Maak kennis met

Arjan Griffioen

 

Naam: Arjan Griffioen
Leeftijd:
57 jaar
Functie:
Professor, Hoofd Angiongenese Laboratorium, VUMC

Onderzoek 
Ontwikkelen van vaccin tegen kanker.


Want 
De behandling van kanker moet verbeterd worden. Huidige therapieën zijn vaak nog niet heel effectief en kennen bijwerkingen. Een strategie die gericht is tegen de tumor-bloedvaten is gebleken effectief en bijwerkingen zijn vanwege de doelgerichte aanpak onwaarschiijnlijk. Door deze behandeling uit te voeren middels een vaccinatie, kan een snelle, effectieve, langdurige en breed inzetbare therapie bereikt worden. Een ander groot voordeel is dat vaccineren tegen kanker geen ziekenhuisopname behoeft.


Waar
Ons onderzoek vindt plaats in het Angiogenese Laboratorium in het Cancer Center Amsterdam van het Amsterdam UMC, locatie VUMC.


Wat is jouw Fight? 
Mijn belangrijkste motivatie is om een therapie te ontwikkelen waardoor mensen niet meer aan kanker zullen overlijden. Dit is een hooggegrepen doel, maar als onze inzet de overleving van kankerpatiënten verlengt, of de ziekte meer beheersbaar maakt, zou dat al geweldig zijn.


Het onderzoek
 
Ons afweersysteem kan alles herkennen wat lichaamsvreemd is en beschermt ons zo tegen bijvoorbeeld ziekteverwekkers. Ons afweersysteem is zó efficient dat het zelfs kan herkennen wanneer lichaamscellen zich ontwikkelen als kankercellen. Dit bracht ons ertoe het eigen afweersysteem versterkt in te zetten tegen tumoren. Wij hebben een techniek ontwikkeld waarbij we de immunologische afweer opzetten tegen de bloedvaten in de tumor. Deze bloedvaten verschillen van die in gezonde weefsels. Met een vaccinatie tegen deze verschillen kan ons eigen immuunsysteem de tumor herkennen en afbreken.


Benefits patiënt
 
Een effectieve vorm van therapie, zonder bijwerkingen, die langdurig werkt en die gewoon thuis gegeven kan worden.

Energy 
Voor mijn werk haal ik mijn energie uit verschillende dingen. Allereerst dat ik een bijdrage kan leveren aan de behandeling van een verschrikkelijke ziekte. Daarnaast dat ik als wetenschapper de tijd en mogelijkheid krijg om op een slimme manier in te grijpen in de biologie van kanker. Verder is het prachtig om met een team van onderzoekers een gezamenlijk doel te hebben en daarvoor alles in te zetten.


Dream
 
Een vaccin dat kanker geneest en misschien zelfs kan voorkómen.


Inspiration
Wetenschap, natuur, muziek, mensen.

 


 


Renate Gerschtanowitz op stage bij prof. dr. Arjan Griffioen