Zo besteedt Fight cancer iedere euro

Elke Swim to Fight Cancer werkt met twee verschillende rekeningen waardoor de organisatie het inschrijfgeld en de donaties strikt gescheiden kan houden. Op de ene rekening (‘organisatierekening’) komen onder andere inschrijfgelden van deelnemers en bedrijven, sponsorgelden en bv subsidies van gemeentes binnen en op de andere rekening (‘donatierekening’) de donaties via de deelnemers. Deze donaties komen (na aftrek van eventuele transactiekosten) volledig ten goede aan onderzoek naar kanker via KWF Kankerbestrijding. De organisatierekening wordt gebruikt voor de organisatie van het evenement en voor eventuele opstartkosten voor het volgende event. Mocht na aftrek van deze kosten een bedrag overblijven, dan wordt dit bedrag alsnog overgemaakt naar de donatierekening.

 Naast de organisatie van het event zelf, zet de landelijke organisatie van Fight cancer zich in om ervoor te zorgen dat er door heel Nederland Swims worden georganiseerd en duurzaam kunnen voortbestaan. Op deze manier kunnen we voor langere tijd garanderen dat er structureel geld voor kankeronderzoek wordt opgehaald en is er mogelijkheid om door te groeien. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van nieuwe Swims, het helpen met de organisatie van bestaande Swims, het innoveren van het donatieplatform, ervoor zorgen dat de organisaties gecoacht worden waar nodig, gesprekken voeren met gemeentes, waterschappen, mediapartners en andere belangrijke stakeholders. Op deze manier zijn we van één Swim in 2014 gegroeid naar maar liefst 14 edities in 2019. Meer Swims betekent meer geld voor kankeronderzoek. In totaal is er al ruim 12,5 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker! Bekijk hier welke onderzoeken wij hierdoor mogelijk hebben gemaakt.

Hierdoor komen de kosten die de landelijke organisatie van Fight cancer maakt, gedeeltelijk ten laste van onze andere inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit samenwerkingen met bedrijven, acties van Fighters, donateurs en fondsenwervende evenementen. In ons jaarverslag en onze jaarrekening kun je precies zien hoeveel kosten wij maken. 

Wij vinden het belangrijk om een vuist te maken tegen kanker door met elkaar zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Samen zorgen wij voor minder kanker en meer genezing!

 

Love life. Fight cancer.