Maak kennis met

Prof. Maurice Heemels / Dr. Maarten Paulides

Naam:       Maurice Heemels & Maarten Paulides
Leeftijd:    44 / 38
Functie:   Maurice is werkzaam als hoogleraar in control systems technology groep, faculteit werktuigbouwkunde, van de Technische Universiteit Eindhoven.Maarten is werkzaam als hyperthermie fysicus en universitair docent bij het Erasmus MC Kanker Instituut.

Onderzoek
Voor de behandeling van gevorderde kanker wordt veelal gebruikt gemaakt van bestraling, eventueel met chemotherapie. Deze therapieën veroorzaken op de korte en de lange termijn bijwerkingen die het uiterste vragen van de patiënt. Het doel van ons project is om de effectiviteit van deze behandelingen te vergroten zonder dat dit leidt tot een extra belasting van de fysieke gezondheid van de patiënt.

Wat en hoe?
De oplossing die we voorstellen heet hyperthermie, een lokale behandeling waarbij de temperatuur van de tumor verhoogd wordt tot ongeveer 43°C voor een uur. Klinische studies, waarbij bestraling/chemotherapie wordt gecombineerd met hyperthermie, laten zien dat het effect van bestraling/chemotherapie wordt versterkt. Hierdoor kan de kans op genezing vergroot worden of de levensverwachting verlengd. Erg belangrijk is dat de warmtebehandeling in het algemeen geen bijwerkingen veroorzaakt. Maar: om de hyperthermie succesvol te laten verlopen, moet de tumor heel nauwkeurig worden verwarmd. Sinds een aantal jaren is het mogelijk om met een MRI scanner de temperatuur in het lichaam te meten. Deze verbeterde temperatuurmeting willen we nu inzetten om de verwarming van de tumor beter te regelen.

Waar? 
Het project is een samenwerking tussen TU/e en Erasmus MC Kanker Instituut.      
1) Prof.dr.ir. W.P.M.H. Heemels (projectcoördinator, project leader TU/e), Prof.dr.ir. M. Steinbuch, Dr.ir. A.G. de Jager, Control Systems Technology (CST) group (ME) and Prof.dr. S. Weiland, Control Systems (CS) group (EE), Eindhoven University of Technology (TU/e).
2) Dr.ir. M.M. Paulides (project leader Erasmus MC), Dr. M. Franckena, Erasmus MC Kanker Instituut.

Voor het project wordt er verder samen gewerkt met een breed scala aan ziekenhuizen (Uniklinik Köln, Ludwich-Maximillian-University München) en bedrijven (Sensius BV, Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH en Philips Research).

Wat is onze fight?
Maarten: “In onze kliniek zie ik van dichtbij de gevolgen van kanker, maar ook de enorme drive die onze patiënten hebben, ondanks dat we soms de laatste hoop zijn. In deze situatie zien dat patiënten genezen, of verlichting ervaren, geeft dan altijd weer nieuwe energie om alles nog beter te maken. Ook mijn bezoeken aan de patiëntenvereniging bevestigen steeds weer dat er nog veel te doen staat, met name wat betreft het oplossen van de bijwerkingen van huidige behandelingen.”

Maurice: “Als wetenschappers, en mensen zij we er ons dus erg bewust van het belang van genezing van kanker, maar ook van de enorme gevolgen van bijwerkingen op korte en lange termijn. Door het gebruik van driedimensionale thermometrie op basis van MRI in combinatie met geavanceerde automatische regeltechnieken kunnen we de tumor heel nauwkeurig gaan verwarmen ten opzichte van het gezonde omgevende weefsel. Door dit te bewerkstellingen kunnen we de efficiëntie van chemo – en radiotherapie verhogen zonder bijwerkingen. Het is onze uitdaging om in dit project enorme stappen voorwaarts te zetten in hyperthermie, met als doel om dit in de toekomst voor een brede groep patiënten mogelijk te maken. Dat is de fight die wij samen aangaan.”. 

Het geld gaat naar
Onderzoek met 2 promovendi en 1 postdoc aan de TU/e en Erasmus MC. Met de steun van KWF Kankerbestrijding en NWO-TTW kunnen we 4 jaar onderzoek doen naar MRI-gestuurde hyperthermie.

Benefits patiënt
De directe winst voor de kankerpatiënt bij het verbeteren van hyperthermie is een hogere efficiëntie van bestralings- en chemobehandeling. Dit geeft niet alleen meer kans op genezing maar ook minder bijwerkingen omdat een deel van de dosis kan worden vervangen door hyperthermie.

My drive 
Maurice: “Door verbeteringen in de techniek en het gebruik van regelalgoritmes op basis van MRI temperatuur beelden kunnen we met warmte de verschillende soorten behandelingen voor kanker steeds effectiever maken”. Maarten: “Met de MRI kan ook de biologische status van de tumor worden bijgehouden. Met MRI gestuurde hyperthermie kan dus niet alleen de inzet van de warmte worden verbeterd, maar kan ook de samenwerking tussen de verschillende behandelingen worden afgestemd voor maximaal effect ”

Dream
Effectiever bestralen en chemotherapie mogelijk maken door meet- en regeltechniek waardoor de kans op genezing toeneemt maar tegelijkertijd de kans op bijwerkingen vermindert.