De donaties gaan naar... | All donations will go to...

Met de opbrengsten van Swim to Fight Cancer wordt onderzoek gefinancierd. Onderzoek is hard nodig. Nog steeds krijgen zo'n 14 mensen per uur de diagnose kanker. Dat zijn meer dan 300 mensen per dag. We weten dat onderzoek werkt; de kans dat iemand vijf jaar na diagnose nog leeft is in de afgelopen vijftig jaar met maarliefst 90% gestegen. We zijn er alleen nog niet. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Kom jij ook in actie? Klik hieronder om meer te lezen over het onderzoek, of doneer! Want alleen met meer onderzoek kunnen we toe naar een wereld met minder kanker. 

The donations raised by Swim to Fight Cancer Delft will go to funding research. Research into cancer is much needed. Each dag, an average of 14 people per hour get the diagnosis of cancer, which makes a total of more than 300 people per day! It has been proven that research helps: chances of survival five years after a diagnosis has increased by 90% in the last fifty years. But we are not there yet. That's why we need your help! Will you join us? You can find more information about the cancer research that Fight cancer finances by clicking on the button below or you can make a donation. Thank you very much for your support!

Love life. Fight cancer.

In Nederland krijgen meer dan 124.000 mensen per jaar kanker, dit zijn er 14 per uur. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer’ wil Fight cancer mensen inspireren om in actie te komen voor meer onderzoek naar kanker. Je kunt op verschillende manieren helpen. Zo kun je een eigen actie starten voor Fight cancer, deelnemen aan een van onze evenementen, donateur worden of je inzetten als vrijwilliger. Zo dragen we samen bij aan een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte is. 

Wetenschappelijk onderzoek én preventie zijn heel belangrijk om onze missie te realiseren. Om onderzoek naar kanker te kunnen blijven doen en om mensen de juiste voorlichting te geven, is nog steeds heel veel geld nodig. Wil jij meer weten over stichting Fight cancer en over de onderzoeken die wij steunen? Klik dan hier

More than 124.000 people are diagnosed with cancer each year in the Netherlands alone. That means 14 people per hour! Under the motto 'Love life. Fight cancer' our foundation wants to inspire people to take action. You can help in various ways. You can start your own action, participate in one of our events, donate money or become a volunteer. Together we can contribute to a world where cancer no longer is a deadly disease.

Scientific research and prevention are very important to support our mission. To be able to continue cancer research and to inform people properly, a lot of additional money is needed. Would you like to know more about Fight cancer and the research that we support? Click here.