Zo besteedt Fight cancer iedere euro

Voor onze signature events, zoals Swim to Fight Cancer en Bike&BBQ to Fight Cancer, werken wij met twee verschillende rekeningen waardoor de organisatie het inschrijfgeld en de donaties strikt gescheiden kan houden. Op de ene rekening (‘organisatierekening’) komen onder andere inschrijfgelden van deelnemers en bedrijven, sponsorgelden en eventuele subsidies van gemeentes binnen en op de andere rekening (‘donatierekening’) de donaties vanuit de deelnemers. Deze donaties komen (na aftrek van eventuele transactiekosten) volledig ten goede aan onderzoek naar kanker via KWF Kankerbestrijding. KWF mag en zal hier geen verdere kosten vanaf halen. Het bedrag wordt dus direct gealloceerd aan de door Fight cancer geselecteerde onderzoeken. De organisatierekening wordt gebruikt voor de organisatie van het evenement en eventuele opstartkosten voor het volgende event. Mocht na aftrek van deze kosten een bedrag overblijven, dan wordt dit bedrag alsnog overgemaakt naar de donatierekening.

Naast de organisatie van het event zelf, zet de landelijke organisatie van Fight cancer zich in om ervoor te zorgen dat er door heel Nederland fondsenwervende evenementen worden georganiseerd en dat deze duurzaam kunnen voortbestaan. Zo kunnen we voor langere tijd garanderen dat er structureel geld voor kankeronderzoek wordt opgehaald en is er de mogelijkheid om te groeien. Denk bijvoorbeeld aan het opstarten van nieuwe evenementen, het helpen met de organisatie van bestaande evenementen, het innoveren van het donatieplatform, ervoor zorgen dat de lokale kernteams gecoacht worden waar nodig, het voeren van gesprekken met gemeentes, waterschappen, mediapartners en andere belangrijke stakeholders. Op deze manier zijn we van één Swim in 2014 gegroeid naar maar liefst 14 edities in 2019 en zijn we bezig om een aantal nieuwe evenementconcepten uit te rollen. Meer evenementen betekent meer geld voor kankeronderzoek. In totaal is er al 15 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker! Bekijk hier welke onderzoeken wij momenteel steunen.

De kosten die de landelijke organisatie van Fight cancer maakt, komen gedeeltelijk ten laste van onze andere inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan inkomsten uit samenwerkingen met bedrijven, acties van Fighters, donateurs en fondsenwervende evenementen. In ons jaarverslag en onze jaarrekening kun je precies zien hoeveel kosten wij maken. 

Het is onze missie om vanuit de liefde voor het leven mensen te inspireren om in actie te komen om met elkaar zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Samen zorgen wij voor minder kanker en meer genezing!

 

Love life. Fight cancer.