Blog Max

19 Aug 2021

Blog Max

In de aanloop naar Swim to Fight Cancer Maastricht op 5 september aanstaande zien we imponerende initiatieven om ons heen gebeuren. Zo ook het verhaal van Martijn en Max Brouwer. Max, de oudste van 4 kinderen, zal waarschijnlijk de jongste deelnemer zijn aan de komende Kids Swim. Op 5 september heeft hij net 14 dagen de leeftijd 12 op de teller staan. Hij zal moedig de Maas inspringen om 500 zwemmeters af te leggen. 

Zijn intrinsieke motivatie voor deze sportieve uitdaging zit hem in het feit dat mama Kirsten begin dit jaar werd getroffen door kanker. Een kankersoort die bij vrouwen van haar leeftijd zelden voorkomt. Vervolgens krijgt het gezin nog een tegenslag te voortduren wanneer er ook sprake is van uitzaaiingen. Kirsten komt hiermee in ziekte stadium 4. Dit stadium zou jaren geleden een doodvonnis zijn geweest. Mede door specifiek kankeronderzoek en ontwikkeling op medisch gebied door de jaren heen slaat een juiste behandeling goed aan en lonkt er op termijn weer een positief toekomstbeeld voor mama Kirsten. 

De actie die Max en zijn vader Martijn vervolgens op touw hebben gezet om donatiegelden in te zamelen ten bate van het onderzoek tegen kanker heeft inmiddels de grens van €8.000 gepasseerd. Hoe fantastisch en gedreven is dit. Max, namens Swim to Fight Cancer Maastricht, zeggen wij nu al; jij bent nu al een echte swimfighter!