Zenuwpijn bestrijden met paddobestanddeel

HET ONDERZOEK

Zenuwpijn bestrijden met paddobestanddeel

Ieder jaar krijgen in Nederland meer dan 100.000 mensen kanker, met chemotherapie als hoeksteen van de behandeling. Chemotherapie remt of doodt echter niet alleen kankercellen, maar kan ook zenuwen beschadigen. Deze zenuwschade heet chemotherapie-geïnduceerde polyneuropathie (CIPN).

Waarom dit onderzoek?

CIPN komt veel voor en zorgt bij één op de acht patiënten voor chronische zenuwpijn. Om deze pijn te bestrijden wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van psychedelica. Steun dit onderzoek

Hersenen, Hersenonderzoek

Waarom is dit onderzoek nodig?

CIPN komt veel voor: zes maanden na chemotherapie bij ongeveer één op de drie patiënten. Soms verbeteren de klachten nog, maar tot wel één op de acht patiënten die zijn behandeld met chemotherapie ontwikkelt chronische zenuwpijn, met grote negatieve gevolgen voor dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Op dit moment is er nog geen goede behandeling voor deze invaliderende pijn. Het is dus van groot belang om een nieuwe adequate behandeling voor deze patiënten te ontwikkelen.

Een veelbelovende therapie om chronische zenuwpijn door CIPN te behandelen, is psilocybine. Psilocybine is een klassiek psychedelicum dat zorgt voor veranderingen in waarneming, stemming en denken. De laatste jaren is er met name binnen de psychiatrie veel aandacht voor psychedelica, met goede resultaten bij onder andere angst en depressie. Bovendien gaan psychedelica niet gepaard met ernstige bijwerkingen of verslaving, en kunnen langdurige positieve effecten al na een eenmalige dosering optreden. Ook binnen de pijngeneeskunde zijn er sterke aanwijzingen dat psilocybine goed effect zou kunnen hebben op onder andere chronische zenuwpijn. Op dit moment worden er wereldwijd dan ook meerdere studies gedaan naar psilocybine als behandeling voor verschillende soorten chronische pijn. Dit projectplan beschrijft de eerste verkennende studie naar psilocybine als nieuwe behandeling voor patiënten met chronische zenuwpijn door CIPN.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De studie zal dubbelblind en gerandomiseerd uitgevoerd worden in het Amsterdam UMC, in samenwerking met meerdere centra gespecialiseerd in kanker-gerelateerde pijn zoals het Antoni van Leeuwenhoek en LUMC. Er zullen 50 volwassenen met chronische zenuwpijn na curatieve chemotherapie geïncludeerd worden, met een pijnscore van 4 of hoger op de 11- punts Numeric Rating Scale (waarbij 0=geen pijn en 10=meest denkbare pijn), minimaal 6 maanden na hun laatste chemotherapie (om patie?nten met chronische klachten te selecteren).

De behandeling bestaat uit een eenmalige dosering psilocybine en/of methylfenidaat (actieve placebo), waarbij u 0-25 mg psilocybine en 0-10 mg methylfenidaat zult krijgen. De studiemedicatie wordt conform richtlijnen voor psychedelisch onderzoek toegediend in een comfortabele privé kamer, onder begeleiding van een therapeut gespecialiseerd in het begeleiden van mensen bij psychedelische therapie.

Als uitkomstmetingen zullen digitale vragenlijsten worden afgenomen op één dag, één maand en drie maanden na de behandeling.

Wat levert dit onderzoek op?

In deze verkennende studie verwachten de onderzoekers aanwijzingen te vinden dat psilocybine inderdaad een geschikte nieuwe behandeling zou kunnen zijn voor patiënten met chronische zenuwpijn door CIPN.

LOOPTIJD EN KOSTEN

Projectcode: 14719
Titel project: Psilocybine als behandeling voor chemotherapie-geiïnduceerde zenuwpijn—de SPACE-PAIN pilot studie
Projectleider: Prof. Markus Hollman
Instituten: Amsterdam UMC
Startdatum: 1 januari 2024
Duur project: 1,5 jaar
Financiering: € 261.385,-

DE ONDERZOEKER

Naam

Prof. Markus Hollman

Is werkzaam in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum met als specialisaties; Anesthesiologie, Intensive Care, Spoedeisende Geneeskunde, Pijntherapie en Palliatieve Zorg.Prof. Markus Hollman, Markus Hollmans, Amsterdam UMC