Fight cancer zoekt betrokken en enthousiast nieuw lid voor haar Raad van Toezicht (onbezoldigd)

Wil je een jonge, eigenzinnige organisatie adviseren over het werven van fondsen voor kankeronderzoek? Zet je netwerk in voor iets wat echt telt. Werk samen met een enthousiast bestuur en maak impact. Sluit je aan bij onze Raad van Toezicht, zet jouw kennis en netwerk actief in en draag bij aan een toekomst zonder dodelijke kanker!

Verantwoordelijkheid

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht (RvT) is vanzelfsprekend het zorgen voor goed bestuur en naleving van wet- en regelgeving. De RvT overlegt een aantal keer per jaar om de stand van zaken door te nemen en het bestuur te ondersteunen met strategisch advies. Daarnaast draagt de RvT bij aan het verwerven van financiële middelen door o.a. haar eigen netwerk in te zetten om daarmee nieuwe kansen te creëren.

Wat we zoeken

Naast een ondernemersgeest (inclusief het bijbehorende netwerk) beschikt je idealiter over kennis en ervaring in de evenementenbranche. We zoeken iemand die betrokken is, een doener die actief meedenkt over onze proposities en die creatief denken kan omzetten in handelen om onze doelen te behalen. Belangrijk is dat je gelooft in de waarden van Fight cancer: betrokken, positief, daadkrachtig, inspirerend, open, ondernemend en eigenwijs. Ervaring met goede doelen is een pluspunt. Dit is een onbezoldigde rol. 

Benoeming

Je wordt door de leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid te worden herbenoemd. Omdat je onderdeel bent van het toezichthoudende orgaan vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Inspanning

De Raad van Toezicht komt circa drie keer per jaar een middag bijeen en houdt tussendoor via online overleg contact met elkaar.

Procedure

De Raad van Toezicht maakt graag kennis met geïnteresseerde kandidaten. Een eerste oriënterend gesprek vindt online plaats met één van de leden van de Raad van Toezicht. Bij wederzijdse interesse zullen kandidaten worden voorgesteld aan de overige leden van de Raad van Toezicht tijdens een fysieke afspraak. Wij streven ernaar in juli de nieuwe kandidaat officieel te kunnen verwelkomen.

Interesse om verder te praten? Mail voor 1 juli naar Jurriaan Callenbach (jurriaan@burobazz.nl).


Over Fight cancer

In totaal krijgen in Nederland meer dan 124.000 mensen per jaar kanker, dit zijn er 14 per uur. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ Vanuit de liefde voor het leven willen we individuen en bedrijven inspireren om samen in actie te komen voor meer onderzoek naar kanker. Zo kun je een eigen actie starten, deelnemen aan één van onze leuke evenementen, geld doneren of vrijwilliger worden.

De fondsen die worden geworven, worden via KWF Kankerbestrijding besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie.

Fight cancer bestaat uit een klein team op kantoor en vele vrijwilligers en actievoerders door het land. Samen maken we impact die ertoe doet.

Bekijk ons jaarverslag voor meer achtergrondinformatie en cijfers!