Veel gestelde vragen

Waterkwaliteit van het Eindhovens Kanaal

In de weken voorafgaand aan het evenement op zondag 15 september 2019 worden hier regelmatig de resultaten van het waterkwaliteitsonderzoek bekend gemaakt. Het gaat er daarbij met name om of de concentraties darmbacteriën en/of blauwalgen op het zwemtraject onder de zwemwaternormen liggen. 

Daarnaast wordt de temperatuur van het water op het zwemtraject gemeten. 

Meetpunten