Generaties in de spreekkamer

HET ONDERZOEK

Generaties in de spreekkamer

Jongeren met kanker worden AYA's genoemd: Adolescent & Young Adult. Deze groep jongeren vallen onder Generatie Y en Generatie Z en hebben unieke medische en psychosociale zorgbehoeften typerend voor hun levensfase. Deze generaties zijn een uitzondering in de spreekkamer. Ze horen niet meer op de kinderafdeling, maar komen terecht tussen medepatiënten die hun ouders of grootouders hadden kunnen zijn. Zij kampen echter met andere vragen, uitdagingen en barrières. Ze hebben andere drijfveren. Ze zoeken op andere manieren naar medische informatie. Ze hebben andere zorgen en ervaren een generatiekloof in de spreekkamer.

Waarom dit onderzoek? 

Om nog beter in te kunnen spelen op de behoeften van Generatie Y en Z is het van belang dat we zorgprofessionals de juiste ondersteuning bieden. Zodat we de zorg nog meer generatieproof maken. Met dit onderzoek kunnen we zo niet alleen de communicatie in de spreekkamer verbeteren en daardoor meer aansluiten bij jongeren, maar hebben we ook een beter beeld bij de patiënt van de toekomst. Waardoor we zorg nog verder kunnen verbeteren. Voor nu en de toekomst.Steun dit onderzoek

Doel van het onderzoek
De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar. Toch krijgen jaarlijks meer dan 3900 jongeren, tussen de 18 en 39 jaar, te horen dat ze kanker hebben. Gemiddeld 80% van deze groep overleeft deze ziekte.

Onderzoeksgebieden
Ons onderzoek richt zich op verbetering van de communicatie in de spreekkamer. Waarbij dit verder gaat dan alleen aandacht voor lichamelijke gezondheid (fysiek welzijn). Het onderzoek richt zich op uitdagingen van jongeren met kanker op het gebied van fysiek, emotioneel, sociaal - en financieel welzijn. Hieronder vallen:

 • Toekomst
 • Studie en werk
 • Relaties met partners, ouders en vrienden
 • Seksualiteit & intimiteit
 • Vruchtbaarheid
 • Kanker in de zwangerschap
 • Financiële zaken (huis, verzekeringen)
 • Palliatieve fase
 • Alternatieve geneeswijze

Op basis van dit onderzoek kan vervolgonderzoek op één van deze thema's nodig zijn.

Onderzoeksvragen

 • Welke uitdagingen zien jongeren met kanker en zorgprofessionals?
 • Welke uitdagingen geven jongeren met kanker en zorgprofessionals de meeste prioriteit om aangepakt te worden?
 • Welke barrières en drijfveren ervaren jongeren met kanker en zorgprofessionals?
 • Op welke manier (en via welk medium) willen jongeren met kanker geïnformeerd worden?
 • Op welke manier kunnen en willen zorgprofessionals hierin ondersteund worden?
 • Wat kunnen we hiervan leren voor de patiënt van nu en voor de toekomstige generatie patiënten?

Resultaat

 • Opstellen van richtlijnen
 • Ontwikkeling opleidingstools en trainingsmodule voor medisch specialisten
 • Ontwikkeling tools voor het gesprek voor jongeren met kanker (Generatie Y en Generatie Z)

Methode

 • Literatuur onderzoek
 • Focusgroep discussies
 • Observationeel onderzoek
 • Semi gestructureerde interviews

LOOPTIJD EN KOSTEN

Titel project: Generaties in de spreekkamer
Projectleider: Miriam Boer
Instituten: Antoni van Leeuwenhoek
Startdatum: december 2021
Duur project: 1,5 jaar
Financiering: €85.000

DE ONDERZOEKER

Naam

Miriam Boer

Miriam is manager van de AVL Academie van het Antoni van Leeuwenhoek, een ziekenhuis gespecialiseerd in kanker. Daarnaast is zij onderzoeker op het gebied van leren, ontwikkelen en generaties. Wekelijks publiceert zij op haar Instagrampagina de Leerpoli werkvormen die opleiders, werkbegeleiders en praktijkopleiders moeten inspireren om nog wat vaker een werkvorm in te zetten. Ook is zij auteur van het Groot Werkvormenboek voor de Zorg, genomineerd voor het Beste Managementboek van het jaar 2021.

De combinatie van ervaring uit de dagelijkse zorgpraktijk, achtergrond als bedrijfskundige en onderwijskundige, inzichten vanuit haar rol als manager en onderzoeker én een dosis creativiteit maakt haar uniek. Voor iedere situatie, die je aan haar voorlegt, heeft zij wel een passende vorm om ervoor te zorgen dat jij een inspirerende leeromgeving kan creëren die onze zorgprofessionals verdienen.