarin kanker hopelijk geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Om die droom waar te maken, halen wij geld op dat vervolgens via KWF Kankerbestrijding geïnvesteerd wordt in kankeronderzoek en preventie. Als organisatie maken wij ook kosten. Denk hierbij aan het zo goed mogelijk begeleiden van onze actievoerders, de werving van nieuwe donateurs, personeelskosten, huur van een kantoor en de aanschaf van systemen en databases. Daarbij streven wij naar het aangaan van duurzame relaties met onze kernteams, zodat we met onze evenementen, zoals Swim to Fight Cancer, structureel geld kunnen ophalen. Vanzelfsprekend proberen wij onze kosten zo laag mogelijk te houden - mede door diensten en producten gesponsord te krijgen - en houden wij ons bij de salariëring aan de beloningsregels die zijn opgesteld door de branchevereniging Goede Doelen Nederland.

description

Jaarverslagen

Alle donaties komen op één jaarrekening. Waar alle inkomsten en uitgaven van Fight cancer in staan.  Hier vind je de jaarverslagen van: 20142015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 en 2023.

Sinds 1 januari 2021 zijn fondsenwervende instellingen met ANBI-status waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000 verplicht om voor publicatie van de jaargegevens gebruik te maken van standaardformulieren. De publicaties zijn hier te vinden: 2020, 2021, 2022 en 2023.

account_balance

Jaarrekeningen

Uiterlijk 31 juli 2024 zal ons definitieve jaarverslag 2023 op onze website worden geplaatst.
Fight cancer heeft echter gemeend om tijdig transparantie te geven omtrent haar jaarcijfers 2023 en derhalve deze alvast in concept te delen. Jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn te vinden via de jaarverslagen. Via het jaarverslag kan je op de pagina met kerncijfers doorklikken naar de jaarrekening. De conceptversie van 2023 is hier te vinden. 
language

Doneren met fiscaal voordeel

De Belastingdienst heeft Stichting Fight cancer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarmee wij de ANBI status hebben verkregen. Dit levert u fiscaal voordeel op: donateurs van een ANBI mogen hun giften namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft Fight cancer geen schenkingsrecht over donaties te betalen. Dat betekent dat alle donaties nog effectiever besteed kunnen worden! Ons fiscale nummer is 852969284.

Zo besteedt Fight iedere €

Voor onze signature events, zoals Swim to Fight Cancer en Walk&Dance to Fight Cancer, werken wij met twee verschillende rekeningen waardoor de organisatie het inschrijfgeld en de donaties strikt gescheiden kan houden. Op de ene rekening (‘organisatierekening’) komen onder andere inschrijfgelden van deelnemers en bedrijven, sponsorgelden en eventuele subsidies van gemeentes binnen en op de andere rekening (‘donatierekening’) de donaties vanuit de deelnemers. Deze donaties komen (na aftrek van eventuele transactiekosten) volledig ten goede aan onderzoek naar kanker via KWF Kankerbestrijding. KWF mag en zal hier geen verdere kosten vanaf halen. Het bedrag wordt dus direct gealloceerd aan de door Fight cancer geselecteerde onderzoeken. De organisatierekening wordt gebruikt voor de organisatie van het evenement en eventuele opstartkosten voor het volgende event. Mocht na aftrek van deze kosten een bedrag overblijven, dan wordt dit bedrag alsnog overgemaakt naar de donatierekening.

Naast de organisatie van het event zelf, zet de landelijke organisatie van Fight cancer zich in om ervoor te zorgen dat er door heel Nederland fondsenwervende evenementen worden georganiseerd en dat deze duurzaam kunnen voortbestaan. Zo kunnen we voor langere tijd garanderen dat er structureel geld voor kankeronderzoek wordt opgehaald en is er de mogelijkheid om te groeien. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van nieuwe evenementen, het helpen met de organisatie van bestaande evenementen, het innoveren van het donatieplatform, ervoor zorgen dat de lokale kernteams gecoacht worden waar nodig, het voeren van gesprekken met gemeentes, waterschappen, mediapartners en andere belangrijke stakeholders. Op deze manier zijn we van één Swim in 2014 gegroeid naar maar liefst 18 edities in 2023. Meer evenementen betekent meer geld voor kankeronderzoek. In totaal is er al 20 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker! Bekijk hier welke onderzoeken wij momenteel steunen.

De kosten die de landelijke organisatie van Fight cancer maakt, komen gedeeltelijk ten laste van onze andere inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit samenwerkingen met bedrijven, acties van Fighters, donateurs en fondsenwervende evenementen. In ons jaarverslag en onze jaarrekening kun je precies zien hoeveel kosten wij maken.

Van donatie naar doorbraak

Wij komen in actie en zamelen geld in voor kankeronderzoek en preventie. Maar hoe gaat de weg van jouw euro tot een oplossing? Lees hier hoe dit werkt:

filter_1

Kom in actie
Met jouw zwemtocht, benefietparty, marathon of pubquiz heb je geld opgehaald. Ook met je donatie steun je Fight cancer.

filter_2

Inkomsten & uitgaven
Alle donaties komen op een jaarrekening. Daarin staan alle inkomsten en uitgaven van Fight cancer. De inkomsten minus de uitgaven gaan rechtstreeks naar onderzoek via KWF Kankerbestrijding.

filter_3

Subsidieaanvraag
Ondertussen doen onderzoekers uit het hele land subsidieaanvragen. Dit loopt via KWF Kankerbestrijding. Jaarlijks krijgt het KWF ongeveer 300 verzoeken binnen.

filter_4

Beoordeling
KWF Kankerbestrijding beoordeelt of het onderzoeksvoorstel van uitmuntende kwaliteit is, zodat het onderzoek gefinancierd kan worden. Daar gaat een zorgvuldige procedure aan vooraf. (Inter)nationale toponderzoekers en (ex-)patiënten toetsen alle onderzoeksvoorstellen kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Zij brengen hierover advies uit aan KWF. Lees hier meer over het beoordelingsproces.

filter_5

Onderzoeker aan de slag 
Is het onderzoek goedgekeurd? Dan gaan de onderzoekers aan het werk. Gemiddeld duurt een onderzoek vier jaar. Er lopen nu zo'n 500 onderzoeksprojecten die KWF Kankerbestrijding financiert. Een onderzoek kost gemiddeld 500.000 euro.

filter_6

Belangrijke ontdekkingen
Onderzoekers doen belangrijke ontdekkingen en samen met KWF maken wij dit bekend aan de buitenwereld.

filter_7

Op de markt
Het medicijn of de behandeling komt op de markt en helpt de kankerpatiënt bij de genezing. Ook zorgt onderzoek voor meer kennis om kanker in sommige gevallen te kunnen voorkomen.

filter_8

Meer genezing
Dankzij onderzoek kunnen meer mensen in de toekomst kanker overleven. Op dit moment zijn ruim 65% van alle patiënten na vijf jaar nog in leven. In 1949 was dit nog maar 25%. We gaan dus vooruit, maar zijn er nog lang niet!

filter_9

Minder kanker
Voorkomen is beter dan genezen. Maar helaas kun je kanker niet altijd voorkomen door gezond te leven. Wel toont onderzoek aan dat meer dan één derde van alle kanker te voorkomen is. Zo weten we steeds beter op welke risicofactoren we zelf meer of minder invloed hebben. Een gezonde leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat Fight cancer preventieonderzoek steunt, en voorlichting geeft over deze onderwerpen. Zodat we samen zorgen voor minder kanker.