Voortgang onderzoek

Naam: dr. Mark Rijpkema

Onderzoek: Tumoren nauwkeuriger opereren met fluorescentietechnieken


Voortgang
We zijn goed op weg met ons onderzoek. Eerste testen met het fluorescente middel tonen aan dat het mogelijk wordt om tijdens de operatie hele kleine uitzaaiingen in beeld te brengen met een zgn. fluorescentiecamera. Onderzoekers en chirurgen zijn hier erg enthousiast over. Al zijn er nog wel uitdagingen in de logistiek: chirurgen opereren in een kleine ruimte, met beperkte bewegingsvrijheid. Het goed plaatsen en scherpstellen van de camera vergt dan ook wat oefening, maar chirurgen worden er steeds handiger in. In het vervolg van het onderzoek gaan we dieper in op de optimale dosering van het fluorescentiemiddel en gaan we bepalen hoeveel extra afwijkingen we nou precies kunnen vinden met deze techniek. We houden jullie op de hoogte!

Naam: dr. Jacqueline Loonen

Onderzoek: Beinvloeding behandeling bij jongens op onvrichtbaarheid 


Voortgang
Tussen januari 2017 en maart 2020 zijn ongeveer 2500 mannen uitgenodigd voor deelname aan deze studie. In totaal hebben 1032 mannen een vragenlijst ingevuld en bloed afgestaan. Daarnaast hebben 657 mannen meegedaan aan een zaadonderzoek. We zijn trots op deze aantallen: er is wereldwijd geen onderzoek naar mannelijke vruchtbaarheid waaraan zoveel overlevers van kinderkanker meedoen! Wij zijn, nu de studie voor overlevenden van kinderkanker is gesloten, begonnen met de verwerking van alle informatie die is verkregen.

Naam: dr. Mark - David Levin & prof. Arnon Kater

Onderzoek: Chronische lymfatische leukemie beter behandelen met minder bijwerkingen


Voortgang
Het onderzoek is uitstekend uit de startblokken geschoten. We hebben alle patiënten inmiddels geïncludeerd in onze studie. Omdat we goed duidelijk willen krijgen of de voorgeschreven medicijnencombinatie op lange termijn de ziekte onder controle houdt (met zo min mogelijk bijwerkingen!), zullen we deze patiëntengroep nog jaren blijven volgen. De definitieve analyses en resultaten zullen dus ook pas aan het eind van deze periode beschikbaar komen, maar we zien in de kliniek al wel hele positieve signalen. De medicijnen worden goed verdragen en zijn uitstekend in staat om kwaadaardige cellen in het bloed te doden. Ook belangrijk is dat ze een speciaal type afweercel, de T-cel, met rust laten. Die zijn cruciaal voor een goed functionerend afweersysteem van de patiënt.

Naam: André Dekker

Onderzoek: Protonentherapie: welke patiënt heeft er het meeste baat bij?


Voortgang
In ons project werken we aan het concept van de Personal Health Train voor protonentherapie (animatie). Dit is een manier om gegevens over kanker met elkaar te delen zonder dat de gegevens het ziekenhuis hoeven te verlaten, dat geeft namelijk optimale patiënt privacy bescherming. We hebben ontdekt dat steeds meer mensen onze ideeën omarmen. Zowel in de zorg zoals bij het ministerie van VWS en voor onderzoek naar hart- en vaat ziekten en – heel actueel – naar het coronavirus. Maar ook buiten de zorg zoals door boeren en banken die ook vaak gevoelige gegevens hebben die ze niet zomaar met iedereen willen delen. Voor kankerpatiënten wordt onze Personal Health Train infrastructuur voor meer en meer kanker soorten ingezet, zoals bij borst, long, hoofd-hals en rectum kanker maar ook bij zeldzame kankers zoals anus en mondholte kanker. We leren met al deze gegevens steeds beter welke behandelingen welke verwachte uitkomsten hebben, bijvoorbeeld in prostaatkanker. Daar worden patiënten nu echt beter ondersteund bij de keuze uit de vele behandelingen die er zijn. Er zijn ook nog grote uitdagingen, vooral om het makkelijker te maken voor ziekenhuizen om zich aan te sluiten bij de Personal Health Train. We zijn hard bezig met technologie te ontwikkelen die ook dit probleem kleiner maakt. Genoeg werk te doen nog – maar het gaat uitstekend!!

Naam: prof. dr. ir. Maurice Heemels & dr. ir. Maarten Paulides

Onderzoek: Hyperthermie – betere behandeling door verwarming van de tumor


Voortgang
Mede dankzij de deelnemers van Swim to Fight Cancer hebben we grote stappen kunnen maken in ons onderzoek naar regulering van hyperthermie om het effect van bestraling en/of chemotherapie te versterken zonder extra bijwerkingen. Het is bij deze behandeling ontzettend belangrijk om de temperatuur in de tumor goed te kunnen regelen. We zijn er in geslaagd om in dit onderzoek wiskundige regel- en optimalisatie-algoritmes te ontwikkelen (en te implementeren!) die helpen om gewenste gebieden in het menselijk lichaam tot de doeltemperatuur te verwarmen. We hebben in onze experimenten ook gezien dat factoren als hartslag, ademen en bewegende lucht in de darmen voor grote uitdagingen zorgen in een nauwkeurige temperatuurmeting. In een vervolgproject gaan we nieuwe zelflerende strategieën implementeren om dit soort onnauwkeurigheden door beweging beter te kunnen corrigeren. Zo wordt het wiskundige model nóg beter, en werken we aan verdere verbetering van hyperthermie: een behandeling op maat met minder bijwerkingen.