ANBI

Stichting City Swim Dordrecht heeft de ANBI-status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn de donaties aan Stichting City Swim Dordrecht to Fight Cancer en donaties door Stichting City Swim Dordrecht Fight Cancer vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via de stichting City Swim Dordrecht, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan Stichting Fight Cancer.

Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Stichting City Swim Dordrecht. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

Het RSIN van Stichting City Swim Dordrecht is 85518247.
Ook Stichting Fight Cancer heeft de ANBI status.