Doe mee! / Join the Swim!

Iedereen die een zwemdiploma heeft of 10 jaar oud is kan zich aanmelden om mee te zwemmen tijdens Swim to Fight Cancer. Wanneer je je aanmeldt krijg je je eigen actiepagina op onze website, waarop je kan vermelden waarom jij meedoet. Je kunt al je vrienden, collega’s, familieleden en kennissen vragen om jou te sponsoren voor deze prestatie. Zo halen we gezamenlijk geld op, om samen onze droom waar te maken: een wereld waarin kanker hopelijk geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. 

Anyone who has a swimming diploma or is 10 years old can sign up to swim during Swim to Fight Cancer. When you register, you will receive your own promotion page on our website, on which you can state why you are participating. You can ask all your friends, colleagues, relatives and acquaintances to sponsor you for this achievement. In this way we collect money together, to make our dream come true: a world in which cancer will hopefully no longer have to be a deadly disease.

 

Schrijf je in! / Sign up!

Volwassenen / Adult (>16)

Zwem mee, individueel, met vrienden, familie of met je gezin!

Iedere deelnemer aan Swim to Fight Cancer ontvangt: een badmuts (dragen is verplicht vanuit de organisatie), handdoek en een welverdiende medaille. Ook kan je je inschrijven voor een zwemtraining van een professional! 

Uiteraard zorgen we rondom het zwemevent voor een feestje met verfrissingsposten en entertainment aan het parcours.


Every participant in Swim to Fight Cancer receives: a bathing cap (it is mandatory from the organization to wear), towel and a well-deserved medal. You can also register for a swimming training from a professional!

We will of course organize a party around the swimming event with refreshment stations and entertainment along the course.


Afstand: 1 of 2 kilometer / distance: 1 or 2k

Minimaal 16 jaar & in het bezit van zwemdiploma A&B / minimum of 16 years old

Inschrijfgeld/ Entrance fee: €45,- 

Business Team

Vorm een team samen met collega’s of relaties en zwem samen 1km door de binnenhaven van Middelburg! De kosten van een Business team bedragen € 500,- (excl. BTW), waarvoor je een team kan vormen met maximaal 5 personen. Heb jij meer dan 5 enthousiaste zwemmers in je team? Meld jouw bedrijf dan meerdere keren aan, geen probleem!


Form a team together with colleagues or relations! The costs of a Business team are € 500 (excl. VAT), for which you can form a team with a maximum of 5 people. Do you have more than 5 enthusiastic swimmers in your team? Register your company multiple times, no problem!

Voor € 500,- ontvangt ieder team onder meer: / For € 500,- each team receives, among other thingsIeder een startbewijs (incl trainingen, badmuts, handdoek en herinnering bij de finish) / 

A starting ticket for each (including training sessions, swimming cap, towel and reminder at the finish)

Eigen actiepagina & vermelding op overzichtspagina Business teams

Own promotion page & listing on Business teams overview page

Professionele teamfoto voorafgaand aan de start, extra chequemoment met eigen ingebrachte cheque,
regelmatige vermelding via social media

Professional team photo prior to the start, extra check moment with your own check,regular mention via social media


Junioren/ Junior

Houdt jij van zwemmen, ben je gek op een sportief evenement en wil jij je steentje bijdragen aan een goed doel? Zwem dan met je vriendjes of vriendinnetjes, papa of mama, oom of tante, opa of oma mee!

Junioren zwemmen verplicht met een Saferswimmer, die door de organisatie tijdens de Swim ter beschikking worden gesteld. Daarnaast dient een ouder of verzorgen een toestemmingsverklaring te tekenen. Hierover krijg je na inschrijving meer informatie.

Do you like swimming, are you crazy about a sporting event and do you want to contribute to a good cause? Then swim with your friends, mom or dad, uncle or aunt, grandpa or grandma!

Juniors are obliged to swim with a Saferswimmer, which are made available by the organization during the Swim. In addition, a parent or guardian must sign a consent form. You will receive more information about this after registration.

 

Afstand/ distance: 500 meter

Minimaal 10 jaar & in het bezit van zwemdiploma A&B
At least 10 years old and have your swimming diploma's A&B

Inschrijfgeld/ entrance fee: €25,-

Scholen / Schools

Wil jij je als klas inzetten om zo veel mogelijk geld op te halen voor meer onderzoek naar kanker? Schrijf je dan als gehele klas (maximaal 30 leerlingen) in voor de scholen swim! Samen met je klasgenootjes zwem je 500m door de binnenstad van Middelburg! 

Junioren zwemmen verplicht met een Saferswimmer, die door de organisatie tijdens de Swim ter beschikking worden gesteld. Daarnaast dient een ouder of verzorgen een toestemmingsverklaring te tekenen. Hierover krijg je na inschrijving meer informatie.

Join together with your entire class the Swim to Fight Cancer Middelburg and be part of a great fundraising event. With your class (max 30 students) you can create your own team and swim 500m for KWF!

Juniors are obliged to swim with a Saferswimmer, which are made available by the organization during the Swim. In addition, a parent or guardian must sign a consent form. You will receive more information about this after registration.

Afstand/ distance: 500 meter
Minimaal 10 jaar & in het bezit van zwemdiploma A&B
At least 10 years old and have your swimming diploma's A&B

Inschrijfgeld/ entrance fee: €300,-

Vrijwilligers/ Volunteers

Wil je niet meezwemmen maar wel je steentje bijdragen? Kom in actie en meld je aan als vrijwilliger! Naast deelnemers en sponsoren hebben we voor het slagen van dit evenement namelijk ook heel veel vrijwilligers nodig die zich willen inzetten voor Swim to Fight Cancer.

Don't want to join the swim but want to contribute? Take action and sign up as a volunteer! In addition to participants and sponsors, for the success of this event, we also need a lot of volunteers who are willing to work for Swim to Fight Cancer.

Wil jij ons enthousiaste team versterken en bijdragen aan een fantastisch evenement, dan kan je bijvoorbeeld helpen bij:

Do you want to strengthen our enthusiastic team and contribute to a fantastic event, then you can help with:

De op- en afbouw van het terrein
The construction and dismantling of the site

Ontvangst en registratie van deelnemers
Welcoming and registration of participants 

Sponsorwerving
Sponsorship

De zwemmers in de gaten houden 
Looking after the swimmers