Maak kennis met

Hugo Horlings

Naam:            Hugo Horlings
Leeftijd:          
41
Functie:          Patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en onderzoeker in het Nederlands kanker instituut

 

Onderzoek 
In dit project willen we een genetische test ontwikkelen die het mogelijk maakt om te voorspellen of een behandeling met immunotherapie zinvol is bij patiënten met borstkanker.

Want 
Het idee achter immunotherapie is dat je het afweersysteem van de patiënt een handje helpt bij het bestrijden van kankercellen. Voor sommige vormen van kanker werkt dit al heel goed, maar bij uitgezaaide borstkanker ligt het succespercentage nog niet zo hoog. Om ervoor te zorgen dat patiënten de behandeling krijgen die het best bij hun tumor past, is het belangrijk om tumoreigenschappen te vinden die voorspellen of immunotherapie wel of geen zin heeft.

Waar 
In het Nederlands Kanker Instituut en het AMC in Amsterdam.

Wat is jouw Fight?
Als patholoog kijk ik dagelijks door de microscoop naar tumoren van kankerpatiënten. Ondanks dat de tumoren van verschillende kankerpatiënten er hetzelfde uitzien, tonen ze zeer uiteenlopende genetische veranderingen. Anders gezegd: geen enkele tumor is identiek op DNA-niveau. Deze diversiteit zorgt ervoor dat het behandelresultaat en daarmee de levensverwachting sterk kan verschillen tussen patiënten. Om te beslissen hoe iedere kankerpatiënt behandeld moet worden, zullen we dus ook naar de genetische eigenschappen van de tumor moeten kijken. Tegenwoordig kunnen we de genetische veranderingen van de tumor in kaart brengen met behulp van nieuwe baanbrekende technieken. De uitdaging is omindividuele patiënten met borstkanker een behandeling op maat te kunnen geven op basis van de genetische veranderingen van hun tumorcellen

Het onderzoek 
We gaan inzoomen op de interactie tussen afweercellen van de patiënt en tumorcellen. Daarvoor hebben we de beschikking over tumormateriaal van een grote groep patiënten. Daarin kunnen we onderzoeken welke genetische eigenschappen van de tumor een rol spelen, wat de interactie met afweercellen is geweest en die gegevens koppelen aan de uitkomst van de behandeling. 
Met die kennis kunnen we vervolgens een voorspellende test ontwikkelen. En die gaan we verderop in het project ook daadwerkelijk gebruiken in een patiëntenstudie. 

Het geld gaat naar 
De technieken die nodig zijn om het weefsel te analyseren en het opzetten van een klinische studie bij patiënten.

Benefits patiënt 
Wij streven er naar om elke patiënt de beste behandeling te kunnen bieden. Maar in sommige gevallen weet je vooraf niet precies wat die beste behandeling is. Immunotherapie is veelbelovend, maar als het maar bij een minderheid van een bepaalde groep patiënten werkt, betekent dat dat je ook een groot deel van de patiënten een behandeling geeft die voor hen niet optimaal is. Met deze test willen we ervoor zorgen dat deze keuze straks evidence-based gemaakt kan worden.

Energy 
Het geeft ons enorm veel energie om een een brug te slaan tussen de onderzoekers uit het laboratorium en de omzetting naar het maken van een toepasbare test in de praktijk. Het begeleiden van geneeskundestudenten en arts-assistenten geeft ons ook zeer veel voldoening en energie. We hopen ze te inspireren om ook kankeronderzoek te doen zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een betere behandeling voor de kankerpatiënt. 

Dream 
Onze droom is dat we voor elke kankerpatiënt op basis van zijn of haar genetische veranderingen in de tumorcel een behandeling op maat kunnen geven, zodat we de ziekte kunnen genezen zonder bijwerkingen.

Inspiration
Teamsport, met z'n allen iets tot stand brengen is een inspiratiebron voor ons multidisciplinaire onderzoeksteam. Samenwerken om de kanker te overleven, Fight cancer!