Maak kennis met

Dounya Schoormans

Naam: Dounya Schoormans
Leeftijd: 30
Functie: KWF-Fellow en postdoc-onderzoeker bij Tilburg University

Onderzoek
Mijn onderzoek richt zich op het bestuderen van hart- en vaatziekten bij (ex)kankerpatiënten. Specifiek wil ik achterhalen bij welke kankersoort hart- en vaatziekten het vaakst voorkomen. Ook wil ik bekijken welke (ex)kankerpatiënten een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten na de behandeling. Daarnaast wil ik nagaan wat het effect is van het hebben van zowel kanker als een hart- en vaatziekte op de kwaliteit van leven van (ex)patiënten. Ten slotte onderzoek ik welke gedragsmatige en biologische mechanismen kanker en hart- en vaatziekten met elkaar verbinden.

Want
Dankzij de goede behandelingen nemen de overlevingskansen van kankerpatiënten steeds verder toe. Sommige kankerbehandelingen kunnen echter schadelijk zijn voor het hart. Het aantal (ex)kankerpatiënten met hart- en vaatziekten neemt daarom toe. Stress, zoals het ervaren van gevoelens van angst of depressie, kan bijdragen aan hartproblemen. Aangezien kankerpatiënten vaak dit soort gevoelens ervaren, zouden zij extra risico kunnen lopen op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Waar
Tilburg University is de thuisbasis van mijn vier jaar durende fellowship. Aan de hand van verschillende stages in binnen- en buitenland doe ik ook elders ervaring op. Zo heb ik in het Nederlands Kanker Instituut (Amsterdam) een maand stage gelopen in de kliniek. Daar heb ik het volledige zorgtraject dat een patiënt doorloopt mogen aanschouwen. Vervolgens heb ik verschillende onderzoeken gedaan aan het Karolinska Instituut (Stockholm). Hier heb ik o.a. gekeken naar de effecten van het hebben van niet alleen kanker maar ook van het tegelijkertijd hebben van andere ziektes, zoals hart- en vaatziektes en wat dat dan doet met de kwaliteit van leven van borstkankerpatiënten. Tevens heb ik aan UCLA (Los Angeles), de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Brussel ervaring opgedaan met het meten van biologische markers in bloed en speeksel. Momenteel loop ik stage aan de Vrije Universiteit in Amsterdam om te kijken naar markers van celveroudering. Deze markers zeggen wellicht iets over de relatie tussen stress, kanker en hart- en vaatziekten.

Wat is jouw fight?
Geschat wordt dat ongeveer een derde van de (ex)kankerpatiënten hart- en vaatziekten ontwikkelt nadat ze zijn behandeld voor kanker. Het is bekend dat bepaalde kankerbehandelingen schade toebrengen aan het hart. Niet iedereen die dezelfde schadelijke behandeling ontvangt, krijgt echter ook een hartaandoening. Hoe dat komt is nog onbekend. Wat we wel weten is dat risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, zoals roken, overgewicht en een hoge bloeddruk, ook bij kankerpatiënten een rol spelen. Relatief nieuw onderzoek bij patiënten zonder kanker laat zien dat patiënten die stress ervaren, zoals depressieve gevoelens, een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Mijn ‘fight’ is om te onderzoeken of dit bij kankerpatiënten ook het geval is en zo ja, hoe dat komt.

Het onderzoek
Mijn fellowship bestaat de eerste periode uit stages waardoor ik ervaring opdoe met betrekking tot mogelijke biologische mechanismen die de relatie tussen stress, kanker en hart- en vaatziekten zouden kunnen verklaren. Daarnaast zal ik een bijdrage leveren aan verschillende onderzoeken naar stress bij ex-kankerpatiënten. Ten slotte zal ik een nieuw onderzoek opzetten door na te gaan wat we allemaal weten, wat ik heb geleerd en wat er juist ontbreekt.

Het geld gaat naar
Dankzij KWF kankerbestrijding kan ik mij vier jaar lang richten op dit onderzoek naar hart- en vaatziekten bij (ex)kankerpatiënten. Door deze volledige periode aan één onderwerp te besteden kan ik mij specialiseren in de combinatie van beide ziektebeelden.

Benefits patiënt
De uitkomsten van dit fellowship zullen meer inzicht geven in welke patiënt een verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Deze informatie kan dan worden meegewogen wanneer men wil kiezen voor een behandeling die een groot risico op schade aan het hart teweeg kan brengen. Daarnaast zouden patiënten die een verhoogd risico lopen op hart- en vaatziekten vanwege stress zoals het ervaren van depressieve gevoelens al eerder hiervoor behandeld kunnen worden. Op die manier kan het risico wellicht worden beperkt. Bovendien kan de kennis over de verschillende gedragsmatige en biologische mechanismen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden voor patiënten. Ten slotte kan deze kennis bijdragen aan een verbetering van de levenskwaliteit van deze kwetsbare groep (ex)patiënten.

My drive
Als onderzoeker heb ik de mogelijkheid problemen uit de klinische praktijk op grote schaal te onderzoeken. Door verbanden te ontdekken en mechanismen te onderzoeken bij grote patiëntengroepen kan ik relevante problemen in kaart brengen en doorgronden. Door vervolgens deze kennis te delen met artsen en andere zorgverleners in het veld, kan ik een bijdrage aan de zorg leveren.

Energy
Dagelijks bezig te mogen zijn met onderzoek dat ertoe doet, dáár krijg ik energie van. Samenwerken met artsen en andere hulpverleners uit de kliniek en onderzoekers wereldwijd om problemen die (ex)kankerpatiënten ervaren te tackelen, zorgt voor een enorme ‘energy boost’.

Dream
Mijn droom is dat geen enkele (ex)kankerpatiënt meer een verhoogd risico loopt op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Inspiration
Nelson Mandela, een inspirerend man met een hoopvolle wereldvisie en enorm doorzettingsvermogen. Zijn motto ’It always seems impossible until its done’ (het lijkt onmogelijk totdat het gelukt is) inspireert mij om moeilijke, maar belangrijke uitdagingen binnen mijn onderzoek aan te gaan.