Ga direct naar...
Go directly to the entryflow of...

Doe mee - Join 
Registration is closed

Iedereen vanaf een bepaalde leeftijd kan zich aanmelden om mee te zwemmen tijdens Swim to Fight Cancer. Wanneer je je aanmeldt krijg je je eigen actiepagina op onze website, waarop je kan vermelden waarom jij meedoet. Je kunt al je vrienden, collega’s, familieleden en kennissen vragen om jou te sponsoren voor deze prestatie. Zo halen we gezamenlijk geld op, om samen onze droom waar te maken: een wereld waarin kanker hopelijk geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. 


Anyone from 16 years and older can sign up to swim during Swim to Fight Cancer. When you register you will get your own action page on our website, on which you can state why you are participating. You can request all your friends, colleagues, family members and acquaintances to sponsor you for this event. In this way we raise money together, to make our dream come true together: a world in which cancer hopefully no longer has to be a deadly disease. 

Zie onder de verschillende deelnamemogelijkheden en schrijf je nu in!
 See below the different participation options and register now!

Volwassenen - Adults

Minimaal 16 jaar & in het bezit van zwemdiploma A&B
16+ year & in possession of swimming diploma's A&B

Afstand: 2 kilometer 
Distance: 2 kilometer

Inschrijfgeld: €50,- 
Registration fee: €50,-Iedere deelnemer aan Swim to Fight Cancer ontvangt:
Every participant in Swim to Fight Cancer receives:
 • gratis trainingen (free training)
 • een badmuts (dragen is verplicht vanuit de organisatie) (a swimming cap (wearing is mandatory from the organization))
 • een handdoek (a towel)
 • een welverdiende medaille (a well-deserved medal)
 • eigen actiepagina op onze website (own action page on our website)

Verfrissingsposten en entertainment aan het parcours zorgen voor de nodige ondersteuning.
Refreshment stations and entertainment on the trail provide the necessary support.

Junioren - Kids

Minimaal 10 jaar (tot en met 15 jaar) & in het bezit van zwemdiploma A&B
Wetsuit verplicht

10 (up to and including 15) years & in possession of swimming diploma's A&B
Wetsuit mandatory

Afstand: 500 meter
Distance: 500 meters

Inschrijfgeld: €25,-
Registration fee: €25,-

Iedere deelnemer aan Swim to Fight Cancer ontvangt:
Every participant in Swim to Fight Cancer receives:

 • gratis trainingen (free training)
 • een badmuts (dragen is verplicht vanuit de organisatie) (a swimming cap (wearing is mandatory from the organization) 
 • een handdoek (a towel)
 • een welverdiende medaille (a well-deserved medal)
 • eigen actiepagina op onze website (own action page on our website)

Junioren zwemmen alleen met toestemming van hun ouder of de junior geeft aan bij het inschrijven wie met de junior mee zal zwemmen. Daarnaast dient een ouder of verzorgen een toestemmingsverklaring te tekenen. Hierover krijg je na inschrijving meer informatie.

Juniors will swim alone with approval from their parent(s) or the junior indicates when registering who will swim with the junior. In addition, a parent or caregiver must sign a declaration of consent. You will receive more information about this after registration.

Studenten – Students

Minimaal 16 jaar & in het bezit van zwemdiploma A&B
16+ years & in possession of swimming diploma's A&B

Afstand: 2 km
Distance: 2 km

Inschrijfgeld: €30,-  (bij de registratie wordt naar het je opleidingsinstituut gevraagd)
Registration fee: €30,- (during registration you will be asked to provide the name of your college or university)

Iedere deelnemer aan Swim to Fight Cancer ontvangt:
Every participant in Swim to Fight Cancer receives:

 • gratis trainingen (free training)
 • een badmuts (dragen is verplicht vanuit de organisatie) (a swimming cap (wearing is mandatory from the organization) 
 • een handdoek (a towel)
 • een welverdiende medaille (a well-deserved medal)
 • eigen actiepagina op onze website (own action page on our website)
Verfrissingsposten en entertainment aan het parcours zorgen voor de nodige ondersteuning.
Refreshment stations and entertainment on the trail provide the necessary support.

Business Team

Vorm een team samen met collega’s of relaties! De kosten van een Business team bedragen € 1.000,- (excl. BTW), waarvoor je een team kan vormen met maximaal 5 personen. Voor € 1.000,- ontvangt ieder team onder meer*: 

You can form a Business team together with your colleagues or relatives! The charges for a Business team are € 1.000,- (excl. VAT), for which you can form a team with a maximum of 5 people. Each team receives*: 

5 startbewijzen (incl trainingen, badmuts, handdoek en herinnering bij de finish)
5 start tickets (incl training, swimming cap, towel and souvenir at the finish)

Eigen actiepagina & vermelding op overzichtspagina Business teams
Own action page & mention on overview page Business teams

Teamfoto voorafgaand aan de start
Team picture before the start

Spinning to Fight Cancer

Minimaal 16 jaar
16+ year

Duur: 1 uur
Duration: 1 hour

Inschrijfgeld regulier: €50
Registration fee regular: €50

Inschrijfgeld student: €30
Registration fee student: €30

Iedere deelnemer aan Swim to Fight Cancer ontvangt:
Every participant in Swim to Fight Cancer receives:

 • een handdoek (a towel)
 • een welverdiende medaille (a well-deserved medal)
 • eigen actiepagina op onze website (own action page on our website)

Verfrissingsposten en entertainment aan het parcours zorgen voor de nodige ondersteuning.
Refreshment stations and entertainment on the trail provide the necessary support.

       Aanmelden

Vrijwilligers - Volunteers

Wil je niet meezwemmen maar wel je steentje bijdragen? Kom in actie en meld je aan als vrijwilliger! Naast deelnemers en sponsoren hebben we voor het slagen van dit evenement namelijk ook heel veel vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor Swim to Fight Cancer. Wil jij ons enthousiaste team versterken en bijdragen aan een fantastisch evenement, dan kan je bijvoorbeeld helpen bij:


You don't want to swim along but you want to contribute? Take action and sign up as a volunteer! In addition to participants and sponsors, we also need a lot of volunteers who want to commit themselves to Swim to Fight Cancer for the success of this event. If you want to strengthen our enthusiastic team and contribute to a fantastic event, you can help with:

De op- en afbouw van het terrein
The construction and dismantling of the swim area:

Ontvangst en registratie van deelnemers
Reception and registration of participants

Sponsorwerving
Sponsor recruitment

Of iets anders waar jij goed in bent!
Or something else you're good at!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Je ontvangt dan nieuwsupdates over acties van Fight cancer per e-mail