Van euro naar oplossing

Met jouw actie en donatie maak je onderzoek naar een oplossing mogelijk. Van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 75 cent rechtstreeks naar onderzoek en preventie. Maar hoe gaat die weg van donatie naar kankeronderzoek eigenlijk?

1. Join the Fight

Met jouw zwemtocht, benefietparty, marathon of pubquiz heb je geld opgehaald. Ook met je donatie steun je Fight cancer.

2. Inkomsten en uitgaven

Alle donaties komen op een jaarrekening. Daarin staan alle inkomsten en uitgaven van Fight cancer. De inkomsten minus de uitgaven gaan rechtstreeks naar onderzoek via KWF Kankerbestrijding.

3. Subsidieaanvraag

Ondertussen doen onderzoekers uit het hele land subsidieaanvragen. Dit loopt via KWF Kankerbestrijding. Jaarlijks krijgt KWF Kankerbestrijding ongeveer 300 verzoeken binnen.

4. Beoordeling

KWF Kankerbestrijding beoordeelt of het onderzoeksvoorstel van uitmuntende kwaliteit is, zodat het onderzoek gefinancierd kan worden. Daar gaat een zorgvuldige procedure aan vooraf. (Inter)nationale toponderzoekers en (ex-)patiënten toetsen alle onderzoeksvoorstellen kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Zij brengen hierover advies uit aan KWF. Lees hier meer over het beoordelingsproces.

5. Onderzoeker aan de slag

Is het onderzoek goedgekeurd? Dan gaan de onderzoekers aan het werk. Gemiddeld duurt een onderzoek vier jaar. Er lopen nu zo'n 500 onderzoeksprojecten die KWF Kankerbestrijding financiert. Een onderzoek kost gemiddeld 500.000 euro.

6. Belangrijke ontdekkingen

Onderzoekers doen belangrijke ontdekkingen en samen met KWF maken wij dit bekend aan de buitenwereld.

7. Op de markt

Het medicijn of de behandeling komt op de markt en helpt de kankerpatiënt bij de genezing. Ook zorgt onderzoek voor meer kennis om kanker in sommige gevallen te kunnen voorkomen.

8. Meer genezing

Dankzij onderzoek kunnen meer mensen in de toekomst kanker overleven. Op dit moment zijn ruim 65% van alle patiënten na vijf jaar nog in leven. In 1949 was dit nog maar 25%. We gaan dus vooruit, maar zijn er nog lang niet!

9. Minder kanker

Voorkomen is beter dan genezen. Maar helaas kun je kanker niet altijd voorkomen door gezond te leven. Wel toont onderzoek aan dat meer dan één derde van alle kanker te voorkomen is. Zo weten we steeds beter op welke risicofactoren we zelf meer of minder invloed hebben. Een gezonde leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat Fight cancer preventieonderzoek steunt, en voorlichting geeft over deze onderwerpen. Zodat we samen zorgen voor minder kanker.

Onze droom is dat kanker een ziekte wordt die niet meer dodelijk is. Jij kunt het verschil maken! Join the Fight.