Zwemwater

Het water in de Dordtse havens is geen officieel zwemwater. Gelukkig is de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren in de laatste decennia drastisch verbeterd. Gelet op de doorstroming en de getijdewerking is de waterkwaliteit in de Dordtse havens goed. Uiteraard zal de organisatie van Swim to Fight Cancer Dordrecht het water op diverse plekken bemonsteren in de komende periode en op de dag van het evenement zelf, om zodoende de kwaliteit aan te tonen. De waterkwaliteit wordt aan de hand van de Europese normen beoordeeld.

In samenwerking met duikclub 'Making Bubbles' en de gemeente Dordrecht wordt drijvend en niet drijvend vuil en andere obstakels uit het water verwijderd. Er wordt dus altijd in zo schoon mogelijk en veilig water gezwommen.

Indien de waterkwaliteit op zaterdag 31 augustus desondanks een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid behoudt de organisatie zich het recht om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.

Laatste meting

Net als in afgelopen jaren is de zwemwaterkwaliteit weer gemeten door Aqualab Zuid BV. Daarvoor onze dank, want geheel belangeloos.

Uit de onderzoeken blijkt dat de waterkwaliteit over het algemeen goed tot zeer goed is, maar dit jaar zijn er - tijdens de meetmomenten in afgelopen week - op twee plekken (Engelenburgerbrug en Nieuwbrug) overschrijdingen van de norm Intestinale enterokokken aangetroffen.

Deze plekken maken onderdeel uit van de 1,5 en 2,5 km afstanden. De kortere afstanden (Kids parcours) worden in de Wolwevershaven gezwommen.

Bovenstaande levert zwemmers (het gaat hier om de 1,5 en 2,5 km) in beginsel geen probleem op. Het is raadzaam het inslikken van water zoveel mogelijk te vermijden. Hieronder nog wat meer informatie over zwemwaterkwaliteit.

In de afgelopen vijf weken is er tijdens de haventrainingen geen enkel probleem gesignaleerd. Mocht een deelnemer in de komende dagen desondanks buik- of darmklachten hebben, dan graag even melden bij de organisatie.