Veelgestelde vragen

Wanneer is Swim to Fight Cancer | Delft en waar vindt het plaats? | When is Swim to Fight Cancer Delft and where does it take place?

add remove

Swim to Fight Cancer | Delft vindt plaats op 31 augustus en 8 september (Kids Swim in zwembad).
Swim to Fight Cancer | Delft is on 31 August and 8 September (for kids in swimming pool)

Met hoeveel deelnemers houden jullie rekening bij Swim to Fight Cancer? | How many participants will be joining Swim to Fight Cancer?

add remove

Gemiddeld doen er ongeveer 300 deelnemers mee per editie van Swim to Fight Cancer, maar het verschilt per editie. Op de homepage van deze website kun je zien hoeveel deelnemers zich tot nu toe hebben ingeschreven. 

On average, 300 participants join Swim to Fight Cancer. However, it differs per edition. On the homepage of this website you will be able to find the most up to date number of participants that have registered.

Is Swim to Fight Cancer een zwemwedstrijd? | Is Swim to Fight Cancer a swimming competition?

add remove

Nee, Swim to Fight Cancer is geen wedstrijd en er zal dus ook geen tijdsregistratie zijn.

No, Swim to Fight Cancer is not a competition and therefore there will be no time registration.

Hoe kan ik Swim to Fight Cancer | Delft bereiken? | How can I reach Swim to Fight Cancer Delft?

add remove

Wij raden iedereen aan om zoveel mogelijk met de fiets of met het OV naar het event te komen. Meer informatie over eventuele parkeergelegenheden zal kort voor het evenement bekend gemaakt worden.

We advise everyone to come by bike and public transport as much as possible. More information about parking and other practical matters will be published shortly before the event.

Wat gebeurt er als het evenement niet door kan gaan? | What happens if the event cannot take place?

add remove

Bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden kan het event geannuleerd worden of de organisatie kan beslissen om uit te wijken (met een alternatief programma) naar een alternatieve locatie of alternatieve starttijd / datum. 

In case of bad weather or unforeseen circumstances, the event may be cancelled or the organisation of the event may decide to hold the event at a different location or at a different time/date.

Aansluiten bij team achteraf? | Joining the team afterwards?

add remove

Als je meedoet aan een event zonder al in een team te zitten kan je inderdaad naar de teampagina gaan en de ‘’sluit je bij ons aan/Join Us’’ button gebruiken. Er zal dan een volgend scherm volgen die je conformatie vraagt. Zie je die button niet op een teampagina dan kan het zijn omdat je al in een team actief bent, of het team deze instelling heeft verborgen. Deze optie krijgen zij tijdens het aanmaken van het team, waarbij ze het team dan op private zetten (of de teamcaptain in de teaminstellingen er later voor kiest en dit evt beveiligd met een wachtwoord naar keus). Als ze dus op hidden staan kan je de knop niet zien. Wel is joinen via de direct link die de teamcaptain kan zien in de teaminstellingen altijd mogelijk.

If you are participating in an event without already being on a team, you can indeed go to the team page and use the ''Sluit je bij ons aan/Join Us'' button. A next screen will then follow asking for your confirmation. If you do not see that button on a team page, it may be because you are already active in a team, or the team has hidden this setting. They are given this option when creating the team, where they then set the team to private (or the team captain in the team settings chooses this later and protects this with a password of their choice). So if they are set to hidden you cannot see the button. However, joining via the direct link that the team captain can see in the team settings is always possible. 

Waar gaan de donaties heen? | Where will the donations go to?

add remove

Door jouw bijdrage kunnen talentvolle artsen en onderzoekers op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de oncologie. Stichting Fight cancer selecteert elk jaar samen met KWF een aantal bijzondere onderzoeken. Maak via deze pagina kennis met deze specifieke onderzoekers en lees over hun baanbrekende onderzoeken.

Your contribution will be used to support talented doctors and researchers at the highest level, so they can gain knowledge and skills in oncology. Every year, Fight cancer selects a number of special researches together with KWF. Get to know these specific researchers via this page* and read about their groundbreaking research.

Waarom wordt er € 0,89 in rekening gebracht bij een donatie? | Why do you charge € 0.89 for a donation?

add remove

Om onze vaste IT kosten zo laag mogelijk te houden, maken wij voor al onze evenementen gebruik van het fondsenwerf platform Funraisin en het betaalplatform Stripe. Zij rekenen hosting- en transactiekosten. Fight cancer probeert zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Als iedereen €0,89 extra bijdraagt, kunnen wij daarmee de kosten van het platform zoveel mogelijk wegstrepen, zodat er meer naar onderzoek kan gaan. Uiteraard hebben zowel deelnemers als donateurs de keuze om wel of niet bij te dragen aan deze kosten.

To keep our fixed IT costs as low as possible, we use the fundraising platform Funraisin and the Stripe payment platform for all our events. They charge hosting and transaction costs. Fight Cancer tries to raise as much money as possible for cancer research. If everyone contributes €0.89 extra, we can eliminate the costs of the platform as much as possible, so that we can donate more to research. Of course, participants and donors have the choice not to contribute to these costs.

Ik wil een donatie doen, maar ik wil handmatig het geld overmaken of pas later betalen. Kan dat? | I want to donate, but I want to transfer the money manually or pay later. Is that possible?

add remove

Ja dat kan. Je kunt bij het doen van een donatie bij de tweede stap een betaalmethode kiezen. Als je hier de optie ‘factuur/EFT’ kiest, ontvang je een factuur per mail die je dan binnen 14 dagen betaalt. In verband met de financiële administratie kan het wel tot uiterlijk 10 werkdagen duren voordat jouw donatie zichtbaar wordt. 

Yes, that's possible. You can choose a payment method when making a donation in the second step. If you choose the 'invoice' option here, you will receive an invoice by email, which you can pay within 14 days. Due to the financial administration, it can take up to 10 working days before your donation becomes visible.

Hoe kan ik mijn familieleden en vrienden een bericht sturen waardoor ze eenvoudig aan mij kunnen doneren? | How can I send a message to my family and friends so that they can easily donate to me?

add remove

Stuur een e-mail, een Facebook bericht via jouw eigen pagina of tag mensen via onze Facebook pagina, Instagram of een tweet via Twitter met de link naar je persoonlijke pagina. Als mensen op die pagina, onder jouw foto en motivatie op de knop 'doneer' drukken, dan doneren ze direct aan jou. Daarnaast kun je via jouw persoonlijke Tikkie link, die je ontvangt in een SMS en email, ook zorgen dat mensen nog makkelijker een donatie aan je doen. Stuur de link door naar je gehele netwerk en laat ze simpelweg een tikkie betalen als donatie. 

Send an email, a Facebook message via your own page or tag people via our Facebook page, Instagram or a tweet via Twitter with the link to your personal page. If people on that page, under your photo and motivation, press the 'donate' button, they donate directly to you. In addition, via your personal Tikkie link, which you receive in an SMS, you can also make it even easier for people to make a donation to you. Forward the link to your entire network and simply let them pay via Tikkie a donation.

Ik heb een donatie gedaan via een Tikkie link. Ik zie echter dat mijn donatie (nog) niet op de persoonlijke pagina staat bijgeschreven. | I made a donation via a Tikkie link. However, I see that my donation is not (yet) credited to the personal page.

add remove

De verwerking van een donatie, gedaan via de Tikkie link, kan tot 2 dagen duren.

The processing of a donation, made via the Tikkie link, can unfortunately take up to 2 days.

Ik zie een donatie onderaan mijn persoonlijke pagina, maar het bedrag is niet in mijn donatieteller verwerkt. | I see an anonymous donation on my personal page, but the amount has not been processed in my donation counter. 

add remove

De verwerking van een donatie is eerst zichtbaar op je persoonlijke pagina en wordt met enige vertraging opgeteld bij de donatieteller.

The processing of a donation is first visible on your personal page and added up with some delay in the donation counter.

Ik word doorverwezen naar een pagina van Girogate, klopt dat? | Whilst making a donation I am transferred to Girogate, is that correct?

add remove

Ja, dat klopt. Alle betalingen worden gedaan via het payment platform van Girogate/Stripe.

Yes, that is correct. All payments and donations are done through the payment platform of Girogate/Stripe.

Op mijn afschrift staat een Duits rekeningnummer, klopt dat? | My bank statement mentions a German account number, is that correct?

add remove

Ja, dat klopt. Dit is het rekeningnummer van onze betaalprovider Stripe.

Yes, that is correct. This is the account number of our payment provider Stripe.

Oeps, ik heb aan de verkeerde persoon gedoneerd. Wat moet ik nu doen? | Oops, I donated to the wrong person. What should I do now?

add remove

Let goed op dat tijdens het doneren via het donatieformulier de persoon aan wie je wilt doneren ook NAAST het formulier staat. Als er verkeerd wordt gedoneerd, kan je een mailtje sturen naar info@fightcancer.nl om het op te lossen. Vermeld hierin duidelijk op wie je gedoneerd hebt en naar wie het eigenlijk had gemoeten.  

When donating via the donation form, make sure that the person you want to donate to is also NEXT to the form. If you donate incorrectly, you can send an email to info@fightcancer.nl to solve it. State clearly who you have donated to and to whom it should have been.

Kan ik ook via mobiel inschrijven, betalen en/of doneren? | Can I also register, pay and/or donate using my mobile?

add remove

Ja, er is ook een mobiele website. Deze kun je ook gebruiken om je in te schrijven en te doneren, mits je een mobiele app van je bank hebt geïnstalleerd die dit ondersteunt. 

Yes, there is also a mobile website. You can also use this to register and donate, if you have installed a mobile app from your bank that supports this.

Kan ik ook vanuit het buitenland betalen? | Can I also pay from abroad?

add remove

Je kunt doneren via iDeal, PayPal of met creditcard. Dit kan dus ook als je een buitenlands rekeningnummer hebt. We hebben gemerkt dat het vanuit Frankrijk en Duitsland soms niet altijd gemakkelijk lijkt te gaan. Kies in dit geval voor de optie betalen op factuur/EFT. Hiermee moet je handmatig een bedrag overboeken volgens de instructies die je vanuit ons per e-mail ontvangt.

Als je wilt doneren vanuit het buitenland maar je kunt dat niet d.m.v. overboeken, creditcard of PayPal, neem dan even contact met ons op, dan maken wij het voor jou in orde. 

You can donate via iDeal, PayPal or credit card. Thus, this is also possible if you have a foreign account number. We have noticed however that payment from France and Germany do not always work. In this case, please choose payment by invoice/EFT. This way you can transfer the money manually as per the instructions in the email that you will receive.

If you want to donate from abroad but you can't do it with credit card or PayPal, please contact us and we'll take care of it.

Mogen bedrijven achter Businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen? | Are companies behind businessteams allowed to organize actions to collect donation money?

add remove

Graag zelfs! We omarmen alle initiatieven die donaties opleveren voor het goede doel. We vernemen graag welke acties jullie gaan houden. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht.

Swim to Fight Cancer is in geen geval verantwoordelijk voor acties die derden op touw zetten.

Yes of course! We embrace all initiatives that generate money for charity. As an organization, we would like to be informed in advance of what actions will be taken. Then we can take action and we keep an overview. Swim to Fight Cancer is in no way responsible for actions initiated by third parties.

Hoe wordt de veiligheid in en langs het water bewaakt? | How is the safety of the swimmers assured in and around the water?

add remove

Dankzij de inzet van drijvende krachten zoals de Reddingsbrigade zijn wij op en langs het water voorzien van gediplomeerde EHBO-ers, ervaren zwembegeleiders en andere veiligheidsdiensten. Ook zullen er in het water boeien liggen, die het gedeelte markeren waar het veilig is om te zwemmen. Zwemmen buiten de boeien is niet toegestaan.

Thanks to the support of organisations such as the Rescue Bridage and the divers association, we are equipped with qualified first aiders, life guards, divers, experienced swimming supervisors and security boats in the water. We will also have buoys along the swimming parcours to indicate where participants should be swimming. Swimming outside of these areas is stricly prohibited.

Wordt de kwaliteit van het zwemwater gemeten? | Will the quality of the water be measured?

add remove

Voorafgaand aan het event wordt de waterkwaliteit gemeten. We hebben altijd een alternatieve locatie achter de hand, mocht er op originele locatie niet gezwommen kunnen worden i.v.m. de waterkwaliteit. Indien de waterkwaliteit onvoldoende blijkt te zijn op beide locaties, dan behoudt de organisatie zich het recht om maatregelen te nemen, zoals een alternatieve activiteit. Zie de algemene voorwaarden voor alle details.

We extensively test the water quality before the event. We always have a plan B for a location, if the original location cannot take place due to the water quality. If the water quality proves to be insufficient at both locations at the time of the event, the organization reserves the right to take measures, with the ultimate consequence of canceling the event. See the conditions for full details. 

Moet ik als deelnemer verplicht een wetsuit dragen? | Do I have to wear a wetsuit as a participant?

add remove

Voor je eigen veiligheid wordt sterk geadviseerd om een wetsuit te dragen. Het zwemmen met een wetsuit levert naast extra warmte ook extra drijfvermogen en bescherming op. Zo kun je onderweg nog een beetje ‘uitrusten’. 

Als de watertemperatuur tussen de 16 en 18 graden is, is het dragen van een wetsuit zelfs verplicht. Bij een watertemperatuur boven de 18 graden raden wij het dragen van een wetsuit ten zeerste aan.

We raden af om met een wetsuit te zwemmen als de watertemperatuur boven de 22 graden is.

For your own safety, we strongly advise you to wear a wetsuit. Swimming with a wetsuit provides extra warmth and lets you float a little better. This way you can rest a little along the way.

If the temperature of the water is between 16 and 18 degree, wearing a wetsuit is obligated. If the temperature of the water is above 18 degrees, we strongly urge you to wear a wetsuit suit. We discourage you from wearing a wetsuit if the temperature of the water is above 22 degrees.

Hoe kom ik aan een wetsuit? ? Where can I get a wetsuit?

add remove

Wil je een wetsuit kopen, kun je denken aan Marktplaats, maar natuurlijk ook aan (web)winkels. Let er dan goed op dat deze geschikt is voor zwemmen (en niet andere watersporten) en voor de juiste temperatuur.

Dare2Tri

Via onze partner Dare2Tri kunnen alle deelnemers van Swim to Fight Cancer een wetsuit huren tegen een verlaagd tarief. Deze wordt een week voor het event rechtstreeks aan de deelnemer opgestuurd via de post. Wil je de wetsuit langer hebben om ermee te trainen? Dat kan! Tegen betaling kan de wetsuit eerder opgestuurd of later ingeleverd worden. 

Klik hier om jouw wetsuit te huren of meer informatie te lezen over de deal: https://www.dare2tri.com/collections/fightcancer

Wetsuit.nl

Via onze partner Wetsuit.nl kunnen alle deelnemers van Swim to Fight Cancer een wetsuit aanschaffen met een flinke korting! Deze wordt rechtstreeks naar de deelnemer opgestuurd wanneer de bestelling is geplaatst. 

Klik hier om jouw wetsuit te kopen of meer informatie te lezen over de deal: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZEEIVh47YXQ_Os_a7TaX7xudE1g1HsANcLDv4He3nEayjw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

If you want to buy a wetsuit, you can think of Marktplaats, but of course also (web) stores. Please note that it is important to buy a wetsuit that is suitable for swimming (and not other watersports) and is suitable for the right temperature.

Dare2Tri

Through our partner Dare2Tri, all Swim to Fight Cancer participants can rent a wetsuit at a reduced rate. This will be sent directly to the participant by post one week before the event. Do you want to have the wetsuit longer to train with it? Which can! The wetsuit can be sent earlier or returned later for a fee.

Click here to rent your wetsuit or read more information about the deal: https://www.dare2tri.com/collections/fightcancer

Wetsuit.nl

Through our partner Wetsuit .nl, all participants of Swim to Fight Cancer can purchase a wetsuit with a significant discount! This will be sent directly to the participant when the order has been placed.

Click here to buy your wetsuit or read more information about the deal: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZEEIVh47YXQ_Os_a7TaX7xudE1g1HsANcLDv4He3nEayjw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Is het toegestaan om met flippers te zwemmen? | Is it allowed to wear fins?

add remove

Nee, het gebruik van flippers is niet toegestaan.

No, the use of fins is not allowed. 

Moet ik verplicht een DTP-prik (tetanusprik) halen voordat ik het water in ga? | Do I have to get a DTP shot (tetanus shot) before I go into the water?

add remove

Nee, het is echter wel verstandig om te controleren of je in de laatste 10 jaar een DTP-prik hebt gehad. Als dit niet het geval is, kun je overwegen de prik in de voorbereiding te halen. Zoek anders even contact met de GGD in jouw omgeving. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van vaccinaties en het consult. 

No, however, it is wise to check whether you have had a DTP shot in the last 10 years. If this is not the case, you can consider getting the shot in the preparation. Otherwise, contact the GGD in your area. Many health insurances reimburse the costs of vaccinations and the consultation.

Kan ik veilig meezwemmen als ik zwanger ben? | Is it allowed to join the event when I am pregnant?

add remove

We raden af mee te zwemmen als je zwanger bent. Overleg bij twijfel met je huisarts.

We do not recommend to join the Swim if you are pregnant. If in doubt, consult your doctor.

Kan iedereen meedoen aan Swim to Fight Cancer? | Can everyone join Swim to Fight Cancer?

add remove

Deelnemers zijn verplicht in het bezit te zijn van zwemdiplomas A en B. Indien je zwanger bent of gezondheidsproblemen hebt, raden wij af deel te nemen. Overleg bij twijfel met je huisarts. 

Bekijk de 'doe mee' pagina voor de deelnamemogelijkheden en leeftijdseisen.  

Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen alleen meedoen met een schriftelijke goedkeuring van een ouder/verzorger. Een vrijwaringsverklaring dient ingevuld te worden voordat je kan deelnemen aan het event. De organisatie van Swim to Fight Cancer zal hierover contact met je opnemen of je wordt gevraagd op de dag van het event deze verklaring in te vullen.

A participant is in possession of swim diploma A+B. If you are pregnant or have health problems, we advise you not to join. If in doubt, consult your doctor. Check out the 'Doe mee/Join' page for more information about participating and the age requirements. 

Participants under the age of 16 can only participate with written approval from their parent and/or guardian. A 'parent statement' must be completed for this purpose before their child can participate in the event. The organisation of Swim to Fight Cancer will contact you beforehand or you will be asked to sign this statement on the day of the event.

Waarom betaal ik inschrijfgeld en waar dient dit voor? | Why do I need to pay a registration fee?

add remove

Jouw inschrijfgeld wordt gebruikt om kosten te dekken voor het organiseren van het evenement. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld diverse veiligheidsdiensten en materialen om het evenement goed en veilig neer te zetten. Je ontvangt als deelnemer ook wat terug voor je inschrijfgeld, zoals een badmuts, medaille en gratis trainingen. Als organisatie proberen wij zoveel mogelijk kennis en expertise in te zetten via vrijwilligers én producten en diensten te verkrijgen via sponsoring. Sommige zaken worden kosteloos verkregen, voor andere dingen moeten wij helaas kosten maken. Het realiseren van zo'n event lukt helaas niet geheel kosteloos. Wel werken wij met duurzame materialen die wij voor meerdere evenementen kunnen gebruiken om zo verspilling tegen te gaan.

Your registration fee will be used to fund the event. Think of costs, for example, for various security services and materials to set up the event properly and safely. As a participant you also get various things in return for your registration fee, such as a swimming cap, medal and free training sessions. As an organization we try to use as much knowledge and expertise as possible through volunteers, and to obtain products and services through sponsorship. Some things are obtained free of charge, other things are not. Unfortunately, it’s not possible to realize such an event without costs.

Wat ontvangt een individuele deelnemer? | What does each participant receive as part of their participation?

add remove
Bekijk de 'Doe Mee' pagina om erachter te komen wat er inbegrepen zit in het inschrijfgeld dat je betaalt om mee te kunnen doen aan dit event.
Check out the 'Doe mee/Join' page to find out what is included in the registration fee.

Wat ontvangt een businessteam? | What does a businessteam receive as part of their registration?

add remove
Bekijk de 'Doe Mee' pagina voor meer informatie over het inschrijfgeld dat Businessteams betalen om mee te kunnen doen aan dit event. Hier staat ook wat hierin inbegrepen is. 
Check out the 'Doe mee/Join' page to find out what each businessteam receives as part of their registration. 

 

Kan ik met één mailadres meerdere personen inschrijven? | Can I register multiple people with the same email account?

add remove

Je kunt op ons platform niet met precies hetzelfde mailadres meerdere personen inschrijven. We hebben hier wel een trucje voor, maar let op want dit lukt niet bij alle providers. Zover bij ons bekend werkt dit trucje voor Gmail accounts, Hotmail en Icloud. 

Als je een plusteken (+) en een woord (in dit geval bijvoorbeeld naam van de 2e persoon van inschrijving) toevoegt vóór het @-teken in je huidige mailadres, komen de berichten nog steeds bij je huidige inbox terecht. Dit kun je oneindig vaak doen. 
 
Voorbeeld: vader Jan wil graag meezwemmen met zoon Piet en dochter Eva. Zijn mailadres is Jan.achternaam64@gmail.com. Hij kan Piet inschrijven door het mailadres jan.achternaam64+piet@gmail.com te gebruiken en voor dochter Eva jan.achternaam64+eva@gmail.com. Alle mails worden doorgestuurd naar het originele mailadres van Jan.
Ziggo heeft een andere route. Zie: https://www.ziggo.nl/klantenservice/e-mail/alias-toevoegen#/

You cannot register multiple people on our platform with exactly the same email address. We do have a trick for this, but note that this does not work with all providers. As far as we know, this trick works for Gmail accounts, Hotmail and iCloud. If you add a plus sign (+) and a word (in this case, for example, the name of the 2nd subscriber) before the @ sign in your current email address, the messages will still reach your current inbox. You can do this infinitely often. Example: father Jan would like to swim with son Piet and daughter Eva. His email address is Jan.lastname64@gmail.com. He can register Piet by using the email address jan.lastname64+piet@gmail.com and for daughter Eva jan.lastname64+eva@gmail.com. All emails will be forwarded to Jan's original email address. Ziggo has a different route. See: https://www.ziggo.nl/customer service/e-mail/alias-toad#/

Waarom kan ik mijn streefbedrag bij het inschrijven niet verlagen? | Why can't I decrease my fundraising target?

add remove

Omdat we graag zoveel mogelijk geld voor onderzoek willen ophalen, is er een inspanningsverplichting van €350 aan donaties per deelnemer. Voor kinderen bedraagt deze €100.

Vaak is een appje in je familie- of vriendengroep al genoeg om de inspanningsverplichting te halen. Gemiddeld haalt een Swim to Fight Cancer-deelnemer €600 op. Bekijk onder het kopje Deelnemers onze Donatiewerving tips!

Because we would like to raise as much money as possible for research, we have set a best efforts obligation of €350 in donations per participant. For children, the best efforts obligation is €100 in donations. Often an app in your family or group of friends is enough to collect the best efforts obligation. The average collected by Swim to Fight Cancer participants is approximately €600 per person. See under the heading 'deelnemers' > donation tips what you can do to collect as many donations as possible.

Ik sta al ingeschreven, maar wil alsnog meedoen bij een Team. Kan dit nog? | I have already registered but would like to join a Team, is that still possible?

add remove
Ja dit kan zeker! Als je rechtsbovenin op inloggen klikt, en je zoekt daarna – als je dus ingelogd bent – de teampagina op kun je simpelweg via de knop ‘sluit je bij mij aan’ (of Join Us) alsnog jezelf aan het Team toevoegen.  
Yes, that is still possible. Once you are logged in, you can search for the team you would like to join, you can simply do so by clicking on the button 'sluit je bij mij aan' (or 'Join us').

Waar vind ik het deelnemersreglement? | Where can I find the participation regulations?

add remove

klik hier voor het deelnemersreglement.

You can find the regulations for participation HERE.

Hoe lang doe ik over 2 kilometer zwemmen? | How long does it take to swim 2 kilometres?

add remove

Een getrainde zwemmer doet rond de dertig minuten over 2 kilometer. Een minder getrainde zwemmer doet daar ruim een uur over.

A trained swimmer takes about thirty minutes to cover 2 kilometers. A less trained swimmer takes almost sixty minutes.

Wat zijn de mogelijkheden tot omkleden en douchen na het zwemmen? | What are the possibilities to change and shower after swimming?

add remove

Iedereen die deelneemt aan de Swim en de Kids Swim can zich omkleden in de daarvoor bestemde omkleedruimtes. Je kunt hier ook je spullen achterlaten (op eigen risico). Bij de finish van de Swim zullen we mogelijkheid hebben om je af te spoelen (let op: koud water!). Er zal ook de gelegenheid zijn om wat warms te eten en drinken. Je zult hier meer informatie over ontvangen.

Everyone who participates in the Swim and the Kids Swim can change in the changing rooms. You can also leave things here (at your own risk). At the finish we create the possibility to take a shower (note: cold water). There is also an opportunity for swimmers to eat and drink something warm. You will receive more information about this in advance.

Wat is Fight cancer? | What is Fight cancer?

add remove

Fight cancer is een stichting die zich samen met jou inzet om zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Wij hebben een duidelijk motto: Love life. Fight cancer. Vanuit de liefde voor het leven inspireren wij mensen om samen met ons in actie te komen. Dit kan door mee te doen aan onze evenementen, zelf een actie te starten, donateur te worden of ons als vrijwilliger te helpen. 

Fight cancer is a foundation that works together with you to raise as much money as possible for cancer research. We have a clear motto: Love life. Fight cancer. From our love for life, we try to inspire as many people as possible to take action. You can do this by joining one of our events, by starting your own action, by donating money or by becoming a volunteer.

Waarom Fight cancer? | Why Fight cancer?

add remove

Fight cancer richt zich op het mogelijk maken van meer onderzoek voor jongvolwassenen. Onze missie is om samen bij te dragen aan een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte is. 

Dat doel willen we behalen door een beweging te creëren. Samen kunnen we aandacht vragen voor kankerbestrijding en extra inkomsten genereren voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. En dat is hard nodig: 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt in zijn of haar leven kanker. 

Onze naam Fight cancer slaat niet op patienten die tegen de ziekte strijden, maar juist op onze gezamenlijke strijd om zoveel mogelijk geld op te halen zodat kanker niet meer dodelijk is in de toekomst. 

Fight cancer focuses on making more research possible voor young adults. Our missie is to contribute to a world where no longer is a deadly disease. We aim to reach that goals by creating a movement. Together we can raise awareness for fighting cancer en to generate money for scientific cancer research and prevention. And that is very much needed: 1 in 2 people in the Netherlands get diagnosed with cancer. 

With our name 'Fight cancer', we do not mean the fight that patients have with the disease, but it is about the fight of everyone else to raise as much money as possible to make sure that cancer no longer is a deadly disease in the future.

Welke onderzoeken steunt Fight cancer? | Which researches does Fight cancer support?

add remove

Fight cancer steunt baanbrekend onderzoek naar kanker waar talentvolle onderzoekers aan werken. We steunen zoveel mogelijk onderzoek voor jongvolwassenen. Klik hier voor meer informatie over de onderzoeken die Fight cancer steunt.

Fight cancer supports scientific cancer research led by talented researchers. We aim to support research focused on young adults. Click here for more information about the researches that Fight cancer supports.

Waarom steunt Fight cancer deze onderzoeken? | Why does Fight cancer support these researches?

add remove

1. Meer patiënten overleven
Dankzij onderzoek wordt de kans om kanker te kunnen overleven steeds groter. Op dit moment is ruim 65% van alle patiënten na vijf jaar nog in leven. In 1949 was dit nog maar 25%. We gaan dus al vooruit, maar we zijn er nog lang niet! Onze droom is dat kanker een ziekte wordt die niet meer dodelijk is.

2. Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Toch is kanker niet altijd te voorkomen door gezond te leven. Wel toont onderzoek aan dat één derde van alle kanker te voorkomen is. Ook weten we steeds beter op welke risicofactoren we zelf invloed hebben. Een gezonde leefstijl speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Roken, overgewicht, te weinig bewegen, ongezonde voeding, te veel alcohol en onverstandig zonnen zijn allemaal risicofactoren die de kans op diverse vormen van kanker vergroten. Daarom steunt Fight cancer ook preventieonderzoek.  

1.More patients survive

Thanks to research, the chance of surviving cancer is increasing. At present, more than 65% of all patients are still alive after five years. In 1949 this was only 25%. So we are already making progress, but we are not there yet! Our dream is that cancer becomes a disease that is no longer fatal.

2.Prevention

Prevention is better than cure. However, cancer cannot always be prevented by living a healthy lifestyle. Research does show that one third of all cancers are preventable. We also know better which risk factors we influence ourselves. A healthy lifestyle plays a very important role in this. Smoking, obesity, too little exercise, unhealthy diet, too much alcohol and unwise sunbathing are all risk factors that increase the risk of various forms of cancer. That is why Fight cancer supports prevention research and provides information about these topics.

Is Fight cancer een onderdeel van KWF? | Is Fight cancer part of KWF?

add remove

Fight cancer was tot 2013 onderdeel van KWF en is sindsdien een zelfstandige stichting. Wij verschillen zowel in doelgroep als activiteiten van KWF. Wij richten ons voornamelijk op de doelgroep jongvolwassenen en wij richten ons op fondsenwerving via lokale events met lokale projectteams, waarmee we verbondenheid én betrokkenheid creëren vanuit de kern van de regio. We werken wel met KWF samen: zij helpen ons met de besteding van onze donatiegelden en zij monitoren de hiervoor door ons geselecteerde kankeronderzoeken.

Fight cancer was part of KWF until 2013 and has been an independent foundation ever since. We are different in the target group and the activities of KWF. We mainly focus on the target group of young adults, but we do not exclude anyone. And we focus on fundraising through local events together with local project teams, with which we create connection and involvement from the core of the region. We do work together with KWF: they help us with the expenditure of the funds that we raise and they monitor the cancer studies we have selected for this purpose.

Hoe blijf ik op de hoogte van alle acties van Fight cancer? | How do I stay up to date of Fight cancer?

add remove

Je kunt natuurlijk onze Facebook en Instagram liken. Daarnaast kan je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief. Geen zorgen over spam, we sturen ongeveer eens per kwartaal een nieuwsbrief!

You can always like our Facebook and Instagram. Besides that, you are register for our newsletter. Don't worry about spam, we only send it out once a quarter.