Vrijwilligers - Volunteers

Naast deelnemers en sponsors hebben we voor het slagen van dit evenement ook veel vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor Swim to Fight Cancer.

Wil je niet meezwemmen maar wel je steentje bijdragen? Kom dan in actie en meld je aan als vrijwilliger! 


In addition to participants and sponsors, we also need many volunteers who want to commit themselves to Swim to Fight Cancer for the success of this event.

You don't want to swim but you want to contribute? Then take action and sign up as a volunteer! 

Wij zoeken enthousiaste mensen die zich niet gauw van hun stuk laten brengen, als iets niet volgens plan loopt. Wil jij ons enthousiaste team die dag versterken en bijdragen aan een fantastisch evenement dan kun je bijvoorbeeld helpen bij:

Begeleiding van zwemmers
Ontvangst en registratie van deelnemers
Verkeersregeling
Parkeren
Sponsorwerving
Bouwers, technici en andere helpers bij op- en afbreken op locatie
Schoonmakers
Catering


We are looking for enthusiastic people who are not easily upset if something does not go according to plan. If you want to strengthen our enthusiastic team the day of the Swim and contribute to a fantastic event, you can, for example, help with:

Guidance of swimmers
Reception and registration of participants
Traffic control
Parking
Sponsor recruitment
Builders, technicians and other helpers with assembly and dismantling on site
Cleaners
Catering