Een dag uit het leven van Peter Glas

24 Sep 2018

Sinds 2014 en de eerste editie in rivier De Dommel bij ’s-Hertogenbosch ben ik als bestuursvoorzitter van Waterschap de Dommel betrokken bij de Swim to Fight Cancer. We werden “security partner” en hebben sindsdien steeds de waterkwaliteitsmetingen gedaan. In de Dommel voor de drie edities StFC073 en sinds vorig jaar ook al voor twee edities StFC040 in het Eindhovens Kanaal. Zeven caps heb ik inmiddels verzameld – want ik zwom ook al in mijn geboortestad Hoorn en in Delft.

Het dagelijks werk van de voorzitter van een waterschap – bij De Dommel heeft die de mooie en voor StFC toepasselijke titel van Watergraaf – bestaat uit het voorzitten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van het waterschap. De functie is vergelijkbaar met die van de burgemeester van een gemeente. 

Die functie is heel divers. Geen dag is hetzelfde. Momenteel gaat het vooral over de effecten van extreme weersomstandigheden. Soms regent het weken achter elkaar heel hard, met wateroverlast, riooloverstorten en mislukte oogsten tot gevolg. En dan weer is het maanden achter elkaar heel droog. Hoe kunnen we als waterschap hier op inspelen, en wat kunnen gemeenten, boeren maar ook elke burger zelf, hier aan bijdragen? En wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen? Niemand betaalt graag belasting, maar de meeste mensen kijken wel naar de overheid om “het te regelen”. Hierover hadden we deze week een lange vergadering met een commissie van ons Algemeen Bestuur. Om voorstellen te bespreken die vanuit Den Haag zijn gedaan om de belasting minder te baseren op de financiële waarde van het te beschermen bezit (een huis, een bedrijfspand, land), en meer op het profijt dat je hebt van goed waterbeheer of b.v. de vervuiling die wordt geloosd. Ik zit dan soms uren in een vergadering waar alle partijen (bij ons hebben we tien fracties in het bestuur) hier een mening over hebben. Als voorzitter is het je taak om iedereen aan de beurt te laten komen, en goed samen te vatten wat de conclusies zijn.

 

Over de belastingen zullen we de komende maanden nog wel en paar keer spreken voordat er via stemmingen een definitief oordeel komt. Het waterschapsbestuur is wat mij betreft de mooiste vorm van toegepaste democratie!

 

Peter Glas,
Zwemmer en ambassadeur van StFC
Watergraaf van Waterschap De Dommel