Maak kennis met

M.D. Levin en A. Kater

 

Naam: Arnon Kater 
Leeftijd: 44 
Functie: 
professor translationele hematologie, opleider en plaatsvervangend hoofd Afdeling hematologie AMC 

Naam: Mark-David Levin 
Leeftijd: 
45 
Functie: 
Internist-hematoloog in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht

Onderzoek 
Een nieuwe behandeling voor patiënten met Chronische Lymfatische Leukemie (CLL). We onderzoeken nieuwe veelbelovende medicijnen tegen deze vorm van kanker én bepalen hoe we de behandeling optimaal kunnen afstemmen op de persoonlijke eigenschappen van de patiënt. 

Want 
De ziekte treft zo’n 700 Nederlanders per jaar, met name oudere patiënten. Met de huidige behandeling, chemotherapie, is de ziekte vaak lang onder controle te houden, zo’n 7 jaar. Maar niet elke patiënt verkeert in een conditie die goed genoeg is voor de huidige behandeling met chemotherapie. Zij krijgen een mildere behandeling, maar die geeft ze gemiddeld slechts 1,5 jaar. Er zijn sinds kort meerdere nieuwe medicijnen op de markt om deze groep alsnog te behandelen. Een medicijn (Venetoclax) werkt zó goed tegen tumorcellen dat de cellen massaal doodgaan. Dat klinkt goed, maar het gaat eigenlijk te snel voor het lichaam, want er komen dan in één keer veel afvalstoffen vrij in het lijf dat dat ook schadelijk kan zijn voor een patiënt. Daarom is het belangrijk dat een aantal zaken goed worden uitgezocht: zoals de dosering, welke combinatie, hoe lang je de medicijnen geeft en wat de bijwerkingen zijn.

Waar 
Arnon: Ik werk als projectleider op deze studie, vanuit het AMC Amsterdam. Mark-David: Ik werk in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, maar dit project is een grote, landelijke patiëntenstudie die in liefst 25 ziekenhuizen loopt.

Wat is jouw Fight? 
Arnon: Patienten met CLL daadwerkelijk helpen door eigen onderzoek, uitgevoerd door gemotiveerde studenten en onderzoekers Mark-David: Ik behandel patiënten, maar daarnaast doe ik ook onderzoek. Om dat goed te combineren vormen de factoren tijd en geld eigenlijk mijn belangrijkste fight. Ik probeer als onderzoeker zoveel mogelijk geld op te halen voor mijn onderzoeken, maar ik heb ook mijn tijd hard nodig om patiënten goed te kunnen behandelen en onderzoek te begeleiden.

Het onderzoek 
Mark-David: We gaan twee unieke dingen doen in dit project. Ten eerste vergelijken we een verschillend behandelschema in twee grote patiëntengroepen. De ene groep krijgt twee jaar lang de nieuwe medicijnen (ook Venetoclax). De andere groep krijgen die medicijnen ook, maar bij hen houden we continu in de gaten of er nog kankercellen in het lichaam zijn. Zo niet, stoppen we de medicatie. Zo willen we erachter komen of het mogelijk is om deze medicijnen minder lang dan noodzakelijk te geven. Daarnaast nemen we van elke patiënt een klein huidbiopt. Idee daarachter is dat je kunt zien hoe oud, of beter, in wat voor conditie de patiënt is. Door bij te houden hoe de patiënt vervolgens op de medicijnen reageert, willen we in de toekomst voor elke patiënt middels een huidbiopt kunnen voorspellen wat voor hem of haar het beste behandelschema is.

Het geld gaat naar 
De technieken die nodig zijn om de werking van het medicijn in het lichaam goed bij te kunnen houden. Het meten van de aanwezigheid van kankercellen dus, en het onderzoek aan de huidbiopten. De medicijnen zelf en de overige onderzoekskosten worden ter beschikking gesteld door de farmaceutische industrie.

Benefits patiënt 
Er komen steeds meer krachtige medicijnen op de markt. Die zijn vaak gebaseerd op 1 of 2 patiëntenstudies. Dat is niet genoeg om een gegronde behandeling op voor te schrijven, laat staan een behandeling op maat voor iedere patiënt. Deze studie moet daaraan bijdragen, door voor een nieuw medicijn (met grote potentie) per patiënt te bepalen wat de beste behandeling is.

Energy 
Arnon: De combinatie van patiëntenzorg en labonderzoek vind ik fantastisch. Doordat patiënten aan wetenschappelijke studies meedoen, kunnen we andere patiënten helpen. Daardoor kunnen we soms patiënten die elders zijn uitbehandeld toch nog iets reëels bieden binnen zo’n studie. Daar krijg ik energie van. Mark-David: Die haal ik uit de energie van de mensen met wie ik samenwerk. Het is heel mooi dat je een idee met collega’s zó vorm kunt geven dat deze uitmondt in een landelijke studie in een groot samenwerkingsverband.

Dream 
Arnon: Ik wil beter begrijpen hoe kanker, in ons geval bloedkanker, ontstaat. En daarmee goede, gerichte behandelingen ontwikkelen met zo min mogelijk schade voor de patiënt. Mark-David: Ik wil graag dat patiënten de behandeling krijgen die het best aansluit op hun specifieke ziektebeeld.

Inspiration 
Arnon: de combinatie van mensen voor het vak interesseren, patienten helpen en de moleculaire achtergronden van hun ziekte te doorgronden Mark-David: Ik vind mijn patiënten ontzettend inspirerend! Ik heb in het verleden een stichting opgestart om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek. Het is hartverwarmend om te zien dat patiënten zich hier voor in willen zetten, geheel belangeloos, zelfs als ze in minder goede conditie zijn.