Bekijk hier de deelnamemogelijkheden en schrijf je in!

Ga direct naar...
Go directly to the entryflow of...

Doe ook mee aan Swim to Fight Cancer. Na jouw aanmelding krijg je een persoonlijke pagina op onze website, waarop je jouw verhaal kunt vertellen over waarom je meedoet. Vraag je familieleden, vrienden, collega’s en kennissen om jou te steunen met een donatie. Zo halen we gezamenlijk zoveel mogelijk geld op voor onderzoek, want alleen met meer onderzoek kunnen we toe naar een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer is.

Elke deelnemer aan Swim to Fight Cancer (31 Augustus) kan kosteloos meedoen aan zwemtrainingen en ontvangt een badmuts (het is verplicht deze te dragen i.v.m. veiligheid), een handdoek en een welverdiende medaille. Ook voor eten, drinken en entertainment wordt gezorgd!

Aanmelden kan tot 1 week voorafgaand aan het event. 

Join Swim to Fight Cancer! After registration, you will create your own page on this website, where you can share your motivation for participating in this event. Ask you family, friends, colleagues and relatives to support you by making a donation. This way we will raise as much money as possible for cancer research. Only together we can contribute to a world where cancer no longer is a deadly disease. 

Each participant of Swim to Fight Cancer (31 August) will get the opportunity to participate in a free training, will receive a swimming cap (mandatory to wear during the event), a towel and a well deserved medal. We will also take care of the necessary refreshments and entertainment!

Kids (8 september)

Doe mee aan de Kids swim op zondag 8 september! De Kids swim gaat plaatsvinden in een zwembad.

Tot 12 jaar.
Until 12 years old.

Afstanden: 250 meter (zwemdiploma A), 500 meter en 1000 meter (zwemdiplomas A&B)
Distances: 250 metres (swimming certificate A), 500 metres and 1000 metres (swimming certificate A&B)

Inschrijfgeld: €15,-
Registration fee: €15,-

Jij gaat zelf donaties ophalen voor kankeronderzoek
You will raise funds for cancer research

Kids zwemmen alleen met toestemming van hun ouder/verzorger. Daarnaast dient een ouder of verzorgen een toestemmingsverklaring te tekenen. Hierover krijg je na inschrijving meer informatie.

Kids will only swim with the approval of their parent(s) or guardian. In addition, a parent or guardian must sign a declaration of consent. You will receive more information about this after registration.

Volwassenen - Adults (31 aug)

Minimaal 26 jaar & in het bezit van zwemdiploma A&B
26+ years old & in possession of swimming diploma's A&B

Afstand: 2 km
Distance: 2 km

Inschrijfgeld: €50,-
Registration fee: €50,-

Jij gaat zelf donaties ophalen voor kankeronderzoek
You will raise funds for cancer research

Verfrissingsposten en entertainment aan het parcours zorgen voor de nodige ondersteuning.
Refreshment stations and entertainment on the trail provide the necessary support.

Junioren | Juniors (31 aug)

Tussen de 12 en 25 jaar & in het bezit van zwemdiploma A&B
Between 12 and 25 years old & in possession of swimming diploma's A&B

Afstanden: 500m, v.a. 16 jaar 2km
Distances: 500m, +16y/o 2km

Inschrijfgeld: €30,-
Registration fee: €30,-

Jij gaat zelf donaties ophalen voor kankeronderzoek
You will raise funds for cancer research.

Verfrissingsposten en entertainment aan het parcours zorgen voor de nodige ondersteuning.
Refreshment stations and entertainment on the trail provide the necessary support.

Businessteam (31 aug)

Vorm een team samen met collega’s of relaties! De kosten van een Businessteam worden nog aangekonigd Voor deelname als businessteam ontvangt ieder team onder meer*: 

You can form a Businessteam together with your colleagues or relatives! The price will be announced shortly. Each team receives*: 

5 startbewijzen (incl trainingen, badmuts, handdoek en herinnering bij de finish)
5 start tickets (incl training, swimming cap, towel and souvenir at the finish)

Eigen actiepagina & vermelding op overzichtspagina Business teams
Own action page & mention on overview page Business teams

Teamfoto voorafgaand aan de start
Team picture before the start

Jullie gaan zelf donaties ophalen voor kankeronderzoek
As a team, you will raise funds for cancer research

Spinning to Fight Cancer (31 aug)

Minimaal 13 jaar. Speciaal tarief voor junioren tot en met 25 jaar.
13+ year reduced price for juniors until and including 25 years old. 

Duur: 1 uur
Duration: 1 hour

Inschrijfgeld: Junior €30,-  |  Volwassene €50,-
Registration fee: Junior €30,-  |  Adult €50,-

Jullie gaan zelf donaties ophalen voor kankeronderzoek
You will raise funds for cancer research

Vrijwilligers - Volunteers

Wil je niet meezwemmen maar wel je steentje bijdragen? Kom in actie en meld je aan als vrijwilliger! Naast deelnemers en sponsoren hebben we voor het slagen van dit evenement namelijk ook heel veel vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor Swim to Fight Cancer. Wil jij ons enthousiaste team versterken en bijdragen aan een fantastisch evenement, dan kan je bijvoorbeeld helpen bij:

You don't want to swim along but you want to contribute? Take action and sign up as a volunteer! In addition to participants and sponsors, we also need a lot of volunteers who want to commit themselves to Swim to Fight Cancer for the success of this event. If you want to strengthen our enthusiastic team and contribute to a fantastic event, you can help with:

De op- en afbouw van het terrein
The construction and dismantling of the swim area:

Ontvangst en registratie van deelnemers
Reception and registration of participants

Sponsorwerving
Sponsor recruitment

Of iets anders waar jij goed in bent!
Or something else you're good at!