Een dag uit het leven van... Wanda de Kanter

19 Nov 2015

Een dag uit het leven van Wanda de Kanter, longarts Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam

Wanda de Kanter is sinds 25 jaar longarts. Ze is werkzaam in het AVL/ NKI te Amsterdam. Wanda behoort tot de Raad van Toezicht van Fight cancer en was mede oprichter van de grootste rookstop polikliniek in Nederland.

Om 8 uur start mijn dag in het ziekenhuis. Ik doe de overdracht van patiënten met de andere longartsen, oncologen en arts assistenten. Opnames worden besproken, waar naar voren komt van welke bijwerkingen veel longkanker patiënten last hebben, zoals kortademigheid en veel pijn.

Rond half negen bespreken we de longkanker patiënten die nu behandeld worden op de dagbehandeling en bestralingsafdeling: als je longkanker hebt die niet te opereren is, maar er nog geen uitzaaiingen buiten de longen zijn dan worden deze patiënten behandeld met een combinatie van een lage dosis chemotherapie met bestraling, elke dag voor een periode van 6 weken. De bijwerkingen zijn vooral slikklachten omdat de slokdarm ook in het bestralingsgebied ligt. De diëtiste is standaard aanwezig. Soms moeten mensen zelfs gevoed worden per sonde.

Om 9 uur start de second opinion polikliniek, waar patiënten uit het hele land worden gezien. We bereiden zo’n spreekuur goed voor, bekijken de brief, de foto’s, het pathologie verslag en de vraagstelling. Tijdens het consult vat ik wat er tot op heden gebeurd is samen en vraag aan iedereen die mee is wat hun vragen zijn. Soms nemen we de behandeling over als er een behandeling mogelijk is, die in het verwijzend ziekenhuis niet gegeven kan worden. Het gesprek wordt regelmatig opgenomen door de familie.

Rond 12 uur heb ik een nabespreking met de longartsen van de second opinion patiënten van de afgelopen week. Daarna is er een complicatie bespreking tussen de longartsen en de oncologen.

Om 14 uur ben ik attending deze week, dat houdt in dat ik de supervisie doe van de arts assistent van nieuwe patiënten die zijn opgenomen. Dat kan zijn het zien van een patiënt, een slecht nieuws gesprek, dan wel een code gesprek voeren ( wel of niet nog naar de Intensive Care), of het meedenken of het supportive care team in consult moet komen als er heel veel tegelijk speelt. En dat komt vaak voor. Jonge, alleenstaande ouder, ZZP- er met financiële problemen, pijn en moeheid om maar een voorbeeld te geven. Overleg met de collega’s als er progressieve ziekte is na een behandeling, zijn er nog kansen, is de conditie nog wel goed genoeg?

Behandelkamer voor een bronchoscopie (kijken in de longen)  of het verwijderen van vocht wat rond de long is gekomen met een drain.

Rond 15.30 is er na een punctie in de long een klaplong ontstaan bij een patiënt, waarvoor ik een drain moet inbrengen

Om 16 uur heb ik overleg met rookstopcoaches over het automatiseren van een rookvrij Antoni van Leeuwenhoek.

Daarna start ik met het voorbereiden op de polikliniek van morgen

Rond 17.30 werk ik aan de triage, dat betekent dat ik alle nieuwe verwijzingen uit het land doorloop en verdeel onder de longartsen

Daarna maak ik brieven voor verwijzers en huisartsen, lees ik over nieuwe studies, ontwikkelingen op het gebied van immuuntherapie en aanvragen in Amerika.

Voordat ik aan mijn nachtdienst begin heb ik overleg met het Integraal Kankercentrum Nederland over de laatste ontwikkelingen op het gebied van longkanker. Daarna beantwoord ik vragen van patiënten op de site van Longkanker Nederland

Tot 8 uur ’s ochtends heb ik vervolgens nachtdienst.

 

De passie van Wanda:

Mijn passie in mijn werk is de patiënt zo goed mogelijk te behandelen, zoals ik zelf behandeld zou willen worden. Met aandacht, luisterend oor, kennis, en een goed netwerk van specialisten om je heen bij wie je altijd laagdrempelig terecht kunt.

Goede zorg houdt ook in dat je aandacht voor de hele patiënt hebt, zijn familie en werk. En dat je af en toe uitzoomt…..reflecteert...

Om meer te kunnen bereiken voor iedereen zit ik in het stafbestuur van het AVL met als aandachtsgebied patiëntenzorg (logistiek, bereikbaarheid, expertise centrum, huisartsen overleg en communicatie.)

Om het immense lijden van de longkanker patiënt in de toekomst voor een groot deel te voorkomen zet ik mij op mijn niet-werkdagen in voor Fight cancer en KWF Kankerbestrijding, om meer geld op te halen om kanker beter te kunnen behandelen en voorkomen.

Daarnaast ben ik voorzitter van de Stichting Rookpreventie Jeugd, waarvan het doel is voorkomen dat kinderen gaan roken:  30 % van alle kanker doden in Nederland zijn immers een direct gevolg van tabak. Ik ben naast mijn werk als longarts activist geworden met als Stichting Rookpreventie Jeugd.

Landelijk geven we lezingen aan gezondheidswerkers, om het ontbreken van campagnes van VWS enigszins te compenseren.