Klachtenreglement Fight cancer

Fight cancer beschouwt een klacht als een signaal waarmee wij kunnen proberen onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit klachtenreglement heeft tot doel om duidelijkheid te geven over de manier waarop jouw klacht wordt ontvangen en afgehandeld. 

Wat verstaat Fight cancer onder een klacht
Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen over de geboden diensten en/of activiteiten van de organisatie Fight cancer. 

Indienen, ontvangen en afhandeling van uw klacht
Je kunt jouw klacht via diverse kanalen indienen.  

 • Klachten via internet kun je indienen via het contactformulier. 
 • Klachten per post worden ontvangen op het reguliere postadres:
  Fight cancer
  T.a.v. klachten & suggesties
  Lage Naarderweg 45-47
  1217 GN Hilversum
 • Mondelinge klachten worden ontvangen via de telefoon: 035 200 3212

Alle ontvangen klachten worden direct door Fight cancer in behandeling genomen. De termijn waarbinnen Fight cancer de klacht behandelt en beantwoordt, bedraagt maximaal 7 werkdagen. Indien beantwoording binnen 7 werkdagen niet mogelijk is, berichten wij jou hierover. Door Fight cancer ontvangen klachten worden vertrouwelijk behandeld. De registratie van ontvangen klachten gebeurt zodanig dat de privacy is gewaarborgd. Fight cancer verklaart een klacht ontvankelijk als de klacht niet anoniem wordt ingediend, als deze leesbaar is en in het Nederlands of Engels is.

Slotbepalingen
Een evaluatie van deze regeling door Fight cancer vindt plaats één jaar na inwerkingtreding van het reglement (1 april 2014) en vervolgens om de twee jaar. Dit reglement kan door Fight cancer worden gewijzigd of ten gunste van een nieuw reglement worden ingetrokken. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Fight cancer.