Voorbereiding - Preparation

Een zeer geoefende zwemmer doet rond de 30 minuten over 2 kilometer. Een minder getrainde zwemmer doet daar al gauw 60 minuten of zelfs langer over. Met schoolslag zwem je langzamer dan met de borstcrawl. Trainen voor deze Swim raden wij dus zeker aan. De organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de trainingen. 


A very experienced swimmer swims approximately 30 minutes over 2 kilometers. A less trained swimmer can easily take 60 minutes or even longer. With breaststroke you swim slower than with the chest crawl. We definitely recommend training for this Swim. The organization is not responsible and / or liable for the training courses. 

Trainingen - Training

Wij bieden jou als deelnemer van Swim to Fight Cancer de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een open water Zwem mee-training in jouw stad, georganiseerd door onze partner KNZB. Deze training is gericht op borstcrawl en bestaat uit een droog gedeelte op de kant en aansluitend een meezwemgedeelte in het water. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:
  • Veiligheid in het openwater
  • Tips om de eerste keer het openwater in te gaan
  • Het verschil tussen binnen zwemmen in het zwembad en buitenzwemmen in het open water
  • Veilig voelen in het openwater
  • Oriënteren kun je leren
  • Tempowisselingen, verschil ervaren met hoog en laag beentempo
De Zwem mee-training heeft plaatsgevonden op 9 juli. Er kunnen maximaal 50 deelnemers meedoen. 

Wanneer de watertemperatuur tijdens de Zwem mee-training tussen de 16 en 18 graden is, is het dragen van een wetsuit verplicht. Boven de 18 graden raden wij het dragen van een wetsuit ten zeerste aan. Wanneer de watertemperatuur onder de 16 graden is kan de Zwem mee-training helaas niet doorgaan.

Mocht je na de Zwem mee-training gezellig willen trainen in groepsverband, dan bieden wij jou waarschijnlijk die mogelijkheid aan. Houd onze website in de gaten. Zodra hier meer over bekend is, publiceren wij dat op onze website en via onze social mediakanalen.

Wil je zelfstandig aan de slag om je conditie en/of techniek te verbeteren?
Dan zijn de trainingsschema’s van Mijnzwemcoach iets voor jou! Onze partner KNZB biedt alle deelnemers van Swim to Fight Cancer drie maanden kosteloos toegang tot Mijnzwemcoach ter waarde van €12,50,- Mijn zwemcoach is een platform waarop trainingsschema’s, tips en tricks te vinden zijn over zwemmen (in open water). Je kunt gebruik maken van meer dan 200 trainingsschema's gericht op jouw doel en niveau.


Of course, there are several pools in the region where you can prepare. But if you want to train with other participants, we probably offer you that opportunity. Keep an eye on our website. As soon this is clear, we will publish this on our website and via our social media channels. 

There are also swimmers who regularly practice in open water. Look for the possibilities on the site of the Dutch Openwater Web. There you will find more information about training and competition opportunities. There are forums in which information about outdoor training is shared. In addition, we advise you to follow the advice of the KNZB with regard to swimming in open water. 

If you can't swim long stretches in a row yet, but you do want to build up your swimming condition, this may help you build up through a swimming schedule. Of course, you can also alternate breast crawl and breaststroke. Want to know more about swimming technique and training? Look at www.zwemanalyse.nl.


Wetsuits

Het dragen van een wetsuit is tijdens de Swim sterk aan te raden. Als de temperatuur onder de 18 graden komt is een wetsuit zelfs verplicht. Je kunt op deze kaart altijd de watertemperatuur volgen, maar indien een wetsuit verplicht wordt gesteld zullen wij je als organisatie daar ook van op de hoogte stellen. 

Wil je een wetsuit kopen, kun je denken aan Marktplaats, maar natuurlijk ook aan (web)winkels. Vrij betaalbare wetsuits vind je bijvoorbeeld bij Decathlon, maar let er dan goed op dat deze geschikt is voor jouw zwemslag en voor de juiste temperatuur. We begrijpen dat voor deelnemers de aanschaf van een wetsuit voor eenmalig gebruik te kostbaar is. Om deze reden zijn wij in overleg met een mogelijke verhuurder van wetsuits. Hou deze pagina en onze socials goed in de gaten voor de mogelijkheden van het huren van een wetsuit!


Wearing a wetsuit is strongly recommended during the Swim. If the temperature falls below 18 degrees, a wetsuit is even mandatory. You can always follow the water temperature on this map, but if a wetsuit is made mandatory, we will also inform you as an organization. 

If you want to buy a wetsuit, you can think of Marktplaats, but of course also of (web) shops. You can find fairly affordable wetsuits at Decathlon, for example, but make sure that it is suitable for your swimming stroke and for the right temperature. We understand that for participants, the purchase of a single-use wetsuit is too costly. 

For this reason, we are in consultation with a possible landlord of wetsuits. Keep an eye on this page and our socials for the possibilities of renting a wetsuit!

local_hospital

Veiligheid & gezondheid - Health & safety

Dankzij de inzet van partijen zoals Rijkswaterstaat, de Reddingsbrigade, gediplomeerde EHBO-ers, lifeguards, ervaren zwembegeleiders, veiligheidsboten, duikers, suppers enzovoort proberen wij dit evenement zo veilig mogelijk te organiseren. Ook zullen er in het water boeien liggen, die het gedeelte markeren waar het veilig is om te zwemmen. Zwemmen buiten de boeien is niet toegestaan.

Houdt er rekening mee dat deelname aan Swim to Fight Cancer verder altijd op eigen risico is. Indien de waterkwaliteit ten tijde van het evenement onvoldoende blijkt te zijn, dan behoudt de organisatie zich het recht om maatregelen te nemen, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor alle details. 


Thanks to the efforts of parties such as Rijkswaterstaat, the Rescue Brigade, qualified first aiders, lifeguards, experienced swimming supervisors, safety boats, divers, suppers and so on, we try to organize this event as safely as possible. There will also be buoys in the water, marking the part where it is safe to swim. Swimming outside the buoys is not allowed.

Please note that participation in Swim to Fight Cancer is always at your own risk. If the water quality at the time of the event turn out to be insufficient, the organization reserves the right to take measures, with the ultimate consequence of cancelling the event. See the terms and conditions for full details.