Veel gestelde vragen

Wie kan er deelnemen aan Swim to Fight Cancer Dordrecht?

Een deelnemer is minimaal 7 jaar, mag geen gezondheidsproblemen hebben en niet zwanger zijn. Tevens is een deelnemer minimaal in het bezit van de zwemdiploma’s A en B. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd dit te verklaren.

Let op; Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en hebben de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger nodig. Hiertoe dient bij inschrijving de 'toestemmingsverklaring' te worden ingevuld.

Is er een apart parcours voor kinderen?

Ja. Kinderen vanaf 7 jaar mogen meedoen op het parcours van 250 of 500 meter. Zij zwemmen een gedeelte van het traject. Kinderen onder de 10 jaar moeten zwemmen met een begeleider, zij dienen er zelf voor te zorgen dat er een volwassene met ze meezwemt. De volwassen begeleider hoeft niets te betalen en ontvangt geen deelnemerspakket. Deze begeleider is verplicht zich tegelijkertijd met het kind te melden.

Hoe houden jullie het inschrijfgeld en de donaties gescheiden??

Het inschrijfgeld en de donaties houden wij strikt gescheiden doordat wij werken met twee verschillende rekeningen. Op de ene rekening komen het inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden binnen en op andere rekening de donaties, Met het inschrijfgeld en eventuele sponsorgelden willen wij de organisatiekosten dekken.

De donaties komen (na aftrek van eventuele transactiekosten) 100% ten goede van Stichting Fight cancer. Na afloop van het evenement wordt de eerste stand doorgegeven. Eind oktober wordt het definitieve totale donatiebedrag openbaar gemaakt en overgemaakt aan de Stichting Fight Cancer.

Kan ik ook vanuit het buitenland betalen??

Nee, de betalingssystemen van deze website ondersteunen dat niet. Als je wil doneren vanuit het buitenland, neem dan even contact met ons op, dan maken we het in orde.

Wat doet de organisatie als de watermetingen een negatief resultaat opleveren of als het weer te slecht is om te zwemmen?

Indien de waterkwaliteit op de dag van het evenement een onverantwoord gevaar dreigt op te leveren voor de gezondheid of in geval van zeer hevige/gevaarlijke weersomstandigheden, behoudt de organisatie zich het recht voor om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de deelnemers, met als uiterste consequentie het afgelasten van het evenement. Zie de algemene voorwaarden voor meer details.

Ik wil varen met mijn boot op zaterdag 31 augustus, mag dat?

Zwemmen in de havens betekent natuurlijk wel veiligheid kunnen garanderen voor de deelnemers. Daarom zijn op de dag van het evenement stremmingen voor scheepvaart/pleziervaart van kracht.

Alleen de boten van de organisatie mogen in de havens varen. Deze boten zijn herkenbaar aan een bootvlag van onze organisatie.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van het havengebied?

In de Historische binnenstad van Dordrecht is parkeren praktisch onmogelijk. Daarom roepen wij alle deelnemers en aanhang op om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen.

Wil je toch met de auto komen dan kun je die gratis parkeren op het parkeerterrein Weeskinderendijk. Daar rijden vanaf 8:00 uur tot 19:00 gratis herkenbare pendelbusjes naar het havengebied.

Vanaf het parkeerterrein is overigens ook goed aan te lopen (circa 15 minuten) langs de prachtige havens van onze stad.

Is het toegestaan om met flippers te zwemmen?

Nee. Het gebruik van flippers is niet toegestaan.

Hoe organiseren jullie de mogelijkheden tot het omkleden?

Alle deelnemers kunnen zich omkleden in de omkleedruimtes m/v. Hier kunnen zij ook hun spullen in een bewaakte ruimte achterlaten. Desondanks gebeurt dit geheel op eigen risico en kan de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal en/of vermissing van eigendommen.

Bij de finish worden slippers en handdoeken uitgedeeld.

Wat adviseert de organisatie ten aanzien van het zwemmen met of zonder wetsuit?

We raden sterk aan om voor je eigen veiligheid een (full) wetsuit en eventueel waterschoenen te gebruiken, zeker als de temperatuur onder de 20 graden is. Het zwemmen met een wetsuit levert naast extra warmte ook drijfvermogen op. Als de watertemperatuur lager is dan 18 graden, dan is een wetsuit zelfs verplicht. Zeker voor niet getrainde zwemmers is het raadzaam dit advies op te volgen. Bovendien raden wij deze deelnemers aan om in dit zwempak te trainen.

Verrekenen jullie het tijdvoordeel van het zwemmen in wetsuit?

Nee. Swim to Fight Cancer Dordrecht is geen officiële KNZB wedstrijd. We adviseren alle deelnemers om te zwemmen met een wetsuit.

Wat zijn de kosten van het inschrijfgeld voor individuele deelnemers?

Het inschrijfgeld voor City Swim Dordrecht to Fight Cancer bedraagt voor individuele deelnemers €75,- (incl. btw).

Iedere deelnemer streeft ernaar om minimaal een bedrag van €250,- op te halen. De donatiegelden komen volledig ten goede aan de Stichting Fight Cancer. Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer via email een link naar zijn/haar persoonlijke pagina om donateurs te gaan werven.

Elke deelnemer ontvangt:

 • 1x startbewijs City Swim Dordrecht to Fight Cancer
 • 1x een badmuts (let op: verplicht vanuit de organisatie)
 • 1x tijdswaarneming
 • 1x badlaken, badslippers en herinnering bij de finish
 • 1x omkleedmogelijkheid in omkleedzone
 • Persoonlijke pagina op de site van City Swim Dordrecht

Wat zijn de kosten van het inschrijfgeld voor Kids Swim?

Het inschrijfgeld voor de Kids Swim van City Swim Dordrecht to Fight Cancer bedraagt €10,- (incl. btw).

Voor Kids is het minimale streefbedrag om via donaties/sponsoring binnen te halen €100,-. De donatiegelden komen volledig ten goede aan de Stichting Fight Cancer.

De Kids ontvangen:

 • 1x startbewijs deelnemer
 • 1x startbewijs voor de volwassen begeleider
 • 1x een badmuts (let op: verplicht vanuit de organisatie)
 • 1x badlaken, badslippers en herinnering bij de finish
 • 2x omkleedmogelijkheid in omkleedzone
 • Persoonlijke pagina op de site van City Swim Dordrecht

-

-

Mogen de bedrijven achter businessteams acties op touw zetten om donatiegeld binnen te halen?

Ja natuurlijk! We omarmen alle initiatieven die geld opleveren voor het goede doel. We vernemen als organisatie echter graag van tevoren welke acties worden ondernomen. Dan kunnen we er namelijk op anticiperen en houden we het overzicht. Swim Dordrecht to Fight Cancer Dordrecht is echter in geen geval verantwoordelijk voor acties die door derden op touw worden gezet.

Wat zijn de kosten van het inschrijfgeld voor (Business) Teams?

Het inschrijfgeld voor de City Swim Dordrecht to Fight Cancer bedraagt voor een (business) team €1.000,- excl. btw (maximaal 4 personen die allemaal dezelfde afstand zwemmen).

Wij verwachten dat iedere (business) team-deelnemer er vervolgens naar streeft om minimaal €250,- aan donaties van familie, vrienden collega's etc, op te halen. Dat betekent dat een team streeft naar minimaal €1.000,- aan donaties.

De donatiegelden komen volledig ten goede aan de Stichting Fight Cancer. Na inschrijving ontvangt iedere deelnemer via de email een link naar zijn/haar (business) teampagina om donateurs te gaan werven.