Parcours

Dit parcours is onder voorbehoud, naar voorbeeld van de vorige Swim in 2018; wellicht vinden er nog wijzigingen plaats.