Jouw deelname helpt!

Je dacht nog een heel leven voor je te hebben. Je was net klaar met de middelbare school en wilde
nog een mooie reis maken voordat je ging studeren. Je had net je eerste huis gekocht en was in
verwachting van je eerste kind. Je had je baan opgezegd omdat je na veel wikken en wegen voor
jezelf ging beginnen. Elk jaar krijgen 3.800 jongvolwassenen van tussen de achttien en
negenendertig jaar de diagnose kanker. Het leven kan ineens een hele rare wending nemen en je
voor onmogelijke keuzes stellen…..gelukkig overleven steeds meer mensen kanker.

In 2018 was vijvenzestig procent van de mensen die vijf jaar daarvoor de diagnose kanker hadden
gekregen nog in leven. Vooral door snellere diagnoses en betere behandelingen neemt dat
percentage ieder jaar met ongeveer één procent toe. Betekent dit dat we over 30 jaar niet meer
dood zullen gaan aan kanker? Geen idee, maar wat we in elk geval weten is dat kankeronderzoek de
enige manier is om dat punt dichterbij te laten komen.

Al die onderzoeken hebben onder meer aangetoond dat de tumoren bij jongvolwassenen biologisch
niet per se hetzelfde zijn als bij ouderen, terwijl ze vaak wél dezelfde behandeling krijgen als oudere
patiënten. Uitgebreide DNA-tests van een tumor kunnen behandelend artsen extra informatie geven
over klinisch relevante eigenschappen van de tumor (biomarkers) die voorspellend kunnen zijn voor
een gunstige reactie op een behandeling. Veranderingen in het genetische profiel (mutaties) kunnen
soms aanknopingspunten geven voor een behandeling die rechtstreeks aangrijpt op deze mutaties.
In dat geval wordt er van doelgerichte of targeted therapie gesproken.

De komende vier jaar brengt de Hartwig Medical Foundation van 1.000 patiënten, met de nieuwste
technieken, het complete DNA van de tumor in beeld. De onderzoekers willen met twintig
ziekenhuizen door het hele land samen gaan werken aan de selectie van patiënten, waaronder het
Anthonie van Leeuwenhoek en het Radboud UMC. Daarnaast kunnen de DNA-tests patiënten
selecteren voor studies of experimentele medicatie.

Dit is één van de concrete doelen die Swim to Fight Cancer Haarlem dit jaar steunt. Zwem mee
richting die nullijn en laten we er in gezamenlijkheid voor zorgen dat onze generatie met dat
antwoord op kanker komt. Deelnemers aan de swim kunnen zich tot half juli inschrijven. Er is een
aantal ‘open water clinics’ georganiseerd met professionele trainers en de KNZB, in t Wed en in de
Mooie Nel, zodat ook minder ervaren zwemmers zich goed kunnen voorbereiden op een succevolle
en veilige Swim!

Onze sponsoren