Onderzoekers

Over de onderzoekers

Fight cancer heeft de afgelopen jaren diverse onderzoekers gesteund. Zij ontvingen via KWF een persoonlijke beurs voor jonge, talentvolle artsen en onderzoekers. Hiermee kunnen zij op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de oncologie. Bekijk hieronder welke onderzoeken de afgelopen jaren al volledig gefinancierd zijn door Fight cancer. 

Lees meer

Hoe steunt Fight cancer deze onderzoekers?

Sommige mensen voeren de strijd tegen kanker op de werkvloer. En dat zijn onder andere de onderstaande toponderzoekers die zich verder willen specialiseren in de oncologie of in het onderzoek naar kanker, waarvan we verwachten dat ze een belangrijke rol zullen gaan spelen in het kankeronderzoek in Nederland. Door hun onderzoek te steunen kunnen zij onderzoek naar kanker of de medische behandeling van kanker doen in gerenommeerde oncologische instituten. Met het geld kunnen de onderzoekers dus meer kennis van kanker verzamelen, verspreiden en toepassen!

Fight steunt talentvolle onderzoekers met baanbrekende ideeën

Fight cancer kiest ervoor om talentvolle onderzoekers te steunen. Door jouw bijdrage kunnen talentvolle artsen en onderzoekers op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de oncologie. Fight heeft samen met KWF een aantal bijzondere onderzoeken geselecteerd. Maak hieronder kennis.

dr. Mark-David Levin & prof. Arnon Kater (Albert Schweitzer Ziekenhuis & AMC) 

Mark-David en Arnon doen onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met Chronische Lymfatische Leukemie (CLL). Behandeling van deze patiëntengroep is lastig, omdat CLL vaak gepaard gaat met een verslechterende conditie. De vooruitzichten voor deze patiënten zijn helaas ook slecht: gemiddeld zo’n 1,5 jaar na de diagnose. In het laboratorium zijn twee veelbelovende middelen ontwikkeld waarvan eerst wetenschappelijk moet worden aangetoond dat de behandeling echt werkt en veilig is. CLL-patiënten die niet fit genoeg zijn voor behandeling, kunnen mogelijk alsnog effectief en veilig behandeld worden dankzij dit belangrijke onderzoek. 

Dream 
Arnon: Ik wil beter begrijpen hoe kanker, in ons geval bloedkanker, ontstaat. En daarmee goede, gerichte behandelingen ontwikkelen met zo min mogelijk schade voor de patiënt. Mark-David: Ik wil graag dat patiënten de behandeling krijgen die het best aansluit op hun specifieke ziektebeeld.

MAAK KENNIS MET MARK-DAVID & ARNON

dr. Hugo Horlings & prof. Marc van de Vijver
(NKI/AVL en AMC)

Met een team van toponderzoekers (o.a. René Bernards, Marleen Kok en Marc van de Vijver) van diverse top instituten wordt gewerkt aan een baanbrekend onderzoek waar Fight al aan is gekoppeld. Zij gaan onderzoeken waarom immuuntherapie bij sommige patiënten wel aan slaat en bij andere niet, zodat we echt een stap verder kunnen komen met de inzet van immuuntherapie. Dit onderzoek richt zich op borstkankerpatiënten, maar verwacht wordt dat de uitkomst voor meer kankersoorten relevant is.

Dream 
Onze droom is dat we voor elke kankerpatiënt op basis van zijn of haar genetische veranderingen in de tumorcel een behandeling op maat kunnen geven, zodat we de ziekte kunnen genezen zonder bijwerking

MAAK KENNIS MET HUGO 

prof. dr. ir. Maurice Heemels (TUE) & dr. ir. Maarten Paulides (Erasmus MC)

Voor de behandeling van kanker wordt meestal gebruik gemaakt van chemotherapie en bestraling, welke beide veel bijweringen hebben. Het doel van dit project is om de effectiviteit van de behandeling te vergroten zonder dat dit leidt tot een extra belasting voor de patiënt. De oplossing is een innovatieve lokale behandeling genaamd hyperthermie; hierbij wordt de temperatuur van de tumor verhoogd tot 43 graden. Deze warmtebehandeling veroorzaakt geen bijwerkingen en versterkt het effect van chemotherapie / bestraling. Met dit onderzoek willen zij de verwarming van de tumor nog beter regelen waardoor meer patiënten kunnen genezen.

Dreams

Effectiever bestralen en chemotherapie mogelijk maken door meet- en regeltechniek waardoor de kans op genezing toeneemt maar tegelijkertijd de kans op bijwerkingen vermindert. 

MAAK KENNIS MET MAURICE EN MAARTEN

dr. Mark Rijpkema
(Radboud UMC) 

Een tumor is meestal lastig te verwijderen. Ten eerste is de tumor geen mooie egale bal, maar een grillig stuk weefsel dat alle kanten opgroeit. Daarnaast valt het onderscheid tussen tumor- en gezond weefsel tijdens de operatie niet altijd even goed te maken. KWF heeft in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gefinancierd naar een nieuwe techniek die kankercellen een kleurtje geeft, zodat de chirurg tijdens de operatie kan zien wat kanker is en wat niet. In dit onderzoek wordt geprobeerd om dat ook mogelijk te maken voor buikvliesuitzaaiingen, een tot nu toe amper te behandelen vorm van kanker.

Dream 
Dat mensen niet meer dood te hoeven gaan aan kanker.

MAAK KENNIS MET MARK

prof. dr. Arjan Bel (AMC)

Kinderen met kanker hebben een groter risico dan volwassenen op het ontwikkelen van ernstige late schade na radiotherapie, zoals verstoring van groei en ontwikkeling en een groter risico op tweede tumoren. Bij bestralingen wordt, om er zeker van te zijn dat de tumor bereikt wordt, een veiligheidsmarge aangehouden. Bij kinderen is het echter zo dat deze marges anders zijn dan bij volwassenen.

Resultaten uit deze studie moeten ertoe leiden dat kinderen beter op maat kunnen worden bestraald: met een hogere dosis op de tumor, een lagere dosis voor het gezonde weefsel. Dat vergroot de kans op genezing en verkleint de kans op schade op latere leeftijd.

Dream 
Alle kinderen kunnen genezen van kanker zonder schadelijke bijwerkingen.

Inspiration De kankerpatientjes en hun familie die hoop hebben op een goede toekomst; ik wil graag dat ons onderzoek bijdraagt aan het uitkomen van die hoop.

MAAK KENNIS MET ARJAN

dr. Jacqueline Loonen (Radboud UMC) 

De behandeling van kinderen met kanker kan op latere leeftijd sporen nalaten zoals bijvoorbeeld onvruchtbaarheid. Met het onderzoek van Jacqeline wil zij in kaart brengen welke behandelingen bij jongens de onvruchtbaarheid beinvloeden waardoor kinderen met kanker en hun ouders beter geinformeerd kunnen worden. Wanneer gewenst kunnen de jonge patienten tijdig worden verwezen naar een behandeling om de vruchtbaarheid te behouden of wat zaadbalweefsel af te nemen zodat deze bewaard kan worden voor het vervullen van een latere kinderwens.

Dream 
Dat alle mensen die genezen zijn van kanker, zorg op maat krijgen wanneer zij geconfronteerd worden met late effecten. Daarnaast hoop ik dat voor patiënten die nog kinderwens hebben onderzoek zal bijdragen aan optimale kansen om een biologisch eigen kind te krijgen.

MAAK KENNIS MET JACQUELINE

Dr. Ramon Arens (LUMC)

Ramon Arens wil met zijn onderzoek testen of we de populatie van witte bloedcellen die de T-cellen worden genoemd kunnen veranderen zodat deze cellen de tumorcellen sneller en beter kunnen aanvallen. Daarbij wil de onderzoeker vaststellen of we de reactie van T-cellen zodanig kunnen synchroniseren dat ze na deze synchronisatie sneller en massaal de tumor gaan aanvallen. In het laboratorium willen we met verschillende moleculair biologische methoden vaststellen wat de meest optimale methode is en waarom dit zo is. Vervolgens gaan we testen of zo’n behandeling van de tumor-specifieke T-cellen leidt tot verbetering van immunotherapie van kanker. We denken dat we verschillende vormen van immunotherapie kunnen verbeteren zoals therapeutische vaccinatie, adoptieve T-cel therapie en immuun checkpoint blokkade.

Dream

Immunotherapie van kanker dusdanig verbeteren zodat alle patiënten kans hebben op volledige genezing. 

MAAK KENNIS MET RAMON

Anne Rios (Princess Maxima Imaging Center)

In dit onderzoek gaan we bestuderen hoe kankercellen hun gezonde omgeving beïnvloeden en vice versa. Door die interactie gedetailleerd in beeld te brengen, hopen we nieuwe manieren te vinden om dat proces te stoppen. Dat gaan we ook doen – en dan bestuderen we hoe dit de cellen beïnvloedt. We gebruiken de nieuwste state-of-the-art beeldvormende technieken om uit te pluizen hoe hooggradige gliomen zich door het ontwikkelende kinderbrein heen banen. Hooggradige gliomen zijn zeer agressieve hersentumoren. De vooruitzichten bij deze vorm van kanker zijn slecht. Dat komt mede omdat de kankercellen makkelijk door het omringende hersenweefsel groeien. Die groei maakt het ondoenlijk om de tumor volledig chirurgisch te verwijderen, dus momenteel is er niets wat we voor deze kinderen kunnen betekenen. Daarom is het ontzettend belangrijk om meer te weten over de manier waarop deze tumor groeit en hoe het samenspel met het gezonde hersenweefsel is. Doel van deze kennis is dat we nieuwe aanknopingspunten vinden waartegen we wél effectief kunnen behandelen.  

Dream

Mijn team (ik noem ze ook wel 'dream team'). Jezelf omgeven met de juist emensen en hen in hun kracht zetten in motiverende, blije omgeving, dat is wat wetenschap vooruit brengt. 

MAAK KENNIS MET ANNE

Andre Dekker (Clinical Data Science bij MAASTRO Clinic, UIMC & Universiteit van Maastricht) 

Het KWF infrastructuur project heeft als doel zoveel mogelijk data van kankerpatiënten in Nederland beschikbaar te krijgen voor onderzoek. Daarmee hopen we bij te dragen aan de implementatie van een nieuwe vorm van bestraling in Nederland, protonentherapie. Dat is een moderne bestralingstechniek die het mogelijk maakt om veel gerichter de tumor te bestralen, met minder bijwerkingen en meer kans op genezing. Om een nieuwe techniek optimaal te benutten is het belangrijk om goed de behandeldata te bestuderen. Daar gaan wij mee helpen. 

Dream 

Mijn droom is dat dat we van elke kankerpatiënt op de wereld leren hoe we kanker kunnen voorkomen en bestrijden.

MAAK KENNIS MET ANDRE DEKKER

Wil je meer weten over de onderzoeken die Fight de afgelopen jaren heeft gefinancierd en al zijn afgerond? 
Kijk dan hieronder! 

Hugo Horlings

Hugo Horlings (38 jaar) is per augustus 2014 patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij doet onderzoek naar het opsporen van genetische veranderingen in tumorcellen van patiënten met borst- en eierstokkanker. Met als doel om elke kankerpatiënt op basis van de genetische eigenschappen van zijn of haar tumor een individuele behandeling te geven.

My Drive:
Als arts (patholoog) en onderzoeker wil ik de bevindingen in het laboratorium vertalen naar toepassingen in de dagelijkse praktijk. Andersom zal het onderzoek gemotiveerd worden door problemen uit de dagelijkse praktijk.

MAAK KENNIS MET HUGO

Remi Nout

Remi Nout (39 jaar) is sinds 2008 werkzaam als radiotherapeut–oncoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij doet onderzoek naar beeldgestuurde brachytherapie (inwendige bestraling). Het toepassing van driedimensionale beeldvorming (CT/MRI) tijdens brachytherapie voor gynaecologische tumoren en endeldarmkanker. Met als doel een betere kans op genezing met minder bijwerkingen.

My Drive:
Als radiotherapeut-oncoloog en onderzoeker ben ik dagelijks bezig met de zorg voor kankerpatiënten. Hierdoor ben ik me erg bewust van het belang van genezing van kanker, maar ook van lange termijn bijwerkingen en de invloed daarvan op de kwaliteit van leven.

MAAK KENNIS MET REMI

Willemijn Breunis

Willemijn Breunis (39 jaar) is in opleiding tot kinderoncoloog met speciale aandacht voor sarcomen bij adolescenten en jongvolwassenen (15-29 jaar) in het AMC in Amsterdam. Zij gaat vanaf 2015 onderzoek doen naar het verbeteren van de overleving van adolescenten en jongvolwassenen met sarcomen (tumoren van steun- en tussenweefsel zoals spier-, vet- of bindweefsel). 

My Drive:
In de dagelijkse praktijk word ik geconfronteerd met het feit dat er voor patiënten met een recidief vaak geen goede behandelopties zijn. Vanuit mijn achtergrond als kinderoncoloog wil ik een brug slaan tussen de zorg voor kinderen en volwassenen. Zodat ervaring en kennis optimaal benut worden.

MAAK KENNIS MET WILLEMIJN

Esmé Waanders

Esmé Waanders (36 jaar) is ondezoeker moleculaire genetica. Zij richt zich op patiëntjes die tekenen tonen van erfelijke aanleg voor kanker, zoals kanker in de familie of de ontwikkeling van een tweede tumor. Met behulp van de nieuwste genetische technieken breng ik het DNA van de patiënten en hun tumor in kaart.

My drive:
Heel mijn leven ben ik al gefascineerd door ons DNA, hoe genen ziekte kunnen veroorzaken en hoe ziekten overerven in families. Ik wil weten hoe kanker ontwikkelt. Wat is het mechanisme en waarom krijgen sommige kinderen kanker en anderen niet? Ik zou deze puzzel graag oplossen en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het verbeteren van de prognose voor patiënten.

MAAK KENNIS MET ESMÉ

Steven Petit

Steven Petit (33 jaar) is klinisch fysicus en assistant professor bij Erasmus MC. Daarnaast is hij research fellow bij MGH-Harvard Medical School. Hij doet onderzoek naar innovatieve toepassingen van radiotherapie voor de behandeling van heterogene tumoren.

My drive:
Enerzijds om de levensverwachting van kankerpatiënten te verhogen door middel van innovatieve behandelmogelijkheden. En anderzijds mijn uiterste best te doen voor allen die met donaties, sportieve uitdagingen of anderszins kankeronderzoek in Nederland mogelijk maken. Een jaar geleden heb ik met collega’s bij een fondsenwervingsevenement drie keer op een dag de Mont Ventoux op gefietst. De sfeer en het saamhorigheidsgevoel onder de vrijwilligers en deelnemers waren voor mij zeer inspirerend en houden mij blijvend het uiteindelijke doel van mijn onderzoek voor ogen: voordeel te creëren voor de patiënt.

MAAK KENNIS MET STEVEN

Dounya Schoormans

Dounya Schoormans (30) is postdoc-onderzoeker bij Tilburg University. Haar fellowship bestaat de eerste periode uit stages waardoor ze ervaring opdoet met betrekking tot mogelijke biologische mechanismen die de relatie tussen stress, kanker en hart- en vaatziekten zouden kunnen verklaren. 

My drive:
Als onderzoeker heb ik de mogelijkheid problemen uit de klinische praktijk op grote schaal te onderzoeken. Door verbanden te ontdekken en mechanismen te onderzoeken bij grote patiëntengroepen kan ik relevante problemen in kaart brengen en doorgronden. Door vervolgens deze kennis te delen met artsen en andere zorgverleners in het veld, kan ik een bijdrage aan de zorg leveren.

MAAK KENNIS MET DOUNYA