Maak kennis met

Willemijn Breunis

Naam:          Willemijn Breunis
Leeftijd:       39 jaar
Functie:        In opleiding tot kinderoncoloog met speciale aandacht voor sarcomen bij adolescenten en jongvolwassenen (15-29 jaar).

Onderzoek
Het verbeteren van de overleving van adolescenten en jongvolwassenen met sarcomen (tumoren van steun- en tussenweefsel zoals spier-, vet- of bindweefsel).

Want
Adolescenten en jongvolwassenen met sarcomen hebben een veel slechtere prognose dan kinderen. Mogelijke oorzaken voor dit verschil zijn dat deze patiënten minder deelnemen aan klinische studies of dat er vertraging optreedt in het stellen van de diagnose en de start van de behandeling. Ook zou er sprake kunnen zijn van een andere biologische achtergrond van de kanker.

Waar
1e jaar (2015): afdeling Molecular pathology and clinical pharmacology van het Nederlands Kanker Instituut onder leiding van prof. dr. J. Schellens; afdeling Oncogenomics, Academisch Medisch Centrum Amsterdam, onder leiding van dr. J.J. Molenaar; afdeling Oncology and children’s research center, University Children’s hospital Zurich, onder leiding van prof. dr. B.W. Schäfer. 2e jaar (2016): Afdeling Medische oncologie van het Radboudumc Nijmegen, onder leiding van prof. dr. W. van der Graaf; afdeling kinderoncologie en medische oncologie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam onder leiding van dr. J.H.M. Merks en dr. A.M. Westermann; Afdeling Paediatric oncology, Royal Marsden Hospital, Sutton Engeland onder leiding van dr. J.C. Chisholm.

Wat is jouw fight?
Op dit moment is de zorg in Nederland zo georganiseerd dat kinderen tot 18 jaar door de kinderoncoloog worden behandeld en vanaf 18 jaar door de medisch oncoloog. De afkapgrens van 18 jaar is echter heel arbitrair. Een jongvolwassene met een kindertumor zoals een rhabdomyosarcoom (een bepaald type spiertumor) zou beter behandeld kunnen worden volgens een kinderbehandelprotocol en is dus beter af wanneer gebruik wordt gemaakt van de expertise van de kinderoncoloog. Andersom zal een tiener met een volwassen type sarcoom beter af zijn wanneer de expertise van de medisch oncoloog vanaf het begin wordt ingeroepen.
De afgelopen jaren is de zorg voor AYA (Adolescents and Young Adults), oftewel adolescenten en jongvolwassenen, veel meer onder de aandacht gekomen. Dit heeft in verschillende landen geleid tot het ontwikkelen van AYA-programma’s en AYA-units. Voor de Nederlandse situatie zal de komende jaren bekeken moeten worden wat het beste ‘model’ is voor de zorg rondom AYA.
De uitdaging van dit fellowship (mijn fight) is om de kennis van de kinderoncoloog te bundelen met de kennis van de medisch oncoloog zodat de zorg voor adolescenten en jongvolwassenen geoptimaliseerd wordt en daarmee de overleving verbetert. Om tot een verdere verbetering in overleving te komen is het heel belangrijk dat er nieuwe medicamenten beschikbaar komen.
De komende jaren zullen in snel tempo in laboratoria nieuwe medicamenten worden ontwikkeld voor de behandeling van kankerpatiënten. Voordat een nieuw medicament daadwerkelijk beschikbaar komt voor patiënten, moet echter een lange en complexe weg worden bewandeld. Door ervoor te zorgen dat er een nauwe relatie ontstaat tussen de wetenschappers in de laboratoria en de artsen in de klinische praktijk zullen de nieuwe medicamenten eerder de juiste patiënt bereiken.

Het onderzoek
Het fellowship zal bestaan uit stages in de klinische praktijk en uit onderzoeksstages in het laboratorium. Door in verschillende nationale en internationale klinieken stage te lopen zal ik een goed inzicht krijgen in de nieuwste behandelopties voor patiënten met een sarcoom. Het unieke aan dit fellowship is dat er een specifieke training plaatsvindt voor een groep patiënten die nu veelal tussen de expertise van de kinderoncoloog en de medisch oncoloog invallen. De laboratoriumstages stellen mij in staat een goed inzicht te ontwikkelen in de therapeutische mogelijkheden in de nabije toekomst.

Het geld gaat naar
Opleiding en praktijkervaring. Met de financiële steun van KWF Kankerbestrijding kan ik mij de komende 2 jaar verder specialiseren in de zorg rondom jongvolwassenen en adolescenten met een sarcoom. Dit is in Nederland een niet-bestaande opleiding waar echter een toenemende behoefte aan is gezien de snelle ontwikkelingen in het veld van ‘doelgerichte therapieën’ en de sterk achterblijvende prognose van adolescenten en jongvolwassenen met een sarcoom.

Benefits patiënt
De overleving van adolescenten en jongvolwassenen met een sarcoom kan in de komende jaren significant verbeteren door de zorg rondom deze groep patiënten structureel te herzien. Dit is onder andere mogelijk door het creëren van een nauwe relatie tussen de kliniek en het laboratorium, zodat nieuwe medicamenten sneller ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden.

My drive
In de dagelijkse praktijk word ik geconfronteerd met het feit dat er voor patiënten met een recidief (teruggekeerde tumor) vaak geen goede behandelopties zijn. Regelmatig moeten we patiënten en ouders teleurstellen dat er mogelijk nieuwe medicamenten aankomen maar nu nog onvoldoende getest zijn. Een van de knelpunten is dat studies gedaan bij volwassenen niet zomaar toepasbaar zijn bij kinderen. Vanuit mijn achtergrond als kinderoncoloog wil ik een brug slaan tussen de zorg voor kinderen en volwassenen. Zodat ervaring en kennis optimaal benut worden.

ENERGY
Ik krijg energie van het feit dat de strijd die patiëntjes en ouders voeren in veel gevallen niet tevergeefs is.
Ik krijg energie van het feit dat er toch steeds nog weer nieuwe behandelopties ontwikkeld worden die voor meer genezing zorgen.
Ik krijg energie van het feit dat de huidige behandelopties leiden tot minder bijwerkingen op de langere termijn.

DREAM
Het is mijn droom dat er geen kinderen meer sterven aan kanker.

INSPIRATION
Prof. Tom Voûte ( 1936-2008) vanwege zijn stellige overtuiging dat kinderkanker te genezen is en het feit dat hij verder keek dan alleen de patiënt. Zo heeft hij bijvoorbeeld de Ronald McDonald Huizen in Nederland geïntroduceerd.