Financiële informatie

Fight cancer staat voor een transparante organisatie. Als donateur wil je weten hoe jouw bijdrage besteed wordt, daar zijn wij dan ook graag open over.

Inkomsten en uitgaven

Onze droom is een wereld waarin kanker hopelijk geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Om die droom waar te maken, halen wij geld op dat vervolgens via KWF Kankerbestrijding geïnvesteerd wordt in kankeronderzoek en preventie. Als organisatie maken wij ook kosten. Denk hierbij aan het zo goed mogelijk begeleiden van onze actievoerders, de werving van nieuwe donateurs, personeelskosten, huur van een kantoor en de aanschaf van systemen en databases. Daarbij streven wij naar het aangaan van duurzame relaties met onze kernteams, zodat we met onze evenementen, zoals Swim to Fight Cancer, structureel geld kunnen ophalen. Vanzelfsprekend proberen wij onze kosten zo laag mogelijk te houden - mede door diensten en producten gesponsord te krijgen - en houden wij ons bij de salariëring aan de beloningsregels die zijn opgesteld door de branchevereniging Goede Doelen Nederland.

Jaarverslagen

Alle donaties komen op één jaarrekening. Waar alle inkomsten en uitgaven van Fight cancer in staan. Wij houden ons aan de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dat betekent dat er gemiddeld per jaar van iedere gedoneerde euro minimaal 75 cent rechtstreeks naar KWF Kankerbestrijding gaat ten behoeve van kankeronderzoek en preventie. Bijgevoegd vind je onze jaarverslagen. Via het jaarverslag kan je op de pagina met kerncijfers doorklikken naar de jaarrekening. Hier vind je de jaarverslagen van: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.

Sinds 1 januari 2021 zijn fondsenwervende instellingen met ANBI-status waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000 verplicht om voor de publicatie van de gegevens gebruik te maken van standaardformulieren. Klik hier om dit formulier, ingevuld op basis van de gegevens van 2020, van Fight cancer te bekijken.

Van donatie naar doorbraak

Wij komen in actie en zamelen geld in voor kankeronderzoek en preventie. Maar hoe gaat de weg van jouw euro tot een oplossing? Lees hier hoe dit werkt: van euro naar oplossing

Kankeronderzoek helpt!

Jouw bijdrage aan Fight cancer gaat naar kankeronderzoek en preventie. Lees hier hoe je bijdraagt aan meer genezing en minder kanker: kankeronderzoek helpt!

Doneren met fiscaal voordeel

De Belastingdienst heeft Stichting Fight cancer aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarmee wij de ANBI status hebben verkregen. Dit levert u fiscaal voordeel op: donateurs van een ANBI mogen hun giften namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook hoeft Fight cancer geen schenkingsrecht over donaties te betalen. Dat betekent dat alle donaties nog effectiever besteed kunnen worden! Ons fiscale nummer is 852969284.

Zo besteedt Fight cancer iedere euro

Vanuit Fight cancer vinden wij het belangrijk om open en transparant te communiceren over onze geldstromen. De afgelopen jaren hebben wij naast inkomsten van vaste donateurs, actievoerders, samenwerkingen met bedrijven, marketingacties en andere events, een grote groei laten zien door Swim to Fight cancer verder uit te breiden door heel Nederland. Voor Swim to Fight cancer geldt dat alle donaties direct ten goede komen aan onderzoek. Weten hoe dit werkt, je leest het hier: Hoe werkt dit?