Disclaimer

Fight cancer is uitgever van www.fightcancer.nl  en onderhoudt deze website. 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Fight cancer kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan. Voor informatie gepresenteerd op websites van derden draagt Fight cancer geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website is opgenomen.

Copyright
Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.fightcancer.nl rust copyright dat toebehoort aan Fight cancer en/of KWF Kankerbestrijding: niets uit deze website mag worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik. Voor elke uitzondering hierop dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaand schriftelijke toestemming van Fight cancer.