Onderzoekers

Benieuwd welke onderzoeken Fight de afgelopen jaren heeft gefinancierd?
Hieronder vind je meer informatie over de onderzoeken en voortgang.

Dr. Ramon Arens (LUMC)

Immunotherapie verder verbeteren

Immunotherapie is misschien wel dé doorbraak in kankeronderzoek van de afgelopen 10 jaar, maar de behandeling is nog jong en niet optimaal. Dr. Ramon Arens werkt in het LUMC aan een methode om immunotherapie krachtiger te maken.

Dream

Immunotherapie van kanker dusdanig verbeteren zodat alle patiënten kans hebben op volledige genezing. 

MAAK KENNIS MET RAMON

Anne Rios (Princess Maxima Imaging Center)

De groei van hersentumoren bij kinderen een halt toeroepen

Agressieve hersentumoren groeien met gemak door het omliggende hersenweefsel heen. Dr. Anne Rios (Prinses Máxima Centrum) gebruikt moderne microscopische technieken om te onderzoeken hoe deze tumoren dat doen én hoe die groei afgeremd kan worden.

Dream
Mijn team (ik noem ze ook wel 'dream team'). Jezelf omgeven met de juist emensen en hen in hun kracht zetten in motiverende, blije omgeving, dat is wat wetenschap vooruit brengt. 

MAAK KENNIS MET ANNE

Nicole D. Bouvy Maastricht Universitair Medisch Centrum

Kanker te lijf met lokale chemo (I)

In plaats van chemotherapie door de hele bloedbaan, onderzoekt prof. Nicole Bouvy (Maastricht UMC) een speciale gel waar langzaam de chemo uit vrijkomt. Als je deze gel in de buikholte plaatst, zit die precies op de goede plek voor patiënten met uitgezaaide darmkanker.

Dream 
De preventie en heel vroegtijdige opsporing van kanker zodat uiteindelijk veel mensen daar niet meer voor geopereerd hoeven te worden want iedere operatie kan ook complicaties veroorzaken op de korte of langere termijn. Bij de opsporing darmkanker gaan we met het bevolkingsonderzoek en nieuwe ontwikkelingen zoals het opsporen van darmkanker uit de uitademingslucht de goede kant op. Hoe eerder je een poliep in de darmen opspoort hoe minder groot de kans is dat zich daaruit darmkanker ontwikkelt.  Als er dan toch geopereerd moet worden kunnen we hopelijk met onze te ontwikkelen gel voorkomen dat de kanker weer terugkomt. Daarnaast hopen we mensen die uitgezaaide kanker in de vrije buikholte hebben een effectievere en minder ingrijpende behandeling met onze gel te kunnen geven.

MAAK KENNIS MET NICOLE

Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC in samenwerking met het Amsterdam UMC, locatie AMC)

Kanker te lijf met lokale chemo (II)

Ook dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC) onderzoekt de veiligheid en effectiviteit van lokale toediening van chemotherapie. Dat doet hij met een speciaal onderhuids ‘chemopompje’ dat heel gericht op de juiste plek chemo toedient bij patiënten met galwegkanker.

Dream
Mijn droom is om de behandeling met de chemopomp toegankelijk te maken voor alle patiënten die door de chemopomp langer kunnen leven met zelfs kans op genezing.

MAAK KENNIS MET BAS

dr. Mark-David Levin & prof. Arnon Kater (Albert Schweitzer Ziekenhuis & AMC) 

Mark-David en Arnon doen onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met Chronische Lymfatische Leukemie (CLL). Behandeling van deze patiëntengroep is lastig, omdat CLL vaak gepaard gaat met een verslechterende conditie. De vooruitzichten voor deze patiënten zijn helaas ook slecht: gemiddeld zo’n 1,5 jaar na de diagnose. In het laboratorium zijn twee veelbelovende middelen ontwikkeld waarvan eerst wetenschappelijk moet worden aangetoond dat de behandeling echt werkt en veilig is. CLL-patiënten die niet fit genoeg zijn voor behandeling, kunnen mogelijk alsnog effectief en veilig behandeld worden dankzij dit belangrijke onderzoek. 

Dream 
Arnon: Ik wil beter begrijpen hoe kanker, in ons geval bloedkanker, ontstaat. En daarmee goede, gerichte behandelingen ontwikkelen met zo min mogelijk schade voor de patiënt. Mark-David: Ik wil graag dat patiënten de behandeling krijgen die het best aansluit op hun specifieke ziektebeeld.

MAAK KENNIS MET MARK-DAVID & ARNON

dr. Hugo Horlings & prof. Marc van de Vijver
(NKI/AVL en AMC)

Met een team van toponderzoekers (o.a. René Bernards, Marleen Kok en Marc van de Vijver) van diverse top instituten wordt gewerkt aan een baanbrekend onderzoek waar Fight al aan is gekoppeld. Zij gaan onderzoeken waarom immuuntherapie bij sommige patiënten wel aan slaat en bij andere niet, zodat we echt een stap verder kunnen komen met de inzet van immuuntherapie. Dit onderzoek richt zich op borstkankerpatiënten, maar verwacht wordt dat de uitkomst voor meer kankersoorten relevant is.

Dream 
Onze droom is dat we voor elke kankerpatiënt op basis van zijn of haar genetische veranderingen in de tumorcel een behandeling op maat kunnen geven, zodat we de ziekte kunnen genezen zonder bijwerking

MAAK KENNIS MET HUGO 

prof. dr. Arjan Bel (AMC)

Om een eventueel verschil op een betrouwbare manier aan te kunnen tonen, hebben we op internationaal niveau een grote hoeveelheid beelddata verzameld, zoals CT scans, en conebeam scans die in het kader van de radiotherapeutische behandeling zijn gemaakt.

Daarnaast hebben we onlangs een onderzoek naar de dagelijkse praktijk van beeldgestuurde radiotherapie bij kinderen in een aantal Europese instituten afgerond. We verwachten dat de resultaten van dit onderzoek op korte termijn gepubliceerd zullen worden. Een andere manier om die dagelijkse klinische praktijk in kaart te brengen is het uitvoeren van een zogenaamd systematic review. Op dit moment is deze grondige literatuurstudie naar orgaanbeweging bij kinderen en de toegepaste marges rondom de tumor in volle gang.

Inspiration
De kankerpatientjes en hun familie die hoop hebben op een goede toekomst; ik wil graag dat ons onderzoek bijdraagt aan het uitkomen van die hoop.

MAAK KENNIS MET ARJAN

dr. Jacqueline Loonen (Radboud UMC) 

De behandeling van kinderen met kanker kan op latere leeftijd sporen nalaten zoals bijvoorbeeld onvruchtbaarheid. Met het onderzoek van Jacqeline wil zij in kaart brengen welke behandelingen bij jongens de onvruchtbaarheid beinvloeden waardoor kinderen met kanker en hun ouders beter geinformeerd kunnen worden. Wanneer gewenst kunnen de jonge patienten tijdig worden verwezen naar een behandeling om de vruchtbaarheid te behouden of wat zaadbalweefsel af te nemen zodat deze bewaard kan worden voor het vervullen van een latere kinderwens.

Dream 
Dat alle mensen die genezen zijn van kanker, zorg op maat krijgen wanneer zij geconfronteerd worden met late effecten. Daarnaast hoop ik dat voor patiënten die nog kinderwens hebben onderzoek zal bijdragen aan optimale kansen om een biologisch eigen kind te krijgen.

MAAK KENNIS MET JACQUELINE

prof. dr. ir. Maurice Heemels (TUE) & dr. ir. Maarten Paulides (Erasmus MC)

Voor de behandeling van kanker wordt meestal gebruik gemaakt van chemotherapie en bestraling, welke beide veel bijweringen hebben. Het doel van dit project is om de effectiviteit van de behandeling te vergroten zonder dat dit leidt tot een extra belasting voor de patiënt. De oplossing is een innovatieve lokale behandeling genaamd hyperthermie; hierbij wordt de temperatuur van de tumor verhoogd tot 43 graden. Deze warmtebehandeling veroorzaakt geen bijwerkingen en versterkt het effect van chemotherapie / bestraling. Met dit onderzoek willen zij de verwarming van de tumor nog beter regelen waardoor meer patiënten kunnen genezen.

Dream
Effectiever bestralen en chemotherapie mogelijk maken door meet- en regeltechniek waardoor de kans op genezing toeneemt maar tegelijkertijd de kans op bijwerkingen vermindert. 

MAAK KENNIS MET MAURICE EN MAARTEN

dr. Mark Rijpkema
(Radboud UMC) 

Een tumor is meestal lastig te verwijderen. Ten eerste is de tumor geen mooie egale bal, maar een grillig stuk weefsel dat alle kanten opgroeit. Daarnaast valt het onderscheid tussen tumor- en gezond weefsel tijdens de operatie niet altijd even goed te maken. KWF heeft in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gefinancierd naar een nieuwe techniek die kankercellen een kleurtje geeft, zodat de chirurg tijdens de operatie kan zien wat kanker is en wat niet. In dit onderzoek wordt geprobeerd om dat ook mogelijk te maken voor buikvliesuitzaaiingen, een tot nu toe amper te behandelen vorm van kanker.

Dream 
Dat mensen niet meer dood te hoeven gaan aan kanker.

MAAK KENNIS MET MARK

Hugo Horlings

Hugo Horlings (38 jaar) is per augustus 2014 patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij doet onderzoek naar het opsporen van genetische veranderingen in tumorcellen van patiënten met borst- en eierstokkanker. Met als doel om elke kankerpatiënt op basis van de genetische eigenschappen van zijn of haar tumor een individuele behandeling te geven.

My Drive:
Als arts (patholoog) en onderzoeker wil ik de bevindingen in het laboratorium vertalen naar toepassingen in de dagelijkse praktijk. Andersom zal het onderzoek gemotiveerd worden door problemen uit de dagelijkse praktijk.

MAAK KENNIS MET HUGO

Remi Nout

Remi Nout (39 jaar) is sinds 2008 werkzaam als radiotherapeut–oncoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij doet onderzoek naar beeldgestuurde brachytherapie (inwendige bestraling). Het toepassing van driedimensionale beeldvorming (CT/MRI) tijdens brachytherapie voor gynaecologische tumoren en endeldarmkanker. Met als doel een betere kans op genezing met minder bijwerkingen.

My Drive:
Als radiotherapeut-oncoloog en onderzoeker ben ik dagelijks bezig met de zorg voor kankerpatiënten. Hierdoor ben ik me erg bewust van het belang van genezing van kanker, maar ook van lange termijn bijwerkingen en de invloed daarvan op de kwaliteit van leven.

MAAK KENNIS MET REMI

Willemijn Breunis

Willemijn Breunis (39 jaar) is in opleiding tot kinderoncoloog met speciale aandacht voor sarcomen bij adolescenten en jongvolwassenen (15-29 jaar) in het AMC in Amsterdam. Zij gaat vanaf 2015 onderzoek doen naar het verbeteren van de overleving van adolescenten en jongvolwassenen met sarcomen (tumoren van steun- en tussenweefsel zoals spier-, vet- of bindweefsel). 

My Drive:
In de dagelijkse praktijk word ik geconfronteerd met het feit dat er voor patiënten met een recidief vaak geen goede behandelopties zijn. Vanuit mijn achtergrond als kinderoncoloog wil ik een brug slaan tussen de zorg voor kinderen en volwassenen. Zodat ervaring en kennis optimaal benut worden.

MAAK KENNIS MET WILLEMIJN

Esmé Waanders

Esmé Waanders (36 jaar) is ondezoeker moleculaire genetica. Zij richt zich op patiëntjes die tekenen tonen van erfelijke aanleg voor kanker, zoals kanker in de familie of de ontwikkeling van een tweede tumor. Met behulp van de nieuwste genetische technieken breng ik het DNA van de patiënten en hun tumor in kaart.

My drive:
Heel mijn leven ben ik al gefascineerd door ons DNA, hoe genen ziekte kunnen veroorzaken en hoe ziekten overerven in families. Ik wil weten hoe kanker ontwikkelt. Wat is het mechanisme en waarom krijgen sommige kinderen kanker en anderen niet? Ik zou deze puzzel graag oplossen en ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen aan het verbeteren van de prognose voor patiënten.

MAAK KENNIS MET ESMÉ

Steven Petit

Steven Petit (33 jaar) is klinisch fysicus en assistant professor bij Erasmus MC. Daarnaast is hij research fellow bij MGH-Harvard Medical School. Hij doet onderzoek naar innovatieve toepassingen van radiotherapie voor de behandeling van heterogene tumoren.

My drive:
Enerzijds om de levensverwachting van kankerpatiënten te verhogen door middel van innovatieve behandelmogelijkheden. En anderzijds mijn uiterste best te doen voor allen die met donaties, sportieve uitdagingen of anderszins kankeronderzoek in Nederland mogelijk maken. Een jaar geleden heb ik met collega’s bij een fondsenwervingsevenement drie keer op een dag de Mont Ventoux op gefietst. De sfeer en het saamhorigheidsgevoel onder de vrijwilligers en deelnemers waren voor mij zeer inspirerend en houden mij blijvend het uiteindelijke doel van mijn onderzoek voor ogen: voordeel te creëren voor de patiënt.

MAAK KENNIS MET STEVEN

Dounya Schoormans

Dounya Schoormans (30) is postdoc-onderzoeker bij Tilburg University. Haar fellowship bestaat de eerste periode uit stages waardoor ze ervaring opdoet met betrekking tot mogelijke biologische mechanismen die de relatie tussen stress, kanker en hart- en vaatziekten zouden kunnen verklaren. 

My drive:
Als onderzoeker heb ik de mogelijkheid problemen uit de klinische praktijk op grote schaal te onderzoeken. Door verbanden te ontdekken en mechanismen te onderzoeken bij grote patiëntengroepen kan ik relevante problemen in kaart brengen en doorgronden. Door vervolgens deze kennis te delen met artsen en andere zorgverleners in het veld, kan ik een bijdrage aan de zorg leveren.

MAAK KENNIS MET DOUNYA