Raad van Toezicht Fight cancer zoekt betrokken en enthousiaste Penningmeester (onbezoldigd)

Wil jij jouw kennis van cijfers inzetten voor een impactvol doel?
Zie jij in één oogopslag wat onze cijfers betekenen, en houd je ervan om nauwkeurig cijfers te analyseren? Wil je bijdragen aan fondsenwerving voor kankeronderzoek? Samenwerken met een enthousiast en betrokken bestuur? Samen echt impact maken? Kom onze Raad van Toezicht versterken en draag bij aan een toekomst waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn!

Verantwoordelijkheid
De belangrijkste taak van de Penningmeester is het begeleiden van de directeur bij het opstellen van de jaarlijkse begroting en het goedkeuren van de Jaarrekening die wordt opgemaakt door onze accountant. Fight cancer heeft de administratie uitbesteed aan een accountant, als ook het opmaken van de Jaarrekening. Daarnaast wordt er door een onafhankelijke derde een controleverklaring afgegeven. De Penningmeester begeleidt dit proces, beoordeelt de inhoud en stuurt bij waar nodig. De Penningmeester adviseert de overige Raad van Toezicht leden en de directeur op basis van zijn/haar bevindingen.

De rol van Penningmeester is een rol die nauwkeurig moet worden uitgevoerd. Maar wij zoeken meer dan dat: iemand die betrokken is bij het onderwerp, bereid is actief mee te denken over onze proposities, en waar nodig netwerk in te zetten om onze doelstellingen te behalen. Bovenal zoeken wij iemand die gelooft in onze waarden en hier zelf ook naar leeft. Fight cancer staat voor de volgende waarden: betrokken, positief, daadkrachtig, inspirerend, open, ondernemend en eigenwijs. Ervaring met goede doelen is een pré. Het gaat om een onbezoldigde rol.

Benoeming
Je wordt benoemd door de leden van de Raad van Toezicht voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid te worden herbenoemd. Omdat je onderdeel bent van het toezichthoudende orgaan vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Inspanning
De Raad van Toezicht komt circa drie keer per jaar een middag bijeen. Daarnaast zal er een beroep worden gedaan op jouw als penningmeester als tweede paar ogen, rond november (vaststellen begroting) en rond april (vaststellen jaarrekening) en wanneer nodig tussentijds. Ga uit van circa twee maal twee sessies van twee uur. 

Procedure
De Raad van Toezicht maakt graag kennis met geïnteresseerde kandidaten. Een eerste oriënterend gesprek vindt online plaats met één van de leden van de Raad van Toezicht. Bij wederzijdse interesse zullen kandidaten worden voorgesteld aan de overige leden van de Raad van Toezicht tijdens een fysieke afspraak. Wij streven ernaar per januari de nieuwe kandidaat officieel te kunnen verwelkomen. Interesse om verder te praten?

Mail voor 15 november naar Limore Noach (limore@fightcancer.nl).

Over Fight cancer
Eén op de drie mensen krijgt kanker. Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ willen wij vanuit de liefde voor het leven inspireren om samen in actie te komen voor meer onderzoek naar kanker. Iedereen kan een bijdrage leveren door een eigen actie te starten, deel te nemen aan één van onze lokale evenementen door het hele land, geld te doneren of vrijwilliger te worden. Met de fondsen die wij werven financieren wij via KWF Kankerbestrijding wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie. Onze missie is dat kanker hierdoor in de toekomst geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.

Bekijk ons jaarverslag voor meer achtergrondinformatie en cijfers!