Disclaimer

Disclaimer

Fight cancer is uitgever van
https://www.fightcancer.nl
https://www.swimtofightcancer.nl

Fight cancer onderhoudt deze websites, alternatieve url's die dezelfde site representeren en onderstaande themasites.

Themasites:

http://fightcancer.igive.iraiser.eu/
https://www.rollercoasterrun.nl/
http://lovelifediner.nl/lovelifediner/

Fight cancer heeft de informatie op haar websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Alle medisch inhoudelijke informatie is gecontroleerd door onafhankelijke en deskundige referenten. De informatie beschrijft echter algemene trends en situaties, waar niet zonder meer medische conclusies voor een individueel geval aan kunnen worden verbonden. Voor een juiste beoordeling van jouw eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met de arts of andere professionele hulpverlener. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Fight cancer geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de Fight-website is opgenomen.

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op
https://www.fightcancer.nl/ en overige sites waarover Fight cancer de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting Fight cancer: niets uit deze websites mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dien je te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de eindredactie.