Maak kennis met

Roland Kuiper

 

Naam: Roland Kuiper
Leeftijd:
51 jaar
Functie: 
Onderzoeker Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie

Onderzoek 
Dit onderzoek richt zich op een nieuw fenomeen wat we hebben geconstateerd bij kinderen met leukemie waarbij de ziekte terugkeert na behandeling. In een deel van deze kinderen zien we namelijk dat er een enorme toename in DNA veranderingen optreedt, zogenaamde hypermutatie. We gaan onderzoeken wat dit proces veroorzaakt, wat het betekent voor de patient, en of en hoe behandeling moet worden aangepast.


Want 
Hoewel op dit moment kan meer dan 85% van de kinderen met leukemie kan worden genezen, is bij terugkeer van de ziekte de kans op genezing sterk verminderd. Door een beter inzicht te krijgen in de veranderingen die de leukemie heeft ondergaan bij een recidief hopen we de behandeling te kunnen verbeteren en meer recidieven te voorkomen.


Waar
Het onderzoek vindt plaats in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, een plek waar sinds mei 2018 alle kinderen met leukemie in Nederland worden behandeld.


Wat is jouw Fight? 
Eén van de uitdagingen waar we in ons onderzoek dagelijks mee te maken hebben is het goed en efficient gebruik van onderzoeksmateriaal. Doordat we werken aan zeldzame aandoeningen is tumor materiaal van deze kinderen van grote waarde voor heel veel onderzoek, en moet het gebruik ervan weloverwogen gebeuren. Doordat naast de zorg ook het onderzoek aan kinderkanker nu grotendeels gecentraliseerd is hebben we hier een enorme slag kunnen maken.


Het onderzoek
 
We hebben drie belangrijke doelen. Ten eerste willen we de, in het verleden opgeslagen, monsters van recidief ALL patiënten onderzoeken op het vóórkomen van hypermutatie. Vervolgens gaan we de mechanismen van hypermutatie nader onderzoeken. Zijn hier bijvoorbeeld essentiële componenten van het DNA herstel mechanism van de leukemiecel uitgeschakeld, of zijn er juist componenten van gereguleerde DNA verandermechanismen overactief waardoor ze foutjes aanbrengen op plekken in het DNA waar dat normal niet gebeurt? Tenslotte gaan we bekijken wat dit betekent voor de patient zelf: zijn er bepaalde componenten in de eerste behandeling die bij sommige patiënten dit verschijnsel induceert? Hebben patiënten met gehypermuteerde ALL recidieven een slechtere of juist betere prognose? En, zijn er middelen die op dit moment worden toegepast voor kinderen met recidief ALL die minder goed of juist beter werken als er sprake is van hypermutatie.

Het geld gaat naar
Een deel van het geld wordt gebruikt om van de vele monsters die we hebben verzameld het DNA uit te lezen. De techniek die hiervoor wordt gebruikt (whole genome sequencing) is kostbaar. Daarnaast gebruiken we een deel van het budget om gevonden afwijkingen te valideren en te testen in modellen. Het onderzoek vereist expertise van speciaal opgeleid personeel, waaronder een bioinformaticus, die de analyses met de enorme hoeveelheid data uitvoert.


Benefits patiënt
 
Er is nauw contact tussen onderzoekers en hemato-oncologen binnen het Princess Máxima centrum, waar onderzoekers ook actief deelnemen de wekelijkse patiënten besprekingen. De nieuw vergaarde kennis binnen dit project kan daarmee snel en effectief worden toegepast, met name wanneer het leidt tot verbeterde keuzes tussen alternatieve gangbare behandel trajecten.

Energy 
Ik put veel energie uit de momenten dat we in ons onderzoek stuiten op nieuwe ontdekkingen die nieuwe inzichten geven en kansen bieden.


Dream
 
De missie van ons centrum is om alle kinderen met kanker te genezen met een optimale kwaliteit van leven. Persoonlijk hoop ik dat we in de toekomst bij elk kind met leukemie de tumorcellen zo goed kunnen analyseren en begrijpen dat we een optimale behandeling op maat kunnen geven met minimale bijwerkingen.


Inspiration
We werken in ons centrum nauw samen met verschillende diciplines aan een gezamenlijk doel. De verschillende gezichtpunten van al deze collega’s helpen mij enorm om de meest prangende onderzoeksvragen zichtbaar te maken.