Hoe werkt het? - How does it work?

filter_1

Stap 1:
Schrijf je in door hierboven op "Doe Mee!" te klikken.

Register by clicking the Join (Doe Mee!) button.

filter_2

Stap 2:
Je ontvangt een eigen pagina op onze website. Maak deze pagina zo persoonlijk mogelijk (voeg een profielfoto en je verhaal toe). 

You will receive a personal page on this website. Upgrade this page with personal information (add a profile picture and your story).

filter_3

Stap 3:
Vertel zo veel mogelijk mensen dat je meedoet aan Swim to Fight Cancer en vraag of mensen je voor jouw prestatie willen sponsoren. 

Inform as many people as possible about your participation in the Swim to Fight Cancer and ask them to be your sponsor for your swim.

Swim Emmen Cancer
filter_4

Stap 4:
Optioneel: Maak een team aan waar al jouw naasten in mee kunnen zwemmen, om zo samen het water in te gaan en geld op te halen voor meer onderzoek naar kanker.

Optional: Create a team with the participants you want to swim with, so you can jump in the water together and collect money for cancer research.

filter_5

Stap 5:
Zorg dat je goed voorbereid bent. Denk bijvoorbeeld aan trainen van tevoren zodat je jouw afstand gaat halen.

Make sure you are well prepared. Think about training so you can be sure you can swim the distance.

filter_6

Stap 6:
Zwem samen met honderden anderen mensen, zodat we gezamenlijk weer een stukje dichterbij onze wens kunnen komen: een wereld waarin kanker niet meer dodelijk hoeft te zijn!

Swim with hundreds of other people, so together we can come a little closer to our wish: a world in which cancer no longer will be deadly!

Inschrijfgeld - Registration fee

Om deel te kunnen nemen aan Swim to Fight Cancer dien je inschrijfgeld te betalen. Met deze inschrijfgelden (en met sponsoren) maken wij het evenement mogelijk.

Iedere deelnemer aan Swim to Fight Cancer ontvangt: een badmuts (dragen is verplicht vanuit de organisatie), een handdoek en een welverdiende medaille. Verfrissingsposten en entertainment aan het parcours zorgen voor de nodige ondersteuning.


To participate in Swim to Fight Cancer you have to pay a registration fee. With these registration fees (and with sponsors) we can make this event possible.

Every participant of the Swim receives: a swimming cap (wearing is mandatory from the organization), a towel and a well-deserved medal. Refreshment stations and entertainment on the trail provide the necessary support.

Transparante geldstromen - Transparent cash flows

Met 'transparantie' bedoelen we met name dat de totale opbrengst van Swim to Fight Cancer ten goede komt aan Stichting Fight cancer, op de volgende wijze: Swim to Fight Cancer kent twee geldstromen, gekoppeld aan twee bankrekeningen:

1. Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt: deze worden gebruikt voor de organisatie van het event en eventuele opstartkosten voor het komend jaar;

2. Donatiegelden: deze komen met aftrek van eventuele transactiekosten ten goede aan Stichting Fight cancer en gaan direct naar kankeronderzoek.

Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt.


By 'transparency' we mean in particular that the total proceeds of Swim to Fight Cancer benefit the Fight Cancer Foundation in the following way: Swim to Fight Cancer has two cash flows, linked to two bank accounts:

1. Registration fees and sponsorship fees from the business market: these are used for the organization of the event and any start-up costs for the coming year;

2. Donation money: this will benefit the Fight Cancer Foundation with deduction of any transaction costs and go directly to cancer research.

At the end of the event, the total amount of the donations will be made public.


Inspanningsverplichting - Best efforts obligation

Omdat we graag zoveel mogelijk geld voor onderzoek willen ophalen, hebben we een inspanningsverplichting bepaald van € 350,- aan donaties per deelnemer. Voor kinderen is die inspanningsverplichting € 100,- aan donaties. Vaak is een appje in je familie of vriendengroep al genoeg om de inspanningsverplichting te halen. Het gemiddelde dat door deelnemers van Swim to Fight Cancer wordt opgehaald is ongeveer € 600,- per persoon. Bekijk onder het kopje Fight cancer > donatietips  wat je kunt doen om zoveel mogelijk donaties op te halen.


Because we would like to raise as much money as possible for research, we have determined a best efforts obligation of € 350 in donations per participant. For children, this best efforts obligation is € 100,- in donations. Often an app in your family or group of friends is enough to meet the best efforts obligation. 

The average that is collected by participants of the  Swim is approximately € 600 per person. Under the heading Fight cancer > donation tips, you can see what you can do to collect as many donations as possible.