Deelnemersverhaal Loes

28 Jun 2024

Ik ben Loes de Smit-Naaborg en wordt 30 juli 75 jaar. Ik heb bijna 40 jaar met veel plezier in het middelbaar onderwijs gewerkt als docente Duitse Taal- en Letterkunde. Ik heb vele hobby's: bridgen, lezen, fietsen, kegelen, geschiedenis, politiek. Ik zwem al vele jaren 3x in de week ’s morgens om 7.00 uur in het sportfondsenbad in Delft en trek baantjes. Zo denk ik, dat ik aardig ben voorbereid om deel te nemen aan het zwemfestij in Delft. 

Een groot deel van mijn bezigheden bestaat uit het zorgen voor en omzien naar mijn man, die in een verzorgingsinstelling verblijft vanwege Parkinson Dementie.

Twee jaar geleden had ik me opgegeven voor het Fight Cancer Evenement, maar moest me om persoonlijke redenen terugtrekken. Nu wil ik heel graag meedoen, niet met een team, maar individueel.

Wat mij inspireert is, dat ik mijn eerste man en inmiddels al erg veel familieleden en kennissen aan de ziekte kanker heb verloren. Ik wil graag zoveel mogelijk geld ophalen, opdat er mede door mijn bescheiden bijdrage een doorbraak komt in het onderzoek naar de genezing van deze vreselijke ziekte.

Ik heb geen speciale tactiek om geld in te zamelen, maar ik heb een redelijk groot netwerk aan wie ik het verzoek gedaan heb, mij hiervoor te sponsoren en velen hebben daaraan gehoor gegeven, wat ik natuurlijk fantastisch vind.