Over Swim to Fight Cancer Gouda

Na vier succesvolle edities van de Singel Swim Gouda in 2016, 2017, 2019 en 2020 komt er weer een groot zwemevenement in de Museumhaven. 

Tot en met 2020 hebben we een paar keer voor Stichting Don Fredy gezwommen. T
ijdens Swim to Fight Cancer Gouda op zondag 2 juli 2023 zwemmen we opnieuw voor een goed doel. Het doel van Swim to Fight Cancer Gouda is om met een sportieve swim plus gezellige pasta party na afloop zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Een groot deel van het bedrag aan donaties zal besteed worden aan een project op de afdeling oncologie van het Groene Hart Ziekenhuis. 

We zwemmen de volgende afstanden: 
Kids Swim: 250 meter
• Geef Gouda Door: 751 meter
2 kilometer

Deelnemers zwemmen langs de oude kaarsenfabriek, oude kaaspakhuizen, de Lichtfabriek, de Kleischuur, de Garenspinnerij, molen de Roode Leeuw en onder eeuwenoude bruggen door! 

Stichting Fight

Swim to Fight Cancer is een initiatief van Stichting Fight Cancer, dat in 2014 ontstaan is door een aantal enthousiaste en gedreven mensen met een leuk idee: een unieke zwemtocht in natuurlijk buitenwater, waarbij deelnemers en teams zoveel mogelijk donaties ophalen voor onderzoek naar kanker. Een mooi en rebels initiatief dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een succesvol evenement dat door heel Nederland georganiseerd wordt. Het is mooi en ontroerend om te zien hoeveel mensen ieder jaar meezwemmen, allen met een persoonlijke motivatie om het water in te springen. Inmiddels is door Swim to Fight Cancer een enorme bijdrage geleverd aan kankeronderzoek van talentvolle onderzoekers die zich elke dag hard maken voor een doorbraak!

After four successful editions of the Singel Swim Gouda in 2016, 2017, 2019 and 2020, there will be another major swimming event in the Gouda Museumhaven and Turfsingel. Swim to Fight Cancer Gouda will experience its first edition on Sunday, July 2, 2023! The goal of Swim to Fight Cancer Gouda is to raise as much money as possible for cancer research with a sporty swim plus a cozy pasta party afterwards. A large part of the amount in donations will most likely be spent on a project in the oncology department of the Groene Hart Hospital in Gouda.

We swim the following distances:
• Kids Swim: 250 meters
• Pass Gouda: 751 metres
• 2 kilometers

Participants swim past old cheese warehouses, the Lichtfabriek, the Kleischuur, the Roode Leeuw windmill and under ancient bridges! 

It is beautiful and touching to see how many people join us for a swim, all with a personal motivation to jump into the water. Meanwhile, other Swims to Fight Cancer in other cities have made a huge contribution to cancer research by talented researchers who are working hard for a breakthrough every day! The Fight Cancer Foundation will organize a distinctive and questionable event with Swim to Fight Cancer, set in a surprising setting and with a strong message, generating maximum attention for our mission: a world in which cancer probably no longer happens to be a deadly disease. Our ambition is to get millions of Fighters moving every year with Swim to Fight Cancer and to raise funds for cancer research. With Swim to Fight Cancer - we offer people a platform to convert their feeling of powerlessness into positivity and strength.

Zij doen mee...

"Ik hoop zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Ik heb niet een speciaal iemand waar ik voor wil zwemmen, maar wanneer we samen een mooi bedrag bij elkaar zwemmen, iedereen de finish haalt en we een leuke dag hebben, is het voor mij geslaagd." 

Deelneemster Piera

Sponsors Swim to Fight Cancer Gouda

Onze landelijke sponsors