Maak kennis met

Arjan Bel

Naam:  Arjan Bel       
Leeftijd: 
52
Functie:
 Hoofd klinische fysica/onderzoeker radiotherapie

Onderzoek Verbeteren van radiotherapie voor kinderen door beweging van organen in de buik en borstkas tijdens de bestraling in kaart brengen.

Want Tijdens de bestraling bewegen organen in de buik en borstkas voortdurend. Als er bijvoorbeeld een tumor in de bovenbuik bestraald moet worden willen we de bestralingsbundel heel nauwkeurig op de tumor richten. Echter, door ademhaling en wisselende maag- en darmvulling is er voortdurend beweging. Om toch zeker te zijn dat de tumor precies wordt bestraald wordt om de tumor een marge genomen. Zo wordt weliswaar de tumor geraakt maar wordt ook onnodig veel gezond weefsel bestraald. Het gevolg is een grotere kans op schadelijke gevolgen voor de gezondheid op latere leeftijd. Als we de grootte van orgaanbewegingen weten kunnen we een nauwkeuriger bestraling uitvoeren.  Van volwassenen is veel bekend over orgaanbeweging maar van kinderen nog nauwelijks. Kinderen zijn kleiner dan volwassenen en hebben bijvoorbeeld ook een ander ademhalingspatroon. Redenen genoeg dus om te onderzoeken of orgaanbewegingen bij kinderen verschillen van die van volwassenen.

Waar In het Amsterdam UMC (locatie AMC).

Wat is jouw Fight? Allereerst,  de radiotherapie voor kinderen sterk verbeteren. Daarnaast brengt het onderzoek een juridisch gevecht met zich mee over gebruik van medische beelden. Doorgeslagen (interpretatie van) privacywetgeving maakt het bijzonder lastig om beelden voor onderzoek te gebruiken. Het voordeel van ons onderzoek voor patiënten is duidelijk terwijl de privacyproblematiek alleen in vergezochte juridische zin bestaat.

Het onderzoek We verzamelen medische beelden (3-dimensionale CT- en MRI-beelden) via een internationaal netwerk van radiotherapiecentra die kinderen behandelen. Deze beelden worden gemaakt direct voorafgaand of tijdens de bestraling. Op deze beelden is de anatomie van de borstkas en buik te zien.  De beelden worden centraal opgeslagen. We bestuderen verbanden tussen orgaanbewegingen  - van o.a. nieren, maag en longen - en kinder-specifieke factoren als leeftijd en lengte. Bestralingen, inclusief de orgaanbewegingen, kunnen we in de computer “nadoen” en zo kunnen we bestuderen hoe we bestralingen kunnen verbeteren. Uiteindelijk zullen we met de deelnemende instituten overleggen hoe de verbeterde bestralingstechnieken toe zijn te passen.

Het geld gaat naar vooral de onderzoekers natuurlijk. Daarnaast is er ook wat geld nodig voor de opslag van data en de specifieke software die bij het project komt kijken.

Benefits patiënt We zullen hiermee in de toekomst veel betere bestralingen kunnen uitvoeren met minder kansen op schade aan gezonde organen.

Energy Tijdens onze besprekingen wordt er vaak druk gediscussieerd; energie krijg je daarvan, er komen iedere keer nieuwe ideeën om het onderzoek nog beter te doen.

Dream Alle kinderen kunnen genezen van kanker zonder schadelijke bijwerkingen.

Inspiration De kankerpatientjes en hun familie die hoop hebben op een goede toekomst; ik wil graag dat ons onderzoek bijdraagt aan het uitkomen van die hoop.