Beter gerichte therapieën voor minder stress en schade voor de patiënt

19 Jul 2022

Beter gerichte therapieën voor minder stress en schade voor de patiënt
Kristina Djanashvili, Associate Professor at Delft University of Technology


Jaarlijks krijgen veel vrouwen in Nederland te maken met de gevolgen van borstkanker. Deze
gevolgen zijn niet alleen fysiek, maar kunnen ook een ernstige impact hebben op de kwaliteit van
leven en de mentale toestand.


Een operatie is schadelijk voor het lichaam en een borstamputatie heeft een groot psychologisch
effect op een vrouw. Radiotherapie beschadigt vaak gezonde weefsels en chemotherapie is zeer
intens en belastend voor het lichaam. Daarom is ons onderzoek gericht op het bieden van een zo
nauwkeurig mogelijke behandeling, met zo min mogelijk stress en schade voor de patiënt.


Een behandeling van borstkanker heeft bij voorkeur zo min mogelijk gevolgen voor de patiënt.
Kristina Djanashvili werkt aan een methode die het mogelijk maakt om de tumor heel precies te
bestralen en te verwarmen met lokaal aangebrachte magnetische en radioactief geladen
nanodeeltjes, wat de impact voor de patiënt aanzienlijk zal verminderen.

Better targeting therapies for less stress and damage for the patient
Kristina Djanashvili, Associate Professor at Delft University of Technology


Each year many women in The Netherlands suffer from the consequences of breastcancer. These
consequences are not just physical, but can also have a severe impact of the quality of life and
mental state.


An operation is damaging to the body and a breast amputation has a large psychological effect on a
woman. Radiotherapy often damages healthy tissues and chemotherapy is very intense and stressful
for the body. For this reason, our research is aimed at providing the most precise treatment possible,
with the least possible stress and damage for the patient.


Breast cancer treatment should preferably have as few consequences for the patient as possible.
Kristina Djanashvili is working on a method that makes it possible to irradiate and heat the tumour
very precisely with locally applied magnetic and radioactively charged nanoparticles, which
significantly reduces the impact for the patient!