Verbetering van de landelijke fertiliteitszorg bij vrouwen met kanker

HET ONDERZOEK

Verbetering van de landelijke fertiliteitszorg bij vrouwen met kanker

Ondanks bestaande richtlijnen komt het nu nog te vaak voor dat vrouwen met kanker in de vruchtbare leeftijd vóór de start van de behandeling niet, of niet optimaal, worden geïnformeerd over haar risico op onvruchtbaarheid door de behandeling. Dit kan zorgen voor keuzestress en spijt achteraf.

Onderzoekers in het Radboudumc werken daarom in dit implementatieproject aan optimalisering van 'fertiliteitscounseling' bij jonge vrouwen met kanker.

Steun dit onderzoek

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In eerder onderzoek werd het INFORM-programma ontwikkeld, dat in dit project verder landelijk wordt uitgerold. Kern van het project is dat vrouwen vroegtijdig worden geïnformeerd over het risico op onvruchtbaarheid als gevolg van kankerbehandelingen. Het doel van het programma is optimalisatie van de informatievoorziening, fertiliteitscounseling en het samen beslissen rondom eventuele vruchtbaarheidsbehandelingen.

De doelgroep van dit project betreft alle jonge vrouwen tussen 18-39 jaar, die zijn gediagnosticeerd met één van de drie meest voorkomende kankersoorten in de vruchtbare leeftijd (borstkanker, gynaecologische kanker, hematologische kanker). Voor succesvolle implementatie worden zowel patiënten, zorgverleners en organisaties betrokken.


Wat levert dit onderzoek op?

Dit project draagt eraan bij dat jonge vrouwen met kanker landelijk kunnen profiteren van het INFORM-programma. Waardoor ze samen met hun behandelaars en naasten beter geïnformeerde keuzes kunnen nemen over hun kankerbehandeling en eventuele vruchtbaarheidsbehandeling.

LOOPTIJD EN KOSTEN

Projectcode: 14824
Titel project: Landelijke uitrol van fertiliteitscounseling bij jonge vrouwen met kanker
Projectleider: dr. Rosella Hermens
Instituten: Radboudumc
Startdatum: 1 januari 2023
Duur project: 4 jaar
Kankersoort: kanker & zwangerschap
Financiering: € 384.391,-

DE ONDERZOEKER

Naam

dr. Rosella hermens

Rosella Hermens is hoogleraar Persoonsgerichte oncologische keten- en netwerkzorg aan het Radboudumc/de Radboud Universiteit. Ze onderzoekt de wijze waarop zorg voor patiënten met kanker meer persoonsgericht en beter georganiseerd kan worden, waarbij de patiënt eigen regie houdt. 

Rosella Hermens