Missie, Visie en Financiën

Onder de naam 'Swim to Fight Cancer' wordt een unieke zwemtocht van één of twee kilometer door natuurlijk buitenwater in Maastricht georganiseerd. De eerste editie in 2014 werd gehouden in Noord-Brabant. In 2015 sloot Dordrecht aan. In 2016 werd het evenement in 5 steden gehouden, te weten Dordrecht, Haarlem, Hoorn, Apeldoorn en Delft. Inmiddels wordt de Swim in 2019 in 15 steden georganiseerd.

Missie

Swim to Fight Cancer is een zwemevenement waarbij zoveel mogelijk geld bijeen wordt gebracht voor kankeronderzoek en preventie. Hiermee levert Swim to Fight Cancer een bijdrage aan het gevecht tegen kanker.

Visie

We willen met een onderscheidend en uitdagend evenement in een verrassend decor en met een sterke boodschap, maximale aandacht voor onze missie generen.

Onze ambitie is om Swim to Fight Cancer jaarlijks in steeds meer provincies in Nederland te laten plaatsvinden. Op termijn willen we hiermee op één en dezelfde dag gezamenlijk de strijd aangaan tegen kanker. Door zoveel geld in te zamelen voor kankeronderzoek en preventie. Deze gelden komen ten goede aan de stichting Fight cancer.

Financien: Transparantie

Belangrijk uitgangspunt voor Swim to Fight Cancer Maastricht is dat we zuiver en integer handelen ten aanzien van kankerpatiënten, deelnemers, donateurs en sponsoren. Daarom zijn wij transparant in onze geldstromen. Swim to Fight Cancer Maastricht kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee separate bankrekeningen:

  1. Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt. Deze worden gebruikt voor de organisatie van het evenement en voor eventuele opstartkosten voor de volgende editie;
  2. Deze komen rechtstreeks ten goede aan de Stichting Fight Cancer waarmee kankeronderzoek mogelijk wordt gemaakt.

Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van donaties openbaar gemaakt. 

ANBI

Stichting Fight cancer is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de donaties aan de Swim in Maastricht vrijgesteld van schenkbelasting. Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Stichting Swim to Fight Cancer. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.