Over Stichting Fight Cancer - About Foundation Fight Cancer

In totaal krijgen in Nederland meer dan 118.000 mensen per jaar kanker, dit zijn er 13 per uur. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ willen wij jou inspireren om samen in actie te komen voor meer onderzoek. Je kunt geheel op jouw eigen manier een bijdrage leveren. Zo kun je een eigen actie starten, deelnemen aan één van onze leuke evenementen, geld doneren of vrijwilliger worden. 


In total, more than 118,000 people in the Netherlands get cancer every year, these are 13 people per hour. Under the motto 'Love life. Fight cancer.' we want to inspire you to take action together for more research. You can contribute entirely in your own way. For example, you can start your own action, participate in one of our fun events, donate money or become a volunteer. 

Samen kunnen wij onze droom realiseren: een wereld waarin kanker hopelijk geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Wetenschappelijk onderzoek én preventie zijn hierin heel belangrijk. Om onderzoek naar kanker te kunnen blijven doen en om mensen de juiste voorlichting te geven, is nog steeds heel veel geld nodig. Wil jij meer weten over stichting Fight cancer en over onze organisatie? Klik dan HIER


Together we can realize our dream: a world in which cancer hopefully no longer has to be a deadly disease. Scientific research and prevention are very important in this. In order to be able to continue research into cancer and to give people the right information, a lot of money is still needed. Do you want to know more about the Fight cancer foundation and about our organization? Click HERE.  

Love Life. Fight cancer.

Onder het motto ‘Love life. Fight cancer’ willen wij iedereen inspireren om samen in actie te komen voor meer onderzoek naar kanker. We willen een platform bieden om het gevoel van onmacht wat je vaak hebt als iemand in je omgeving kanker krijgt om te zetten in positiviteit en kracht. Doe daarom mee en haal met honderden anderen geld op voor kankeronderzoek. Zo werken we samen toe naar een wereld waarin kanker hopelijk niet meer dodelijk hoeft te zijn. 


The motto 'Love life. Fight cancer' means that we want to inspire everyone to take action together for more research into cancer. We want to provide a platform to turn the feeling of powerlessness that you often have when someone close to you gets cancer into positivity and strength. Therefore, join in and raise money for cancer research with hundreds of others. In this way we work together towards a world in which cancer hopefully no longer has to be deadly.