Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij adviseert de directie gevraagd en ongevraagd en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de directeur. De Raad van Toezicht heeft 3 leden en worden voor een termijn van 2 jaar benoemd. Leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van Stichting Fight cancer en ontvangen geen salaris. Wel hebben zij recht op vergoeding van de onkosten; daarvan wordt in praktijk geen gebruik gemaakt.

Ruud Koornstra - voorzitter

Ruud Koornstra begon zijn carriére als televisieproducent. Na de verkoop van zijn succesvolle mediaonderneming in 2000 ging bij Ruud het roer volledig om. In 2001 startte hij samen met zijn schoolvriend en kompaan Tendris een initiëringmaatschappij voor duurzame bedrijven. Hij zorgde voor duurzame industrie-shifts op het gebied van energie, verlichting, vervoer en een tal van andere innovaties. Een betere wereld voor iedereen is nog steeds zijn motto. 

"Exponentiële problemen vragen om radicale exponentiële oplossingen. Laten we daar aan werken en samen groot durven dromen."

Remko Blankenstein

Na een start in de accountancy bij KPMG is Remko Blankenstein vanaf 2003 werkzaam in de media en entertainment sector. Vanaf 2015 is hij vanuit zijn rol als Operationeel en Financieel Directeur bij Talpa Radio nauw betrokken bij de samenwerking tussen Fight cancer en Radio 538. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de eerste Fighters Night in de tuin van Talpa Radio kon plaatsvinden en DJ's als Menno de Boer en Mark Labrand zich hebben ingezet voor Fight. 

Jurriaan Callenbach

Jurriaan zet zich gedreven, betrokken, positief en enthousiast in om personen en organisaties te helpen buiten de bestaande kaders te kijken. Met sterk geloof in samenwerken en het gebruiken van verborgen potentieel verbindt hij mensen en partijen om business development en innovatie mogelijk te maken. 'Eruit halen wat erin zit' is wat hem drijft. Na zijn studie Bedrijfskunde heeft hij 18 jaar gewerkt bij IT-dienstverlener CMG en werd hij in 2005 één van de medeoprichters van Alpe d'HuZes. In 2011 ging hij bij KWF kankerbestrijding werken om alle opgedane ervaringen ook maatschappelijk in te gaan zetten.

"Work hard, play hard and have fun."