Maak kennis met

Ramon Arens

Naam: Ramon Arens   
Leeftijd: 44
Functie: Associate Professor op de afdeling Immunohematologie en Bloed Transfusie van het Leids Academisch Centrum (LUMC).

Onderzoek
In het huidige project willen we gaan testen of we de populatie van witte bloedcellen die de T-cellen worden genoemd kunnen veranderen zodat deze cellen de tumorcellen sneller en beter kunnen aanvallen.

Want
Het afweersysteem, en met name de T-cellen, speelt een belangrijke rol in de bescherming van het menselijk lichaam tegen kanker. Activatie van T-cellen die kanker kunnen herkennen, zogeheten tumor-specifieke T-cellen, is een nieuwe strategie om kanker te bestrijden. Belangrijk voor het succes van deze therapie is dat er een massale en vóórtdurende aanval van tumor-specifieke T-cellen plaatsvindt.

Waar
Het project wordt uitgevoerd op verschillende afdelingen van het LUMC in een samenwerking tussen Dr. Ramon Arens, Prof. Dr. Sjoerd van der Burg (afdeling Medische Oncologie) en Prof. Dr. Alfred Vertegaal (afdeling Cel en Chemische Biologie) . 

Wat is jouw Fight?
Genezing van kanker is mogelijk met behulp van immunotherapie maar in veel gevallen lukt dit niet. Verbetering van immunotherapie is dus van belang maar is ook een grote uitdaging voor mij als onderzoeker.

Het onderzoek
In dit onderzoek gaan we vaststellen of we de reactie van T-cellen zodanig kunnen synchroniseren dat ze na deze synchronisatie sneller en massaal de tumor gaan aanvallen. In het laboratorium willen we met verschillende moleculair biologische methoden vaststellen wat de meest optimale methode is en waarom dit zo is. Vervolgens gaan we testen of zo’n behandeling van de tumor-specifieke T-cellen leidt tot verbetering van immunotherapie van kanker. We denken dat we verschillende vormen van immunotherapie kunnen verbeteren zoals therapeutische vaccinatie, adoptieve T-cel therapie en immuun checkpoint blokkade.

Het geld gaat naar
De onderzoekers die deze studie uit gaan voeren, een postdoc en een analist, en alle experimenten die we doen om de immunotherapie te verbeteren.

Benefits patiënt
Het verbeteren van immunotherapie leidt tot betere overleving van de patiënt. Als we in staat zijn om de juiste technieken te vinden die de aanval van de tumor-specifieke T-cel verbetert kan dit relatief snel worden gevalideerd in klinische studies.

Energy
De energie voor het onderzoek haal ik uit de samenwerking met enthousiaste onderzoekers en uit het belang van het onderzoek voor de patiënten.

Dream
Immunotherapie van kanker dusdanig verbeteren zodat alle patiënten kans hebben op volledige genezing