De onderzoeken die wij steunen - The research we support

Dankzij wetenschappelijk onderzoek overleven steeds meer mensen kanker. De kans dat iemand 5 jaar na diagnose nog leeft, is in de afgelopen 50 jaar met maar liefst 90% gestegen! Maar nog altijd overlijden jaarlijks zo'n 45.000 Nederlanders aan deze vreselijke ziekte. Daarom blijft Fight cancer onverminderd inzetten op wetenschappelijk onderzoek naar methoden om kanker beter op te sporen en te behandelen.

Fight cancer kiest ervoor om talentvolle onderzoekers te steunen. Door jouw bijdrage kunnen talentvolle artsen en onderzoekers op het hoogste niveau kennis en vaardigheden opdoen in de oncologie. Fight heeft samen met KWF een aantal bijzondere onderzoeken geselecteerd waar de opbrengst van donaties naartoe gaat. Wij steunen momenteel de volgende onderzoeken: 


Thanks to scientific research, more and more people are surviving cancer. The chance that someone is still alive 5 years after diagnosis has increased up to 90% in the past 50 years! But still about 45,000 Dutch people die every year from this terrible disease. That is why Fight cancer continues to focus on scientific research into methods to better detect and treat cancer.

Fight cancer chooses to support talented researchers. Through your contribution, talented doctors and researchers at the highest level can gain knowledge and skills in oncology. Fight, together with KWF, has selected a number of special studies where the proceeds of donations go. We currently support the following studies: 

Complete DNA-analyse voor jongeren met kanker

Prof. Edwin Cuppen (Hartwig Medical Foundation, Radboud UMC, Antoni van Leeuwenhoek)

De onderzoekers willen het DNA van 1000 jongvolwassenen compleet in kaart brengen, om zo behandeling op maat voor deze én toekomstige patiënten mogelijk te maken.

Elk jaar krijgen 3.800 jongvolwassenen (18-39 jarigen) de diagnose kanker. Qua behandeling vallen ze nu tussen wal en schip: vaak krijgen ze dezelfde behandeling als oudere patiënten. Terwijl onderzoek laat zien dat hun tumoren biologisch niet per se hetzelfde zijn als die van volwassenen.

Revolutionaire immunotherapie voor kinderen met kanker

Dr. Friso Calkoen (Prinses Máxima Centrum en UMC)

De onderzoekers willen een revolutionaire vorm van immunotherapie (CAR T-celtherapie) geschikt maken voor toepassing bij kinderkanker; en vervolgens bij 38 uitbehandelde patiënten onderzoeken of deze behandeling beter werkt dan de huidige mogelijkheden, die helaas niet altijd voldoende zijn.

Generaties in de spreekkamer

Miriam Boer (Antoni van Leeuwenhoek)

Om beter in te kunnen spelen op de behoeften van Generatie Y en Z is het van belang dat we zorgprofessionals de juiste ondersteuning bieden. Zodat we de zorg nog meer generatieproof maken. Met dit onderzoek kunnen we zo niet alleen de communicatie in de spreekkamer verbeteren en daardoor meer aansluiten bij jongeren, maar hebben we ook een beter beeld bij de patiënt van de toekomst. Waardoor we zorg nog verder kunnen verbeteren. Voor nu en de toekomst.

Daarom hebben zij een techniek ontwikkeld waarbij ze de immunologische afweer opzetten tegen de bloedvaten in de tumor. Deze bloedvaten verschillen van die in gezonde weefsels. Met een vaccinatie tegen deze verschillen zou ons eigen immuunsysteem de tumor kunnen herkennen en afbreken.

Rookdrang 'vergeten' met EMDR

Prof. Taco de Vries (Amsterdam UMC)

De onderzoekers willen bepalen of het mogelijk is om rokers beter te kunnen laten stoppen door gebruik te maken van (aangepaste) EMDR-therapie.

Van alle rokers doet eenderde elk jaar een serieuze poging om te stoppen. De realiteit is echter dat zelfs na een intensieve stoppen-met-roken behandeling slechts 15% rookvrij is na 1 jaar. Dit geeft aan hoe hardnekkig deze verslaving is en dat effectievere behandelstrategieën nodig zijn met een sterke wetenschappelijke onderbouwing.

Blaaskankerpatiënten zo fit mogelijk 'onder het mes'

Dr. Martijn Stuiver (Antoni van Leeuwenhoek)

De onderzoekers willen bepalen of een ‘prehabilitatie’-programma de conditie van een blaaskankerpatiënt voorafgaand aan de operatie zodanig verbetert, dat de chirurgische ingreep minder (ernstige) bijwerkingen nalaat.

Kankercellen verkleden als virus

Prof. Dr. Wijnand Helfrich (UMCG)

Het ontwikkelen van een nieuwe innovatieve manier van immunotherapie door kankercellen te verkleden als virus. In het laboratorium wordt getest voor welke vormen van kanker deze aanpak kansrijk is.

Het ontwikkelen van een vaccin tegen kanker

Prof. dr Arjan W. Griffioen (Amsterdam UMC)

Ons afweersysteem beschermt ons tegen lichaamsvreemde indringers, zoals bacteriën en virussen. Onderzoekers proberen afweercellen te trainen om óók kankercellen aan te vallen. In steeds meer gevallen lukt dat, maar prof. Arjan Griffioen durft nog een stapje verder te denken: hij wil een vaccin ontwikkelen dat voorkomt dat mensen überhaupt kanker krijgen.

Daarom hebben zij een techniek ontwikkeld waarbij ze de immunologische afweer opzetten tegen de bloedvaten in de tumor. Deze bloedvaten verschillen van die in gezonde weefsels. Met een vaccinatie tegen deze verschillen zou ons eigen immuunsysteem de tumor kunnen herkennen en afbreken.

Beter gerichte therapieën voor minder stress en schade voor de patiënt

Kristina Djanashvili, Associate Professor at Delft University of Technology

Jaarlijks krijgen veel vrouwen in Nederland te maken met de gevolgen van borstkanker. Deze gevolgen zijn niet alleen fysiek, maar kunnen ook een ernstige impact hebben op de kwaliteit van leven en de mentale toestand.

Een operatie is schadelijk voor het lichaam en een borstamputatie heeft een groot psychologisch effect op een vrouw. Radiotherapie beschadigt vaak gezonde weefsels en chemotherapie is zeer intens en belastend voor het lichaam. Daarom is ons onderzoek gericht op het bieden van een zo nauwkeurig mogelijke behandeling, met zo min mogelijk stress en schade voor de patiënt.

Een behandeling van borstkanker heeft bij voorkeur zo min mogelijk gevolgen voor de patiënt. Kristina Djanashvili werkt aan een methode die het mogelijk maakt om de tumor heel precies te bestralen en te verwarmen met lokaal aangebrachte magnetische en radioactief geladen nanodeeltjes, wat de impact voor de patiënt aanzienlijk zal verminderen.

 

Better targeting therapies for less stress and damage for the patient

Kristina Djanashvili, Associate Professor at Delft University of Technology

Each year many women in The Netherlands suffer from the consequences of breastcancer. These consequences are not just physical, but can also have a severe impact of the quality of life and mental state.

An operation is damaging to the body and a breast amputation has a large psychological effect on a woman. Radiotherapy often damages healthy tissues and chemotherapy is very intense and stressful for the body. For this reason, our research is aimed at providing the most precise treatment possible, with the least possible stress and damage for the patient.

Breast cancer treatment should preferably have as few consequences for the patient as possible. Kristina Djanashvili is working on a method that makes it possible to irradiate and heat the tumour very precisely with locally applied magnetic and radioactively charged nanoparticles, which significantly reduces the impact for the patient!